Alopecia androgenetica (Opadanje kose)

Alopecia predstavlja hronični, progredirajući difuzni gubitak kose. Zapravo, genski je uslovljena povećana osetljivost dlačnog folikula na normalne vrednosti cirkulišućih androgena.

Učestalost

Ovo je najčešći tip opadanja kose. Javlja se i kod muškaraca i kod žena, ali kod žena znatno ređe i kasnije, obično u VI dekadi. Kod muškaraca se može javiti u bilo koje vreme nakon puberteta. Obično počinje postepeno u II dekadi, a najintenzivnija je  u 40-im godinama.

Uzrok nastanka

Genetska predispozicija ima centralno mesto u nastanku, ali tačan tip nasleđivanja i mehanizam delovanja cirkulišućih androgena nisu poznati. Pretpostavlja se da je kod muškaraca u pitanju poligeno ili autozomno dominantno nasleđivanje, a kod žena autozomno recesivno.

Mehanizam dejstva androgena na dlačni folikul je nejasan. Većina pacijenata je bez endokrinoloških poremećaja. Zapravo, povećana je osetljivost dlačnog folikula na normalne (fiziološke) vrednosti androgena. Skraćen je ciklus rasta dlake te dlaka vremenom postaje sve tanja i kraća i na kraju dlačni folikul prestaje da produkuje dlaku.  

 Zanimljivo! 

Muškarci kastrirani pre ili u pubertetu ne razvijaju androgenetsku alopeciju bez obzira na genetsku predispoziciju.

Klinička slika

Postoje dva tipa androgenetske alopecije zavisno od toga koje regije su zahvaćene.
  • Muški tip se znatno češće javlja kod muškaraca mada se može javiti i kod žena. Može dovesti do potpunog gubitka kose, a počinje produbljivanjem zalistaka.
  • Ženski tip se izuzetno retko javlja kod muškaraca i ne dovodi do kompletne ćelavosti. Ovde nema zalistaka, kosa je proređena. Vrlo često je prisutna i hiperseboreja, ali je ovde reč o udruženosti jer su oba fenomena androgen zavisna, a ne o uzročno - posledičnoj vezi.!!!
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, porodične anamneze, trihograma. Po potrebi treba sprovesti i dodatna ispitivanja (serumsko gvožđe). Hormonski status takođe, naročito kod žena sa poremećajem menstrualnog ciklusa, hirzutizmom (pojačana maljavost), teškim formama akni, infertilitetom...

Lečenje

Cilj terapije je zaustaviti progresivno opadanje kose i tako sprečiti pojavu alopecije (ćelavosti), kao i stimulisati novi rast kose.

Finasterid

Prvi rezultati terapije postaju vidljivi tek nakon 3 meseca, a rast je evidentan nakon 6 meseci. U slučaju prekida terapije unutar 12 meseci dolazi do gubitka novoizrasle dlake. Preparat mogu upotrebljavati samo muškarci. Od neželjnih efekata treba istaći moguće smanjenje libida i erektilne smetnje, a uz to je i teratogen! Na svu sreću nastali poremećaji su prolazni po prekidu terapije.

Minoksidil

2% i 5% lokalno nanet dovodi do ponovnog rasta dlake  za 4 -12 meseci kod 40% muškaraca. Na našem tržištu se nalazi kao 2% rastvor koji se nanosi  2 puta dnevno. Primena je trajna.

Antiandrogeni

  • spironolakton
  • cyproteron acetate
  • flutamid
  • cimetidin
Blokiraju androgene receptore tako da se mogu koristiti samo kod žena.

Perike

 

Transplantacija

Uzimaju se "parčići" sa delova skalpa koji su označeni  kao androgen neosetljiva mesta  i "presadjuju" na androgen zavisne regije. Kod velikog broja ova terapija je dala dobre rezultate.

Sprejevi za kamuflažu

Sve više se koriste.

Kod koga da zakažem dermatološki pregled?

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. pano 14.04.2010

    Dali može finasterd da se koristi u tečnom stanju pa tako da se nanosi na vlasište tamo gdje je kosa rijetka! Pozdrav!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde