Vašljivost tela (Pediculosis corporis)

 

Uzrok nastanka

Uzročnik bolesti je Pediculus corporis. To je bela vaš, koja živi u šavovima rublja i odeće. Sličnih je karakteristika kao varijetet koji parazitira na kosmatom delu glave. Dužine je 3-4 mm. U šavovima rublja i odeće ženka odlaže jaja, koja se čvrsto slepe za tkaninu. Na kožu osoba vaši prelaze radi ishrane. Ova vaš je prenosilac rikecija (uzročnika pegavog tifusa i rekurentne groznice), što joj daje veliki epidemiološki značaj.
 

Klinička slika

Promene su najčešće na trupu, najpre u vidu sitnih makula na mestu ujeda vaši, a kasnije se javljaju i urtike i infiltrovane papule (kao posledica senzibilizacije). Bolesnici se žale na jak svrab, naročito noću. Kao posledica češanja vidljive su linearne ekskorijacije. Često su prisutni i simptomi sekundarne infekcije piokokama.
 

Dijagnoza

Postavlja se nalazom gnjida i vaši u rubovima veša i odeće obolelih, kao i u posteljini.
 

Lečenje

Sprovodi se održavanjem lične higijene i dezinfekciojm odeće i rublja. Za "depedikulizaciju odeće" se može koristiti vruć suvi vazduh ili vodena para. Vaši i gnjide se uništavaju brzo izlaganjem tkanina visokoj temperaturi ili vrućoj pari od 100°C najmanje pola sata. Korisno je i hemijsko čišćenje. Od insekticidnih sredstava za uništavanje vaši koriste se preparati malationa i perimetrina, kojima se zaprašuje tkanina jednom nedeljno tokom tri nedelje.

Kod koga da zakažem dermatološki pregled?

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde