Lajmska bolest (Lyme Borreliosis)

Lajmska bolest je multisistemska infektivna bolest izazvana Borreliom burgdorferi. Mogu biti zahvaćeni svi organi, a najčešće: koža, nervi sistem, zglobovi i srce. 

Ovaj nozološki entitet poznat je od 1975. godine, i to pod raznim nazivima, no uglavnom je povezan sa imenom lokaliteta Lyme u severnoameričkoj državi Connecticut, gde se bolest prvi put pojavila u epidemijskim razmerama  Od tog vremena registruje se povećana incidencija oboljevanja, što je s jedne strane posledica boljeg poznavanja kliničkih manifestacija, a s druge strane egzaktnije dijagnostike. Tako je u SAD u 2000. godine registrovano 18.000 bolesnika sa Lajmskom bolešću, što je 6,3 puta veća incidencija u odnosu na 1975. godinu. 

U Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama bolest izazivaju najmanje tri srodne vrste borelija: Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii i Borrelia afzelii. Genotipske razlike među ovim borelijama delom su odgovorne za različita klinička ispoljavanja kod inficiranih osoba. Bolest prenose razni krpelji iz kompleksa Ixodes ricinus/persulcatus. U SAD je glavni vektor Ixodes scapularis, u Evropi Ixodes ricinus, a u Aziji Ixodes persulcatus

Lajmska bolest slika krpelja

Nastanak bolesti

Posle uboda krpelja i inokulacije B. Burgdorferi u kožu, one se mogu širiti lokalno u koži ili putem krvi i limfe po telu. U tankom crevu krpelja borelije ispoljavaju OspA i OspB protein, a nakon uzimanja krvnog obroka i prelaska u pljuvačne žlezde krpelja, ispoljavaju i OspC i druge proteine što je važno za patogenezu bolesti. 

Nakon inkubacije od 3 do 32 dana, uzročnici se mogu lokalno širiti i izazvati karakterističnu kožnu promenu erithema migrans. Ulaskom u krv dolazi do diseminacije borelija, tokom koje mogu zahvatiti razne organe, a pre svega one prema kojima pokazuju tropizam kao što su centralni nervni sitem, zglobovi, srce i koža.

Diseminaciji borelija značajno doprinosi i njihova sposobnost da se vežu za trombocitne integrine. Osim toga, imunski odgovor na infekciju se razvija tek posle nekoliko nedelja, što takođe doprinosi diseminaciji uzročnika bolesti. Najpre se razvija snažan ćelijski, posle čega sledi sporiji humoralni imunski odgovor. Sva zahvaćena tkiva pokazuju histološki infiltraciju limfocitima i plazma ćelijama, uz propratni vaskulitis. 

Kliničke manifestacije lajamske borelioze 

Bolest se najčešće razvija kroz tri stadijuma. Prva dva stadijuma odgovaraju ranoj, a treći stadijum kasnoj infekciji. Stadijumi bolesti se mogu preklapati, većina bolesnika ne prolazi kroz sve stadijume, a do serokonverzije može doći i kod asimptomatskih osoba. 

I stadijum ( lokalizovani eritema migrans)  

Posle uboda krpelja i inokulacije borelija u kožu uzročnik se širilokalno i u 60 do 80 % bolesnika nastaje erythema migrans, koji može biti praćen temperaturom i /ili regionalnim limfadenitisom. Crvenilo se širi centrifugalno, može biti homogeno ili prstenasto sa središnjim bledilom, dostižući prosečno 15 cm u prečniku. Erythema migrans obično bledi i nestaje tokom 3 do 4 nedelje, a u nelečenih bolesnika može se održavati i do 14 meseci. Antibiotska terapija obično skraćuje trajanje eritema i u značajnoj meri prevenira kasne manifestacije bolesti. 

II stadijum ( diseminovana infekcija) 

Već nekoliko dana ili nedelja posle uboda krpelja, borlije se mogu proširiti po celom organizmu. Diseminovana infekcija je često povezana s karakterističnim simptomima na koži, nervnom i mišićnokoštanom sistemu. Kod oko 20% bolesnika u SAD i oko 2-8% bolesnika u Evropi pojavljuju se sekundarne  kožne lezije u obliku manjih EM, tj. prstenastih kožnih lezija. 

Od neuroloških manifestacija najčešće se javljaju limfocitni meningitis, meningo-radikuloneuritis (Bannwarthov sindrom), kranijalni neuritis, a znatno ređe encefalitis, mijelitis i cerebralni vaskulitis. U Evropi se kao najčešća neurološka manifestacija javlja Bannwarthov sindrom, koga čini trijas: limfocitni meningitis, Bellova paraliza i radikulopatija sa jakim, povremeno iridiraju}im ili migratornim bolovima. Kardijalne manifestacije se javljaju kod 48% bolesnika sa Lajmskom boreliozom. Najčešće se sreću različiti stepeni atrioventrikularog bloka (blok prvog stepena, Wenckebachova periodika ili, retko, blok trećeg stepena).Kod nekih bolesnika opisan je akutni mioperikarditis i perikarditis. Osim ranije pomenutih kožnih manifestacija u ovom stadijumu može se videti i limphocytoma ili limphadenosis benigna cutis (LBC). Radi se o solitarnom crevnom ili ljubičastom čvoriću ili plaku, veličine od nekoliko santimetara, smeštenom obično na ušnoj resici kod dece ili na bradavicama kod odraslih . U kliničkoj praksi posebne probleme zadaje tzv. post lajm sindrom. Bolesnici se žale na povremene artralgije, mijalgije, bolove u vratu, glavobolju i umor. Patogeneza ovog entiteta nije jasna, ali se smatra da simptomi nastaju kao rezultat imunoloških zbivanja podstaknutih ovom infekcijom. Tegobe po pravilu spontano prolaze za manje od 6 meseci.

III stadijum ( perzistentna infekcija) 

U ovom stadijmu bolesti se može javiti hronični progresivni artritis koji je definisan trajanjem dužim od godinu dana. Zahvaćen je jedan ili nekoliko zglobova, sinovija pokazuje viloznu hipertrofiju, prisustvo fibrinskih naslaga i infiltrate mononukleranim ćelijama. Hronični lajmski artritis se češće javlja kod osoba koje poseduju HLA-DR2 i HLA-DR4. 

Najbolje definisana kasna neurološka manifestacija Lajmske bolesti je progresivni encefalitis. Za razliku od Bonnwarthovog sindroma, progresivni encefalomijelitis se ne povlači spontano. Javljaju se problemi sa pamćenjem, depresija, glavobolja, dezorganizovanost. U CST ovih bolesnika se mogu naći antitela na B. burgdorferi, a na NMR mozga se često mogu videti punktiformne lezije bele mase. Kožna manifestacija karakteristična za treći stadijum je Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA). Obično se javlja kod starijih osoba asimetrično na distalnim delovima ekstemiteta. U početku se javljaju plavkasto-crvenkaste promene i otok kože koji može trajati godinama, a kasnije dolazi do atrofije kože i potkožnog tkiva. Klinička dijagnoza se potvrđuje biopsijom kože iz koje se može izolovati B. burgdorferi, ponekad i posle 10 godina od početka bolesti. 

Krpelj - lajmska bolest

Kogenitalna infekcija 

Postoji sumnja da B.burgdorferi može izazvati oštećenje ploda, mada to nije egzaktno dokazano.

Pre dvadesetak godina je dokazan transplacentarni prenos borelija kod dvoje dece koja su umrla u prvoj nedelji posle rođenja, a čije su majke prebolele LB za vreme trudnoće. U jednoj retrospektivnoj studiji od 19 slučajeva LB prebolele za vreme trudnoće u 5 slučajeva došlo je do različitih fetalnih oštećenja, ali nije egzaktno dokazana njihova povezanost sa ovom infekcijom. Stručnjaci preporučuju za sve oblike lajmske bolesti kod trudnica parenteralno lečenje Ceftriaksonom, mada ne postoji opšti stav o terapiji trudnica. 

Dijagnoza 

Dijagnoza Lajmske borelioze postavlja se na osnovu: kliničkih manfestacija, epidemioloških podataka (ubod krpelja) i seroloških analiza.

Definitivna dijagnoza se može postaviti jedino kultivisanjem B. burgdorferi, što najčešće uspeva kod eritema migrans, dok se iz likvora i sinovijalne tečnosti ređe može kultivisati. I pored toga što serološke analize imaju visoku specifičnost i senzitivnost, dobijaju se i lažno pozitivni i lažno negativni rezultati, što može stvoriti velike dijagnostičke probleme. Specifična IgM antitela se javljau između 2. i 4. nedelje posle primarne infekcije, maksimalan titar dostižu između 3. i 6. nedelje, a zatim titar postepeno opada. Specifična IgG antitela se mogu detektovati 6 do 8 nedelja posle infekcije i mogu ostati detektabilna duži vremenski period, čak i doživotno. Značajno je istaći da nivo IgG, a manjim delom iIgM antitela može ostati duže vremena povišen, bez obzira na primenjenu antibiotsku terapiju. Od seroloških testova se najčešće koristi ELISA ili IFA, a kao potvrdni se najčešće primenjuje Westernblot test ( WB). 

Lečenje 

Lečenje Lajmske borelioze zavisi, pre svega, od stadijuma bolesti.

U prvom stadijumu (erythema migrans) bolest se leči ororalno antiboticima, dok se za reaumatske i neurološke manifestacije preporučuje parenteralna primena antibiotika. Za ranu Lajmsku bolest preporučuje se azitromicin i to za odrasle prvi dan 1000 mg, a zatim 4 dana po 500 mg. Deci se daje 20 mg/kg tt, tokom 3 dana u obliku sirupa ili tableta. Kao alternativa, odraslima se mogu davati i doksiciklin (2x100mg/dan), amoksicilin (4x500mg/dan), ili cefuroskim (2x500mg/dan) tokom 14 do 21 dan. Za lečenje neuroloških manifestacija borelioze, najčešće se primenjuje ceftriakson (2 gr dnevno tokom 2 do 4 nedelje). Kao alternativa, može se koristiti i cefotaksim (3 x 2 gr na dan) ili kristalni penicilin (4 x 5 mil. i.j. i.v. 20-30 dana). Za reumatske manifestacije, najčešće se preoručuje doksiciklin (2 x 100 mg) ili amoksicilin (3-4 x 500 mg) 30 do 60dana,mada se mogu primeniti i ceftriakson(2 gr dnevno) ili kristalni penicilin (20 mil. i.j. u 4 dnevne doze) tokom 14-30 dana. Konačno, za lečenje lajmskog karditisa koristi se ceftriakoson (2grdnevno) ili doksiciklin (200mg/dan), tokom 2-4 nedelje. 

Prognoza i prevencija 

Terapijski odgovor je najbolji kada se sa lečenjem započne u ranoj fazi bolesti. U kasnijim fazama Lajmske bolesti lečenje je takođe delotvorno, ali je oporavak bolesnika znatno duži. Većina obolelih na kraju se oporavi uz minimalne rezidualne deficite ili bez njih. Danas u SAD postoji vakcina za prevenciju Lajmske bolesti. Ona se sastoji od rekombinantnog lipoproteina A spoljašnje membrane sa adjuvansom. Primenjuje se u tri doze 0, 1. i 12. meseca, s tim što treću dozu treba dati u aprilu, tako da vakcinisana osoba maksimalni titar antitela postigne za vreme letnje sezone.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa Lajmskom bolešću.


 


Podeli tekst:

Lekar opšte medicine sa velikim iskustvom u radu na različitim opštinama i gradovima Srbije. Mlad i uporan lekar koji sebe vidi u ortopediji.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 12

 1. Ana 29.11.2023

  Pozdrav, imam hroničnu boreliozu. Živim u Srbiji i ne postoji vakcina za boreliju, već za virus koji prenosi krpelj. Sad Fizer pravi tj. napravio je ali prolazi faze. Ne poznajem ujed krpelja. Elisa je pozitivna bila 2018. god, hod je bio otežan. 10 nedelja longacefa sam primala i 2 god antibiotike. Posle 2 godine se opet aktiviralo. Sad sam bila 20 dana na longacefu i sad sam na pancefu i dovicinu 10 dana, ali sa pauzama od 20 dana. Lečim se u Sarajevu, kod prof. Sajme Dautović infektologa. Bolest je paklena.


 2. Ivana 07.10.2023

  Prošle godine u septembru bila sam pozitivna na ujed krpelja, popila amoksicilin. U oktobru sam imala bol u levome ramenu i zglobovima, u maju ove godine išla na magnet, prošli mesec u likvoru mi nađene oligokalne trake. Dijagnoza multiple skleroza, a da nije ipak to lajmska?


 3. Olivera 07.04.2023

  U Austriji se daje vakcina preventivno jer je strasno to sto krpelj izaziva...tekst sam citala jer je moju sestru to snaslo u Srbiji i evo mora da pije antibiotik...bila je u nasoj vikendici u sumi i navodno je izvadjen odmah...evo 2 nedelje kasnije koza daje prve simptome...zabrinuta sam, ovo je nesto neocekivano.


 4. Verica Cvetkovic 13.03.2023

  Ako se broj slucaja naglo povecao 6 puta 2000. godine, meni to znaci da su NATO teroristi, osim otrova i osiromasenog uranijuma, bacili na Srbiju i te krpelje.


 5. Lazič Gordana 06.12.2022

  Evo mene opet. Imala sam 2020 godine i sad opet, samo sto je sad stanje mnogoteze, temperatura, malaksalost, depresija, otečena kolena sa bolovima....kardio problemi, otezano disanje, zamaranje pri svakom pokretu...strasno, borelija je kratko rećenouzasna bolest.


 6. Alisa 29.05.2021

  Pokušaj sa Longacefom 28 dana, pa proveri Igg, tako da nastaviš sa njime ili nekim slabijim


 7. Nebitno 24.12.2020

  Mene je ujeo krpelj pre vise od 10 godina, otkrio sam pre manje od 3 godine da ne duzim primio sam azaran 28 dana u bolnicu posle tog sam pio neke antibiotike sto mi je dao doktor privatno infektolog, da primi opet azaran ne mogu ne daju u bolnicu kao sad se to leci jedna tura i to je to-ali to nije to imam trenutno tegobe ima sam ih dugo pa su nestale pa opet pocele sad imam problem sa ligamentima tetivama il misicima bol.Koji antibotik mi preporucuje niki doktor da uzmem? koji mogu da pijem il primim od kuce ako neko zna nek kaze ja sam uzeo amoksicalin pa sad sto bude dal da probam hemomicin ako ne prodje idem opet da radim test pa ako se smiluju doktori i Bog koji mi jedini mogu pomoc. Test ce bit pozitivan imam temperaturu a i radio sam test vec 10 puta vazda je pozitivan i jasno mi je da je to to.bilo mi je bolje posle azarana srce mi jeradilo dosta normalnije posto mi je puls bio 180 dok lezim smiren.A da odgovorim Goranu lajmska nije dozivotna kao se leci kako treba al kod nas to ne moze mi smo raspala drzava! Ako neko zna nek kaze sto da cinimo ako ne da se rastajemo.


 8. Gordana Simic 23.07.2020

  Da li je Lajmska bolest dozivotna?


 9. Predolac 30.06.2020

  Da je krpelj izazivac Lajmske bolesti onda bi ovo postala opsta epidemija Lajmeske bolesti u celom svetu. Najverovatniji uzročnik je agresivan soj Epstein Barov virus u korelaciji sa teskim metalima i nekim drugim kofaktorima. Krpelj je samo pogodan optuženik u koji se upire prst i skreće pažnja na pravog uzročnika problema. Promena ishrane i ojačavanje imuniteta je najbolji lek .


 10. Slavica 13.06.2020

  Mom sinu (5god) je dokazana lajmska bolest. Po opštem stanju ne bih primetila ništa jer mu krpelja nisam našla ove godine iako ga redovno pregledam. Jedini simptom je bilo blago crvenilo oko ušne školjke koje se povuklo a potom ponovo pojavilo još intenzivnije i veće. Imao je crvenu fleku i na nozi. Već 7 dana je pod sinacilinom, crvenilo se povuklo, nikakav simptom nema osim pozitivnog testa na boreliju. Jedino nam niko nije rekao koliko dugo pije antibiotik, da li se radi retest do negativnog i da li mora da miruje pošto je on hiperaktivan ne oseća da ima problem.


 11. Tanja 02.05.2020

  Danas smo odveli dete da joj izvade krpelja sa lopatice, dr kaze da misli da je od prekljuce. Dete se samo kupa da nisam primetila ranije. Čudno mi je što nije dobila nikakvu terapiju, samo mi je rečeno da pratim mesto ujeda naredne dve nedelje. Kad smo pitali o mogućnosti da je zaražen dr je rekla da ih u Zrenjaninu nema.

  Da li na osnovu ujeda procene da krpelj ne treba da se proveri da li je zaražen? Znam koliko je bolest opasna, zato mi i nije jasna reakcija lekara.


 12. Gordana Lazic 10.04.2020

  Trenutno pijem antibiotike bas zbog slučajno otkrivene Lajmske bolesti. Užasno je, ali nadam se najboljem.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde