Početak ženskog i kraj muškog doba

U antičkoj Grčkoj verovalo se da je Eros, u stvaranju sveta, nastao odmah posle Haosa i "stabilne i večne Zemlje". Uprkos činjenici da je od tada prošlo skoro tri milenijuma, čini se da se ničta nije bitno promenilo u glavama ljudi o prirodi i značaju Erosa u životima muškarca i žene. I tačno i netačno! Značenje i mesto Erosa na početku dvadeset i prvog veka slikovito objašnjava parafraza čuvene šekspirovske rečenice. Dakle, "Eros je mrtav. Živeo Eros!"

Karakter, suština i forma sveukupne ljudske seksualne istorije odnosa muškarca i žene, mogla bi da se, bez velikog uprošćavanja, svede na jednu, jedinu aforističnu rečenicu: "Ništa, osim koitusa, nije seks". Pomenuti aforizam, međutim, više ne odgovara pojmu nove seksualnosti. Poslednjih decenija pod uticajem drastičnih promena u društvu ubrzano se menjaju i stereotipi o seksualnim ulogama muškaraca i žena. Aforizam "Sve je seks, osim koitusa", vernije prikazuje trenutno stanje seksualne drame dva pola.

Šta je ljubav, a šta seks

Protekla ljudska, pa i ljudska seksualna istorija, odvijala se u znaku sveta koji je pravljen po meri muškaraca i njihove dominacije u svim aspektima života pa i u oblasti seksualnosti. Seksualnost žene je, zbog njene značajnije uloge u reprodukciji, bila pod većom društvenom i religijskom kontrolom u odnosu mušku seksualnost. Ovakav poredak stvari neminovno je određivao prirodu seksualne komunikacije između muškarca i žene, zasnovane u manjoj meri na otvorenosti, bliskosti, vezanosti i obostranom uživanju u duhovnom i telesnom spajanju, a u većoj meri na iluziji otvorenosti, bliskosti vezanosti i telesnom i duhovnom spajanju.

Ljubav kao osnova za istinsku seksualnu komunikaciju, i seks kao oblik pražnjenja ljubavne energije bile su, tokom cele ljudske istorije, dve odvojene pojave. Lažni odnos između dva pola ogledao se u činjenici da su u najvećem broju slučajeva, muškarci instrumentalizovali ljubav u korist seksa, dok su žene instrumentalizovale seks u ime ljubavi.

Seksualna revolucija

Biblijski tekst kazuje da za svaku pojavu pod nebeskom kapom "postoji vreme". Nailazi, dakle, vreme neminovnih promena stereotipa o muškim i ženskim ulogama u smislu njihove ravnopravnosti i istinske seksualne komunikacije. Najavu novog vremena nagovestila su dva skorašnja bizarna fenomena pod nazivom "seksualna revolucija" i feministički pokret -oba na izdisaju. Pomenuti pokreti se nisu pojavili slučajno već kao neizbežne posledice neverovarnih društvenih promena koje su se desile u poslednjih pedesetak godina. Reč je o velikoj pokretljivosti ljudi, demokratizaciji, ulaženje žena na velika vrata u biznis i politiku, kontracepciji, dozvoli abortiranja, labavljenju potrebe za sigurnošću žena u braku, usvajanju filozofije bezdetstva kao sistemu vrednosti, kompjuterizaciji uz pojave kao sto su "cyber seks" ili "sex at first byte", terorističkoj medijskoj propagandi "golog" seksa i pojavi AIDS-a.

Ženska emancipacija 

Oslobađanje ženske seksualnosti od stroge društvene i religijske kontrole sa zaokretom prema individualnoj samokontroli čini da se žene postepeno odvajaju od terora muške seksualne dominacije zahtevajući apsolutnu ravnopravnost u svim oblastima života. U novim vremenima "oslobođenog" seksa žene se, sudeći bar po nekim istazivanjima, inteligentnije snalaze. Shervet H. Frazier, kolumnista časopisa "Psychology Today", piše: "Brojne studije pokazuju da su žene danas seksualna bića u većoj meri nego bilo kada u ljudskoj istoriji. Ranije su seksualni terapeuti naglašavali žalbe muškaraca na "hladnoću partnerke". Danas se tim istim terapeutima žene u većoj meri od muškaraca žale na mušku seksualnu nezainteresovanost. U ovoj "postfeminističkoj eri" žene rade seksualne stvari za koje su ranije bile čvrsto ubeđene da nisu ispravne. Nekoliko dekada ranije slavna Kinsyeva istraživanja ukazivala su daje felatio veoma redak u seksuainom ponašanju žena. Studije sa UCLA Univerziteta, kao i mnoge druge studije, pokazale su da je pojava široko prihvaćena među ženama tako da neki istraživači tvrde da skoro sve mlade žene upražnjavaju ovu seksualnu aktivnost".

Decenija slobode

Ako žene u novim okolnostima postaju svesne sebe i sopstvene seksualnosti, muškarci sve više gube svest i o sebi i neophodnosti da usvoje novu seksualnu ulogu. Težak zadatak. Pokazuje se da muškarci žele da se promene ali da, ipak, ostanu ono što su uvek i bili. Da ostanu muškarci, dakle, slični sopstvenim očevima koji nisu bili preterano spremni da partnerkama otvoreno ispoljavaju sopstvena osećanja, iskažu bliskost, i ako je to potrebno, puste i neku suzu kada dođe vreme za plakanje. Nastupa, dakle, decenija početka žena. Da li to, kada je reč o seksualnosti, istovremeno znači i kraj muškaraca. Ne mora, naravno, da znači, ali pod uslovom da, kada je reč  seksu, zaborave ono što im se miče među nogama, a da umesto toga, obrate više šažnje na ono šta imaju u glavi. Jednom rečju, da budu manje unišljeno potentni a u većoj meri seksualno inteligentni.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde