Stent u začepljenju karotidnih arterija - Hit u vaskularnoj medicini

Razvoj savremene hirurgije nezamisliv je bez vaskularne hirurgije. Spoj znanja, veštine i preciznosti najbolje karakteriše vrhunskog stručnjaka u ovoj oblasti. Jedan od njih je i prof. dr Andre Alfons Jozef Nevelsteen, direktor Klinike za Vaskularnu hirurgiju Univerzitetske bolnice u Levenu i bivši predsednik Evropske Asocijacije vaskularnih hirurga. Veliki doprinos razvitku endovaskularne hirurgije dao je usavršavanjem primene dubokih vena nogu u lečenju infekcije graftova nakon arterijske rekonstrukcije sintetskim materijalom.

Od kolikog je ovo značaja, govori i činjenica da u slučaju po život opasnih infekcija graftova, ovaj vid lečenja je jedina adekvatna metoda. Prof. dr Andre Nevelsteen je uključen u organizaciju  edukativnih  i pokaznih seminara gde se mladi hirurzi obučavaju u primeni endovaskularnih procedura: tradicionalni Chering Cross simpozijum u Londonu i Škola vaskularne hirurgije u Pragu. Ekskluzivno za naš sajt prof. dr Nevelsteen govori o savremenoj endovaskularnoj hirurgiji.

Univerzitetska bolnica u Levenu je jedna od najstarijih u Evropi, kakve mogućnosti danas pruža pacijentima?


  • Smešten u srcu Evrope, na 20 kilometara od Brisela, Univerzitet u Levenu je bio centar sticanja znanja skoro 6 vekova. Ovaj Katolički Univerzitet je posle Univerziteta u Padovi, najstariji u Evropi. Od 1425. godine, kada je osnovan, pa do danas prerastao je u jedan od najmodernijih univerzitetskih centara u Evropi. Posebno sam ponosan na svoju Kliniku za vaskularnu hirurgiju koja je jedna od najsavremenijih u Evropi. Ona je, takođe, i nastavna baza za mnoge mlade stručnjake. U periodu specijalizacije i subspecijalizacije, veliki broj vaskularnih hirurga iz mnogih evropskih zemalja usavršavao se upravo na našoj klinici. Ustalom, i dva vrlo perspektivna lekara iz vaše zemlje su se usavršavala na našoj klinici. Naši pacijenti su u prilici da dobiju najkvalitetniji medicinski odgovor iz oblasti vaskularne hirurgije, i težimo da zahvati budu efikasni sa što kraćom hospitalizacijom i visokom frekvencom bolesnika. U prilog tome govori i činjenica da posedujemo samo 28 stacionarnih ležaja.


Vi ste usavršili mnoge metode koje se danas primenjuju u savremenoj vaskularnoj hirurgiji, koju bi ste od njih posebno istakli?

  • Endovaskularna hirurgija je vrlo zahtevna grana hirurgije i zahteva puno strpljenja i ulaganja. Mnogo je delikatnih zahvata koji se danas primenjuju, ali ja bih apostrofirao primenu endovaskularnih graftova u lečenju aneurizme (proširenja) grudne i trbušne aorte, kao i takozvanu hibridnu proceduru, koja podrazumeva primenu endovaskularnih procedura zajedno sa standardnim bajpas metodama u lečenju okluzivnih bolesti arterija. Bolesnici lečeni na Univerzitetskoj bolnici u Levenu su deo najveće evropske studije primene endovaskularnih graftova u lečenju aneurizmatske bolesti, tzv. EVAR studija. Očekujemo da će rezultati koje ćemo objaviti septembra meseca 2005. godine potvrditi dobre rane rezultate lečenja. Još jedna vrlo interesantna i značajn metoda u endovaskularnoj hirurgiji je i primena stentova u lečenju karotidne okluzivne bolesti. Ovu metodu sprovodimo poslednjih godinu dana. Kod bolesnika predhodno zračenih zbog maligne bolesti vrata, kod ponovnog zapušenja karotidnih arterija, primena stentova nosi potencijalnu mogućnost smanjenja perioperativnih komplikacija. Preciznije razultate očekujemo po završetku randomizovanih studija.


Pre dve godine ste postali i visiting profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, kakva je saradnja sa našim vaskularnim hirurzima?

  • Naša saradnja traje skoro 3 godine, i datira iz vremena kada sam bio predsednik Evropske Asocijacije vaskularnih hirurga. U asocijaciji su postojali fondovi za mlade hirurge, neke vrste grantova, namenjeni za unapređenje znanja, rada i sticanje veština, i dobijali su ih mladi stručnjaci iz mnogih evropskih zemalja. Na ovaj način smo bili u stalnom kontaktu sa vaskularnim hirurzima iz Srbije, prvo sa hirurzima iz Beograda, a zatim i iz Niša. Lično ja, a i moje kolege, smo bili srećni što smo u stalnoj komunikaciji sa takvim ljudima i stručnjacima. Nadam se da smo im omogućili da prate svetske trendove iz domena endovaskularne hirurgije i da su naučili puno toga od nas, ali ističem da smo mi mnogo naučili od stručnjaka iz Srbije. Nakon toga sam dobio poziv da dođem u vašu zemlju, i kao što ste rekli postanem viziting profesor. Ovo je izvanredna prilika da razmenimo znanje i iskustvo iz endovaskularne hirurgije. Nadam se da ćemo u budućnosti imati još bolju saradnju i ja sam u potpunosti spreman i otvoren da ovu specijalnost u potpunosti razvijemo u Srbiji i da vaša zamlja bude centar endovaskularne hirurgije u ovom delu Evrope.

Ova grana hirurgije izuzento brzo napreduje i poboljšava kvalitet života mnogim bolesnicima, šta možemo u budućnosti očekivati od endovaskularne hirurgije?

  • Endovaskularna hirurgija je neverovatno fascinantna grana hirurgije, koja je još uvek u evoluciji. Ali, u ovom trenutku u bolnicama širom Zapadne Evrope oko 30-40% klasičnih, tradicionalnih operacija je zamenjeno endovaskularnim, što znači sofisticiraniji pristup. Ove tehnike se primenjuju na našim klinikama, a pacijenti posle jutarnje operacije popodne odlaze kući. Ranije operacije su ih ostavljale na kliniku i po nekoliko dana. Ovakav vid lečenja je efikasniji, ugodniji i bolji za pacijenta, a što je vrlo važno i jeftiniji. Ove tehnike su još uvek u razvitku, ali se očekuje da posebno abdominalni tretman aneurizme aorte i endovaskularni tretman stenoze karotidnih arterija, vremenom pokažu da je ovo stvarno izvanredan metod i da će mnogo pomoći pacijentima u budućnosti. Ako stručnjaci iz Srbije žele da napreduju u ovoj oblasti, moraju da idu ovim putem i da što više usavrše i razviju endovaskularne sposobnosti.


Šta u budućnosti možemo očekivati od stručnjaka iz Srbije na polju endovaskularne hirurgije?

  • Trenutno kod vas vidim nekoliko vrlo ambicioznih mladih stručnjaka, koji su spremni da rade puno, koji su odlični u svom poslu i ako pitate mene da li ima nade za budućnost hirurgije u Srbiji, možete biti sigurni u razvitak endovaskularne hirurgije u vašoj zemlji. Za to će vam biti potrebno nekoliko godina, jer to nije proces koji traje par dana, potreban je progresivni razvitak nekada i od 10-15 godina. Poterbno je uložiti puno truda i rada i onda rezultat neće izostati. Mi im stojimo u potpunosti na raspolaganju, i trudićemo se da im permanantnom edukacijom i prezentovanjem najsavremenijih svetskih dostignuća na polju endovaskularne hirurgije trasiramo put ka svremenoj operativi.

Podeli tekst:

Dr Bojan Jovanović je specijalista opšte hirurgije s dugogodišnjim iskustvom u radu s pacijentima iz Niša.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde