Ozonoterapija

Šta je Ozon?

Ozon je molekul koji se sastoji od tri atoma kiseonika, hemijske formule O3. Ozon je alotropska modifikacija kiseonika koja je mnogo nestabilnija od uobičajenog dvoatomskog oblika kiseonika O2.

Šta je ozonoterapija?

Ozonoterapija je terapijska procedura koja se širom sveta koristi dugi niz godina, tačnije nekoliko decenija. Široku primenu ozonoterapija je našla kod brojnih zdravstvenih tegoba koje su pacijente i pored konzervativnog lečenja mučile. Ono što ovu terapiju izdvaja je to što nema nezeljenih efekata, dostupna je svima i relativno je komforna metoda.

Kontraindikacije za primenu ozonoterapije su: trudnoća, hipoglikemija, hipertireoidizam, bol.

Terapeutska svojstva ozona

Medicinski ozon uvek predstavlja smešu najčistijeg ozona i najčistijeg kiseonika. U skladu sa njegovom primenom koncentracija ozona može da varira od 1 i 100 µg/ml (0,05 – 5% O3). S obzirom da molekul ozona nije stabilan, on se svaki put priprema in situ, neposredno pre upotrebe u specijalizovanim generatorima. Lekar koji je posebno obučen za primenu ozona u terapiji definisaće dozu ozona u skladu sa indikacijom i stanjem pacijenta. Osobine i dejstvo Medicinski ozon ima izuzetno izražena baktericidna, fungicidna i virustatička svojstva, tako da ima široku primenu u dezinfekciji rana, kао i kod bakterijskih ili virusnih oboljenja. Njegova sposobnost da stimulise cirkulaciju se koristi u terapiji poremećaja cirkulacije i čini ga dragocenim u revitalizaciji funkcije organa.

Ozonoterapija

Ozon primenjen u niskim koncentracijama, podstiče sopstvenu otpornost organizma, i na taj način (re)aktivira imuni sistem. Kao odgovor na ovu aktivaciju ozonom, ćelije imunog sistema proizvode posebne glasnike koji se nazvaju citokini (uključujući važne medijatore poput interferona ili interleukina). Oni informaciju prenose drugim ćelijama imunog sistema i tako pokreću čitav niz pozitivnih promena u imunom sistemu, koji se na taj način stimuliše u borbi protiv bolesti. Sve ovo govori u prilog tome da je primena medicinskog ozona izuzetno korisna za podsticanje imunog sistema kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom ili imunim deficitom. Kao rezultat primene malih količina ozona u tzv. velikoj autohemoterapiji (autohemotherapy) (eksternom tretiranju krvi pacijenta pre reinfuzije), aktiviraju se sopstveni telesni antioksidansi i čistači slobodnih radikala. Time je moguće razumeti primenu ozona kod hroničnih upalnih bolesti.

Indikacije

Zahvaljujući svojim selektivnim osobinama, medicinski ozon se koristi za sledeće tri glavne indikacijske oblasti: 
1. U terapiji poremećaja cirkulacije, kao i u gerijatriji

2. U terapiji virusnih oboljenja kao što su bloesti jetre (hepatitis) i herpes

3. U terapiji inficiranih rana koje teško zarastaju i zapaljenskih procesa kao sto su:

U malim dozama ozon se primenjuje kao dodatak ili komplementarna terapija kod različitih tipova kancera, u cilju opšte imunoaktivacije i to u formi „velike autohemoterapije“ reinfuzijom ili
„male autohemoterapije“ reinjekcijom („minor autohemotherapy“).

Napomena: U bilo kom obliku terapije ozonom, udisanje ozonskog gasa je zabranjeno.

Jedan od načina upotrebe ozona u medicinske svrhe je velika autohemoterapija ozonom - Major autohemotherapy (tretman krvi pacijenta ozonom u vantelesnom sistemu pre ponovne infuzije krvi pacijentu) primenjuje se u procesu revitalizacije i opšte aktivacije imunog sistema organizma, u terapiji cirkulatornih oboljenja, kao i u terapiji oboljenja izazvanih virusom, zatim u gerijatriji u vezi stanja povezanih sa starenjem organizma. Kod ove metode primene, uzima se 150 do 200 mL krvi pacijenta u zatvoreni vantelesni sistem (zatvorena sterilna kesa) i meša se sa tačno određenom količinom ozona (koristi se sterilni materijal i kontejneri za jednokratnu upotrebu). Na ovaj način aktivirana krv (a ne ozon ili kiseonik) se nakon perioda od 10 – 12 minuta vraća u telo pacijenta putem standardne infuzije.

Preporučuje se kod poslovnog-zauzetog sveta, kako bi skratio vreme oporavka organizma i pripremio ga za naredne izazove i obaveze, kod sportista, kod hroničnog umora.

Regeneracija i revitalizacija Stanja uzrokovana stresnim situacijama (stres na poslu) ili uslovi preterane psihičke i fizičke napetosti naročito dobro reaguju na primenu ozona. Njegova sposobnost da aktivira metabolizam crvenih i belih krvnih ćelija je u osnovi mehanizma dejstva ozona kojim dovodi do opšte revitalizacije organizma i doprinosi opštem blagostanju. Ovo je od velike koristi i profesionalnim sportistima. Iako ne obezbeđuje korisniku viši nivo performansi, ozon poboljšava fizički učinak tokom faze izdržljivosti, odnosno odmah ispod maksimalnog napora. Pored toga, terapija ozonom obezbeđuje merljivo skraćenje faze regeneracije u sportovima izdržljivosti.

Ozonoterapija – kratak pregled

Medicinska upotreba:

 • Dodatna/komplementarna terapija kod različitih vidova kancera;
 • Revitalizacija;
 • Opšti pad imuniteta,
 • Zapaljenski procesi, kao što je artritis, reaktivirana artroza;
 • Vaskularna stanja;
 • Procesi starenja
 • Poremećaji arterijske cirkulacije (periferne i cerebralne posebno);
 • Revitalizacija

Dejstvo:

 • Aktivacijom imunog sistema, organizam oslobađa sopstvene citokine, kao što su interferoni i interleukini;
 • Aktivira i povećava aktivnosti antioksidanasa i „čistača“ slobodnih radikala u organizmu;
 • Aktivacija metabolizma, crvenih krvnih zrnaca, poboljšanje snabdevanja kiseonikom;

Ozonoterapija kod diskus hernije

Terapija ozonom se koristi u lečenju lumbalne diskus hernije. Mešavina ozona i kiseonika se putem injekcije ubrizgava u zahvaćeni disk. Zahvaljujući biohemijskim svojstvima ozona dolazi do smanjenje volumena diska (oksidacijom proteoglikana u centru mase diska), smanjenja upale, povećanja protoka krvi i povećanja sposobnosti organizma da se bori protiv okisdativnog stresa. Usled smanjenja volumena diska, popušta i pritisak na nerve, a samim tim se smanjuje i bol kao simptom. Na osnovu brojnih kliničkih nalaza, primena injekcije ozona se pokazala bezbednom i efikasnom nehirurškom metodom lečenja diskus hernije. Pored kraćeg vremena oporavka i manje incidence komplikacija nakon procedure (u poređenju sa hirurškim zahvatom), primena injekcije ozona ima i drugih prednosti: minimalno je invazivna, glavni deo procedure se odvija van organizma pacijenta, ima kratko vreme primene, troškovi su manji u poređenju sa hirurškom intervencijom,bolnost je minimalna.

Podeli tekst:

Dr Bojana Božović je fizijatar sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju i rehabilitaciji obolelih od reumatoinih bolesti i lečenju sportskih povreda.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde