Cerebralna cisticerkoza

Uzrok nastanka

Uzročnik je Cysticercus cellulosae, predstavlja vezikule, larve Taenia solium.
 
 
 
 

Klinička slika

Učestalost lokalizacija je sledeća: konveksitet hemisfera, baza mozga, moždane komore, parenhim mozga. U blizini cista dolazi do produktivnog meningitisa koji, ukoliko je na bazi, vrši pritisak na kranijalne nerve. Osim toga, javljaju se degenerativni endarteritis i hidrocefalus.
Klinička slika zavisi od lokalizacije, tako kortikalna cistiserkoza najčešće daje epilepsiju, ciste smeštene u III ili IV komori i na bazi mozga daju sliku tumora zadnje lobanjske jame i dr. Osim u mozgu ciste se mogu naći i u drugim organima-oku, koži, mišićima i drugim.
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, laboratorijskih nalaza (u likvoru se mogu naći pleocitoza, često sa eozinofilima, blaga hiperalbuminorahija, hipoglikorahija, nekada i oligoklonalni IgG), CT-om (skener), NMR-om (nuklearna magnetna rezonanca) i testom indirektne imunofluorescencije.
 
 
 
 
 

Lečenje

Lečenje zavisi od stadijuma u kome se ciste nalaze. Kalcifikovane ciste ne zahtevaju specifičnu terapiju već samo simptomatsku. Žive ciste zahtevaju specifično lečenje. Danas postoje dva specifična leka koji su se pokazali efikasnim u lečenju cerbralne cisticerkoze. To su praziquantel (Biltricid), koji se daje 4 nedelje i albendazol. Bolesnicima sa mnogo cista, velikim lezijama i perifokalnim edemom treba dati i kortikosteroide. Tokom terapije mogu se javiti glavobolja, muka, povraćanje, epileptični napadi, kao posledica inflamacionog odgovara na raspadanje parazita. Lečenje treba sprovoditi u bolnici. Hirurške procedure kao što su stereotaksična punkcija lezija, ventrikularni šant, ekstirpacija cista, mogu biti indikovane.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde