Stomatolog o parodontopatiji

Uzrok nastanka | Simptomi | Da li se može zaustaviti?

Parodontopatija je jedna od najrasprostranjenijih stomatoloških bolesti današnjice i predstavlja infektivno oboljenje potpornih tkiva zuba (gingive, periodoncijuma i alveolarne kosti). Izazivaju je bakterije (predominantno iz rodova Streptococcus i Staphilococcus), a može biti akutnog i hroničnog toka. Ukoliko se ne tretira blagovremeno, parodontopatija može dovesti do gubitka alveolarne kosti, što za posledicu može imati labavljenje i gubitak zuba.

Kako nastaje paradontopatija?

Usna duplja svakog čoveka obiluje promenljivom mikrobiologijom. Poznato je da su mikroorganizmi veoma izbirljivi u pogledu uslova za svoj život i da svoje patogeno dejstvo ispoljavaju samo pod određenim uslovima. Na zdravoj gingivi upravo žive brojni bacili i koke koji su fakultativni anaerobi i aerobi, a to znači da mogu da žive u uslovima bogatim kiseonikom, kao i u uslovima bez kiseonika. Nastankom gingivalnog džepa stvara se sredina sa izuzetno niskim nivoom kiseonika, pri čemu dolazi do ekstremno brzog naseljavanja takozvanih fakultativnih anaeroba, bakterija koje menjaju način života i iz sredine bogate kiseonikom prelaze u novu sredinu oskudnom kiseonikom, a bogatu ugljen dioksidom. Tada dolazi do ispoljavanja njihovog štetnog dejstva usko vezanog za nastanak parodontopatije. Gingivalni džep služi kao idealna sredina za dalju bakterijsku kolonizaciju ili naseljavanje ovih bakterija obezbeđujući sve hranljive sastojke za razvoj mikroorganizama. Osim fakultativnih anaeroba za nastanak parodontopatije odgovorni su i pravi anaerobi, bacili, specifični organizmi povezani sa parodontopatijom i drugi.

Faktori koji učestvuju u nastanku parodontopatije

Na razvoj bolesti utiču mnogobrojni sistemski faktori, a to mogu biti slab imuni sistem organizma, stres, pušenje, konzumiranje narkotika, starost, ishrana i šećerna bolest. Takođe, na razvoj ove bolesti mogu uticati i lokalni faktori kao što su položaj i oblik zuba, kamenac i prisustvo velikih plombi.

Postoje dokazi koji ukazuju na povezanost između parodontopatije, ishemije srca i cerebrovaskularne bolesti, ali nije još uvek dokazano  da li se radi o uzročno-posledičnoj vezi. Dobro je napumenuti da pušenje dodatno otežava lečenje ovog stanja, te se savetuje da osoba koja ima problem sa parodontopatijom prestane da praktikuje ovu naviku.

Faktor koji doprinosi nastanku i pogoršanju parodontopatije jeste i neadeakvatna i neredovna oralna higijena. Kako bi oralna higijena bila zadovoljavajuća, potrebno je da se pridržavamo četiri osnovna koraka:

  • Pravilno četkanje zuba je prvi korak ka dobroj oralnoj higijeni. Preporučuje se da se zubi četkaju bar dva puta dnevno: ujutru i pre spavanja. Najpoželjnije je koristiti meku četkicu, a ako je u pitanju električna četkica, onda koristiti mekše nastavke kako bi se izbeglo oštećenje desni i gleđi zuba. Takođe, flouridne paste jačaju gleđ i štite zube od karijesa i kiselina.
  • Drugi korak u oralnoj higijeni, a koji se često zaboravlja, jeste upotreba konca. Čišćenje međuprostora sprečava nastanak plaka gingivitisa. Konac za svakodnevnu upotrebu pomaže u uklanjanju naslaga i ostatka hrane iz područja do kojih površina četkice ne može da pristupi. Upravo njegovo korišćenje smanjuje rizik od nastanka bolesti desni.
  • Dobar dodatak jesu i antibakterijska sredstva za ispiranje usta, koja osvežavaju dah i smanjuju prisustvo bakterija u ustima. Sadrže hloroheksidin ili eukaliptusovo ulje koji imaju antibakterijsko dejstvo. 
  • Takođe, ishrana igra bitnu ulogu u sprečavanju nastanka bolesti desni i zuba. Zdravlju zuba i desni potpomaže hrana bogata vitaminima i mineralima, poput kalcijuma, fosfora i vitamina D. 

Glavni znaci parodontopatije

  • Inflamacija (zapaljenje) gingive - krvarenje desni 
  • Recesija gingive (povlačenje desni)
  • Parodontalni džepovi
  • Labavljenje zuba
  • Konkrementi (tvrde naslage ispod nivoa desni)
  • Patološka migracija zuba (pomeranje zuba usled razaranja potpornih tkiva zuba).

Da li se parodontopatija može zaustaviti?

Prilikom kontrolnih pregleda vrši se identifikacija dentalnih naslaga - plaka specijalnim rastvorima i tabletama i njegovo uklanjanje pastama za zube za profesionalnu upotrebu. Kalcifikacijom plaka nastaje zubni kamenac i konkrementi koji se moraju ukloniti kako oštrim ivicama ne bi vršili konstantnu iritaciju desni. Ukoliko parodontalni džepovi već postoje, uklanja se njihov infektivni sadržaj i time omogućava reparacija tkiva ponovnim stvaranjem vezivnog tkiva. U lečenje  parodontopatije uključeni su različiti antiseptici, antibiotici, preparati za stimulaciju regeneracije tkiva, fizikalne i hiruške metode, koje podrazumevaju i imlantate kosti. Njihov osnovni cilj jeste sprečavanje ranog gubitka zuba.

Parodontopatija se može zaustaviti i tretirati primenom HELBO lasera koji predstavljanajefikasniji metod u njenom lečenju. Minimalno je invazivna i bezbolna intervencija, te se izvodi se bez upotrebe anestezije.

Intervencija se sastoji u aplikovanju baktericidnog gela u parodontalne džepove i njegovom aktiviranju pomoću sonde lasera koja emituje svetlost određene talasne dužine. Aktivirani gel je efikasan protiv bakterija iz rodova Streptococcus i Staphilococcus koje su glavni uzročnici parodontopatije. Nakon tretmana HELBO laserom savetuje se izbegavanje konzumiranje hrane prvih sat vremena.

Sa ovom bolesti se susreće sve veći broj ljudi, pa se može reći da ona poprima epidemijske razmere. Preventiva je najbolji način da sprečimo da do nje dođe. Pod preventivom se podrazumeva adekvatno i redovno vođenje oralne higijene, vodeći računa o načinu na koji se ona praktikuje. Dalje, redovne posete stomatologu su veoma bitne u ranom otkrivanju i lečenju parodontopatije ili bilo kojeg drugog stanja zuba i desni. Kako bismo sačuvali lep osmeh, potrebno je da više pažnje posvetimo zdravlju naših zuba i usta.


Podeli tekst:

Dr Dragoslav Vuković je stomatolog iz Beograda.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde