Poremećaj motiliteta gornjeg segmenta jednjaka

Diskinezija gornjeg ezofagusnog sfinktera se ispoljava u vidu spazma ili hipotonije.


Uzrok nastanka

Poremećaj motiliteta gornjeg segmenta jednjaka se ispoljava sekundarno kod različitih organskih oboljenja ezofagusa i hipofarinksa (Plummer Vinsonov sindrom, karcinom farinksa i larinksa, Zenkerovog divertikuluma i stranih tela). Hipotonija se javlja kod osoba starije životne dobi ili kod cerebrovaskularnog insulta.


Klinička slika

Krikofaringični spazam karakteriše visoka disfagija (otežano gutanje) sa lokalizacijom na bazi vrata, uzrokovan spazmom gornjeg ezoausnog sfinktera i krikofaringčne muskulature.
Hipotonija gornjeg ezofagusno Plummer Vinsonov sindrom, karcinom farinksa i larinksa, Zenkerovog divertikuluma g sfinketra se ispoljava osećajem "knedle u grlu" i refluksom želudačnog sadržaja u usnu duplju (gastro-faringealna regurgitacija).


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda i radiološkog nalaza.


Lečenje

Lečenje podrazumeva lečenje osnovne bolesti, antirefluksne mere i spavanja na uzdignutom uzglavlju. Kod hipotonije se mogu koristiti lekovi za regulaciju motiliteta, a u teškim slučajevima kod insulta nazogastrična sonda za ishranu.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Ana 12.04.2011

    Vrlo zanimljivo, hvala.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde