Mijelografija

Šta je mijelografija?

Mijelografija je neuroradiološka metoda koja omogućava dijagnostikovanje patoloških procesa koji sužavaju kičmeni kanal (intramedularni i ekstramedularni tumor, edem, angiom, arahnitis, diskus hernija, kompresiona fraktura pršljena). 

Kod descedentne mijelografije kontrast se ubrizgava u cisternu magnu, a potom se prati na njegovom putu niz kičmeni kanal do duralne vreće u sakralnom regionu. Prethodno se ispusti onoliko likvora koliko se želi ubrizgati kontrasta. Ukoliko kontrast naiđe na prepreku, on se zaustavlja ili se usporava njegov prolazak (stop kontrasta). Kontrast često ocrtava prepreku i tako se može dijagnostikovati intramedularni ili ekstramedularni tumor. Hernija intravertebralnog diskusa dijagnostikuje se prema mestu i obliku defekta na stubu kontrasta. Postavljanjem bolesnika u položaj sa glavom naniže prati se vraćanje kontrasta i proverava prolaznost kičmenog kanala.

Znatno češće se radi ascedentna mijelografija kod koje se kontrast ubrizgava lumbalno i prati njegovo kretanje uz kičmeni kanal.

Mijelografiju treba primeniti samo kod onih bolesnika kod kojih se sa sigurnošću očekuje hirurška intervencija, jer zadržan kontrast u kičmenom kanalu draži moždanice i može dovesti do njihovog fibroziranja i sekundarnog stvaranja priraslica

Radikulografija je usmerena na prikazivanje radiksa i njihovih oštećenja. Kod lumbalne radikulografije kontrast se ubrizgava lumbalno i ispunjava duralnu vreću zalazeći u ovojnice (džepove) oko radiksa.

Indikacije su radikularna oštećenja prvenstveno izazvana protruzijom intervertebralnog diksusa, kao i ekspanzivni procesi u predelu konusa, epikonusa i kaude ekvine.

Cervikalna radikulografija prikazuje cervikalne korenove i kičmenu moždinu.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa mijelografijom.


 


Podeli tekst:

Dr Sonja Ilić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Beogradu. Stručnjak u primeni mezoterapije u cilju terapije bola.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Radovan 18.04.2010

    Meni je uradjena mijelografija gdje je dr. Ivaničević sa Centra za neurohirurgiju u Banja Luci šef neurohirurgije. Nakon obavljene mijelografije (radi nedostatka MRI uredjaja) ja sam zadobio jake glavobolje, bolove u kicmenom dijelu a l5s1 gdje mi je ustanovljeno na MRI snimcima iz Amerike disk buldge na l5s1 4mm na desno spondolysa i spondolytesa. 


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde