Bolesti pluća i organa za disanje (Pulmologija)

Status asthmaticus

Astma je hronični inflamacijski proces u disajnim putevima koja se manifestuje otežanim disanjem, zviždanjem u grudima i kašljem. Najteži klinički oblik astme jeste akutni teški napad (status asthmaticus) u kome...

Pročitajte >>>
Izliv tečnosti u pleuru najčešća je pojava koja prati oboljenja pleure. To nije posebna bolest već patofiziološka promena koja prati mnoga pleurna, plućna, medijastinumska i sistemska oboljenja.

Pleuralni izliv

Izliv tečnosti u pleuru najčešća je pojava koja prati oboljenja pleure. To nije posebna bolest već patofiziološka promena koja prati mnoga pleurna, plućna, medijastinumska i sistemska oboljenja.

Pročitajte >>>
Primarna plućna hipertenzija (PPH) označava povećanje pritiska u arterijskom delu plućne vaskularne mreže čiji uzrok nije poznat. Zbog toga se ova vrsta plućne hipertenzije naziva idiopatskom, esencijalnom, a najčešće primarnom.

Primarna plućna hipertenzija

Primarna plućna hipertenzija (PPH) označava povećanje pritiska u arterijskom delu plućne vaskularne mreže čiji uzrok nije poznat. Zbog toga se ova vrsta plućne hipertenzije naziva idiopatskom, esencijalnom, a najčešće primarnom.

Pročitajte >>>
Pod plućnom fibrozom podrazumeva se zadebljanje i stvrdnjavaje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom.

Plućna fibroza

Pod plućnom fibrozom podrazumeva se zadebljanje i stvrdnjavaje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom.

Pročitajte >>>

Pleuritis

Pleuritisi su oboljenja pleure (plućne maramice) koja dovode do povećanog stvaranja i sakupljanja tečnosti i sastojaka krvi u intrapleuralnom prostoru (prostor između dva lista plućne maramice).

Pročitajte >>>
Cistična fibroza ili mukoviscidoza je bolest koja se nasleđuje autozomno recesivno. Karakteriše se promenama na plućima i pankreasu gde se stvara gusti, mukozni sekret koji može dovesti do zapušenja bronhiola i pankreasnih kanala, što dovodi do čestih zapaljenja i insuficijencije ova dva organa.

Cistična fibroza

Cistična fibroza ili mukoviscidoza je bolest koja se nasleđuje autozomno recesivno. Karakteriše se promenama na plućima i pankreasu gde se stvara gusti, mukozni sekret koji može dovesti do zapušenja bronhiola...

Pročitajte >>>
Pneumotoraks podrazumeva nakupljanje vazduha u pleuralnoj šupljini koje nastaje kao posledica prekida kontinuiteta visceralne ili parijetalne pleure (listova plućne maramice). Uzroci su različiti.

Pneumotoraks (Pneumotorax)

Pneumotoraks podrazumeva nakupljanje vazduha u pleuralnoj šupljini koje nastaje kao posledica prekida kontinuiteta visceralne ili parijetalne pleure (listova plućne maramice). Uzroci su različiti.

Pročitajte >>>

Apces pluća

Apsces predstavlja lokalizovano pojedinačno ili multiplo teško gnojno zapaljenje praćeno potpunom nekrozom (izumiranjem) plućnog tkiva i stvaranjem šupljina sa nivoom gnojnih masa koje preko bronha komuniciraju sa spoljašnjom sredinom.

Pročitajte >>>

Retke bolesti pluća

Alergijska granulomatoza i angiitis (Churg-Straussov sindrom) predstavlja sindrom koji se sastoji od teške astme, hipereozinofilije (povišen broj eozinofilnih leukocita u krvi) sa eozinofilnim infiltratima, eozinofilnog vaskulitisa i granuloma u različitim...

Pročitajte >>>

Sarkoidoza pluća

Sarkoidoza spada u plućne fibroze nepoznate etiologije. Pod plućnom fibrozom podrazumeva se zadebljanje i stvrdnjavanje plućnog intersticijuma novostvorenim vezivnim tkivom, tj. obrazuju se granulomi odnosno granulomatozno tkivo koje razara i...

Pročitajte >>>