Dermatitis hypostasica

Dermatitis hypostasica (dermatitis varicosa) je afekcija kože donjeg dela potkolenica, koja se javlja usled hipoksije tkiva zbog dugotrajne venske hipertenzije i staze, i posledičnog povišenja kapilarnog pritiska u venskom delu kapilarne petlje.

Uzrok nastanka

Zbog venskog zastoja, distalno od mesta otežanog ili onemogućenog priliva venske krvi prema srcu, dolazi do povišenja hidrostatskog intravenskog pritiska. Posledično nastaje zastoj tečnosti u ekstravaskularnom prostoru, što se manifestuje kao edem ( otok). Javlja se pad parcijalnog pritiska kiseonika koji uzrokuje hipoksiju tkiva. Hipoksija i pojava kiselog pH još više povećavaju permeabilnost kapilara. Dolazi do ekstravazacije eritrocita i simptoma upale (dermatitisa).

Klinička slika

Klinički znakovi su edem ( otok),  dermatitis, pigmentacija i fibroza kože. Edem nastaje u predelu dorzuma stopala, skočnih zglobova i duž potkolenice, perzistira preko dana, a noću se povlači. Dermatitis karakterišu eritem ( crvenilo), vezikule, krustozne naslage i ljuštenje kože. Oko skočnih zglobova i na potkolenici nastaju hemosiderinske pigmentacije kao posledica raspada eritrocita. Prelaskom dermatitisa u hronični stadijum koža postaje suva, lihenifikovana, a oko skočnih zglobova otvrdla, sklona bakterijskoj infekciji i iritaciji.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, dermatološkog pregleda.

Lečenje

U lečenju se koriste oblozi sa fiziološkim rastvorom ili rastvorom borne kiseline, kortikosteroidne kreme sa dodatkom antibiotika ili vioforma i cinkove masti. Posle sanacije dermatitisa neophodno je nošenje elastičnih čarapa ili stavljanja elastičnih zavoja. Oralno se mogu primeniti kapiloprotektivni preparati, pentoksifilin i antihistaminici.

Kod koga da zakažem dermatološki pregled?

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Boros Banović 10.08.2022

    Konzizan i laiku čitak tekst !


  2. Vitomir Markovic 15.01.2022

    Veoma je dobro [to postoji ovakav sajt. Otići ću kod svog lekara ali vaš odgovor mi je pomogao.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde