Trichuris trichiura

Trichuris trichiura je nematoda (valjkasti crv). Nematode su nesegmentirani, obli crvi kod kojih je izražen polni dimorfizam (jedinke su odvojenih polova), mužjaci su manji od ženki. Telo nematoda je pokriveno kutikulom koja je kompleksne građe. Ispod kutikule se nalaze mišićni sloj koji omogućava kretanje parazita. Odrasle jedinke Trichuris trichiura (duge oko 4 cm) nastanjuju cekum i ascedentni kolon. Ženske jedinke dnevno produkuju od 3000-20000 jaja. Jajašca su ovalnog oblika sa sluznim čepovima na polovima (liče na limun). Nezrela jajašca se izbacuju putem stolice i dospevaju u tlo gde sazrevaju i postaju infektivna u narednih 15 do 30 dana. Ženke produkuju jaja 60-70 dana nakon infekcije. Životni vek nematode je oko godinu dana.

Put prenošenja

Čovek se inficira jajima preko zagađene hrane ili vode ili preko zemlje, što je čest slučaj kod dece. Posle ingestije (preko prljavih ruku ili hrane), jaja se zadržavaju u tankom crevu gde se oslobađaju larve koje ponovo odlaze u kolon.

Patološki (medicinski) značaj

Trihurijaza je infekcija nematodom Trichuris trichiura, najčešće se javlja kod dece u
tropskim predelima, u uslovima sa niskim nivoom higijene.
Najveći broj infekcija prolazi asimptomatski. Klinička manifestacija postoji kod težih infekcija i ogleda se simptomima: noćne prolivaste sukrvičave stolice, dizenetrija, prolaps rektuma, simptomi anemije, slabost, zastoj u rastu.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda stolice (nalaz jaja), rektoskopije.

Lečenje

Ordiniraju se antihelmintni lekovi praziquantel, niklozamid, mebendazol ili albendazol.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde