Ass. dr sci. med. Rastko Maglić

Specijalista ginekologije i akušerstva

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

NAUČNI I STRUČNI RAD

Autor i koautor je 67 naučnih i stručnih radova, od kojih je 1 rad objavljen in extenso u časopisu sa JCR liste, istaknuti međunarodni časopis (M22 klasifikacija Ministarstva prosvete i nauke);1 rad indeksiran u Medline-u; 5 celih radova objavljenih u časopisima koji nisu indeksirani u Medline-u; 3 rada objavljena u celosti u zborniku medjunarodnog skupa; 13 radova objavljenih u celosti u zbornicima nacionalnog skupa; 32 rada objavljenih u izvodu u zbornicima medjunarodnih skupova; 9 radova u izvodu u zbornicima nacionalnih skupova.

Autor je 3 poglavlja u knjigama. 

Predavanje po pozivu na međunarodnim i domaćim skupovima

Predavač po pozivu u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka od 1998. do 2010. godine: "Razvojne anomalije unutrašnjih genitalija i strana tela u uterusu", “Mogućnosti color dopplera u dijagnostici endometrioze”,

Mentor i predavač u Udruženju za ginekološku endoskopiju Srbije.

Predavač u Školi za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, april 2004. godine.

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  april 2004. godine.

Predavač po pozivu u Školi za unapredjenje reproduktivnog zdravlja i planiranje porodice Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  februar 2006. godine .

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Edukativni seminar – Histeroskopija” april 2006. godine.

Predavač po pozivu u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu “Bazični kurs iz ginekološke laparoskopije”,  februar 2007. godine

Predavač po pozivu “Laparoskopski asistirane operacije u ginekologiji” na I Simpozijumu Minimalno invazivne ginekološke hirurgije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, 26 i 27 maj 2006. god.

Instruktor praktične i teoretske nastave UGESa (Udruženja Ginekološke Endoskopije Srbije) od 2004. godine.

  1. Učešće u projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama, međunaroda saradnja

Autor i odgovorna osoba za sprovođenje projekta međunarodne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške i GAK “Narodni front”, Beograd,  br 2060334 – MIER-09.06.2006 pod nazivom: Introduction of one day surgery in gynecology desease management in Gyn&Obst. Clinic “Narodni front” in Belgrade. 2006/2007 godine.

  1. Druga dostignuća (recenzije, recenzije u časopisima, sekcije, udruženja)

Predsednik Udruženja za ginekološku endoskopiju Srbije (UGES) od 1.1.2014. godine.

Član predsedništva i sekretar Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije.

Sekretar Udruženja za ginekološku laparoskopiju Srbije (UGES) (do 2014 god).

Član ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Član AAGL (American Asociation for Gynecologic Laparoscopy).

  1. Usavršavanja i kontinuirana medicinska edukacija

Diploma Jugoslovenske škole ultrazvuka , Udruženja za primenu ultrazvuka u medcini, biologiji i veterini Srbije, Kragujevac (1994. godine)

Završen bazični kurs sa teorijskom i praktičnom nastavom iz laparoskopske hirurgije, Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju i interventne tehnike (1997. godine)

Certifikat učešća u radu Workshopa ENDOGYN 2000. – videoendoskopska hirurgija u ginekologiji, Beograd (2000. godine)

Fellowship in Tokushukai Medical Corporation – in Shonan Kamakura General Hospital, Kamakura, Kanagawa, Japan, 17th July – 20th August  2003. (stručna međunarodna Japansko - Srpska saradnja)

Platinasta povelja (10 god rada) Edukacionog centra Srbije, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, Kragujevac (2005. godine)

Prisustvovao i učestvovao u “Naprednom Workshop-u – laparoskopija u ginekološkoj onkologiji”, GAK Narodni front, Beograd (2005. god)

Certificate of participation in Advanced Minimaly Invasive Operating Techniques in Gynaecology (Curriculum III) at the European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt (Germany) (further medical training course accreditation no 13255, with 20 points) 15th and 16th june 2006.

Posebne profesionalne aktivnosti

Od 1997. godine se bavim laparoskopskom operativom u ginekologiji i akušerstvu. U poslednje 4 god operišem ili asistiram  preko 250 (prosečan broj) laparoskopkih operacija i preko 150 klasičnih operacija godišnje.

Posedujem III stepen veštine u laparoskopskoj hirurgiji (Certificate of participation in Advanced Minimaly Invasive Operating Techniques in Gynaecology (Curriculum III) at the European Surgical Institute in Hamburg-Norderstedt (Germany)

Od 2003.godine sam obavljajući dužnosti šefa odseka laparoskopije obavio praktičnu obuku većeg broja kolega iz GAK “narodni front” i drugih centara u Srbiji iz oblasti laparoskopske hirurgije i histeroskopije.

U okviru predsedništva UGESa, od njegovog osnivanja,  aktivno učestvujem u projektovanju obuke i formiranju standarda rada u ovoj oblasti ginekološke hirurgije.

Sprovođenjem međunarodnog projekta: “Introduction of one day surgery in gynecology desease management in Gyn&Obst. Clinic “Narodni front” in belgrade”, u skladu sa stremljenjima Ministarstva za zdravlje Srbije i interesima Klinike “Narodni front”, učestvujem aktivno u daljem razvoju ove ginekološke hirurške grane u Beogradu i Srbiji.


Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1984 do 1991

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1992

Stručni ispit za doktora medicine.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1993 do 1997

Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1992 do 2002

Magistarske studije iz oblasti Humane reprodukcije, tema: "Dijagnostička vrednost color Doppler ultrasonografije za otkrivanje tumora germinativnih ćelija jajnika".

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet u Beogradu

Obavezan lekarski staž, zaposlen na radnom mestu doktor medicine - pripravnik.

Ginekološko-akušerska klinika Narodni front od 1993 do 2019

Specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju za ultrazvuk. Specijalista ginekolog-akušer na Odeljenju steriliteta. Šef odseka laparoskopije odeljenja operativnog steriliteta do februara. Specijalista na odseku inflamatorne Ginekologije odeljenja konzervativne ginekologije. Šef odseka minimalno invazivne dijagnostike odeljenja konzervativne ginekologije.

Članstvo:

UGESA od 2014

Nakon izbora za Predsednika UGESA, rukovodi ovom organizacijom u cilju širenja metode, uvodjenja u šifarnike RZZO-a, edukacije lekara i učešća u radu međunarodnih asocijacija.

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Ass. dr sci. med. Rastko Maglić