Prof. dr Saša Stanković

Prof.dr

 Saša Stanković

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Prof.dr Saša Stanković je vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu na predmetu Stomatološka protetika. Takođe je već 10 godina specijalista iz oblasti stomatološke protetike. U toku svog naučno istraživačkog rada objavio je više od 50 radova u recenziranim časopisima u zemlji i inostranstvu. Dodatno se edukovao u Lihtenštajnu u firmi Ivoclar Vivadent koja je vodeći proizvođač stomatoloških materijala. Objavio je i jednu monografiju iz oblasti bolesti gornjo-viličnog zgloba. Stalni je demonstrator za bezmetalnu keramiku firme Ivoclar Vivadent iz Lihtenštajna. Saradnik je u privatnoj stomatološkoj ordinaciji Dental Space koja se nalazi u Nišu. Kontakt telefon 018 511 429.
Zakažite pregled kod Prof. dr Saša Stanković