Karcinom larinksa (Rak grkljana)

 

Uzrok nastanka


Etiopatogeneza malignih tumora nije objašnjena pa ni karcinom larinksa. Produžena izloženost agensima sredine povećavaju rizik nastajanja malignih tumora. Faktori rizika su pušenje, alkohol, aerozagađenje, deficitna ishrana, ranije bolesti disajnih puteva, profesijski agensi i nasleđe. Najveći značaj se pridaje pušenju.

Podela


Karcinomi larinksa se svrstavaju prema lokalizaciji na supraglotisne (iznad glasnica), glotisne i subglotisne.

Klinička slika


Supraglotisni karcinomi se lokalno brzo šire i rano metastaziraju. Najznačajniji simptom je promuklost. Pored toga javljaju se i smetnje u disanju, otežano gutanje, bol u grlu i vratu, osećaj prisustava stranog tela, kašalj, krvav ispljuvak, zadah iz usta i uvećane limfne žlezde na vratu. Supraglotisni karcinomi ne idu s promuklošću, kao ranim simptomom. U početku se odlikuju neznatnom simptomatologijom. Prvi simptom koji privlači pažnju je bol koji se pojačava pri gutanju.

Najkarakterističniji simptom glotisnih karcinoma je stalna promuklost promenljivog inteziteta koja se razvija do agonije (gubitak glasa). Promuklost je rani simptom karcinoma glotisa. Smetnje disanja, krvav ispljuvak i kašalj su simptomi odmakle bolesti.

Subglotisni karcinomi imaju varljive simptome. Tek sa rastom tumora nastaje otežano disanje kao prvi, a u suštini odmakli simptom. Smetnje disanja se razvijaju postupno sa širenjem tumora i nastajanjem stenoze. U početku se javljaju pri naporu da bi kasnije nastao inspiracijski stridor (šištanje) praćeno cijanozom (modrilom). Vremenom se bolesnik adaptira da relativno dobro diše kroz malu pukotinu pored tumora.

Dijagnoza


Postavlja se klimničkim, endoskopskiim, radiografskim i histopatološkim ispitivanjima.

Lečenje


Proverene metode u lečenju karcinoma larinksa su hirurgija i radioterapija ili kombinacije ovih dveju metoda. Hemoterapija je adjuvantna u nekim kombinacijama, a nikada primarna terapija.

Terapijski rezultati karcinoma se procenjuju petogodišnjim preživljavanjem. Bolesnik koji je pet godina po završenom lečenju bez klinički vidljivog tumora, smatra se izlečenim. Prirodna evolucija nelečenih karcinoma larinksa dovodi bolesnika do smrti najčešće godinu dana po pojavi simptoma. Prognoza bolesti zavisi od više činilaca kao što su lokalizacija i proširenost, metastaze, histološka priroda, imunološki status, rana dijagnoza, vrsta terapije. Globalno uzeto karcinomi larinksa svih lokalizacija uspešno se leče, naročito hirurškom terapijom, zbog čega je veoma važna rana dijagnoza.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde