Pneumotoraks (Pneumotorax)

Pneumotoraks podrazumeva nakupljanje vazduha u pleuralnoj šupljini koje nastaje kao posledica prekida kontinuiteta visceralne ili parijetalne pleure (listova plućne maramice). Kada nastane komunikacija između bronha, alveola i pleuralne šupljine, dolazi do izjednačenja atmosferskog i intrapleuralnog pritiska, pa elastična sila pluća uzrokuje kolaps plućnog parenhima. U zavisnosti od  porasta pritiska u pleuralnom prostoru, plućni parenhim može kolabirati delimično ili potpuno, tj. može nastati parcijalni ili kompletni pneumotoraks.

Uzrok nastanka

Uzroci su različiti. Često nastaje kod mladih osoba, pretežno muškaraca, rupturom kongenitalnih promena (bula). U ređim slučajevima prodor vazduha se može dogoditi i kod postojećih bolesti pluća- tuberkuloze, malignih procesa, apscesa, hroničnih opstruktivnih bolesti pluća i dr.
Neposredni uzrok rupture plućnog tkiva ili pleure jeste naglo povećanje intrapulmonalnog pritiska,koji uzrokuju telesno naprezanje pri trčanju, nošenju tereta, fizičkom radu, porođaju, otežanoj defekaciji, govoru, kašlju ali može da nastane i pri mirnom ležanju i bez posebnih povoda.

Podela i klinička slika

Spontani pneumotoraks - nastaje naglo, javlja se bol u grudima u vidu probadanja, koji se širi u leđa i vrat, suv kašalj, otežano disanje, vaskularni kolaps i strah od ugušenja. Bolesnik je bled, orošen znojem i kašlje. Srčani rad je ubrzan a pritisak nešto snižen. Strana sa pneumotoraksom je slabije respiratorno pokretna i disanje na toj strani je skoro nečujno.

Tenzioni (ventilni) pneumotoraks - vazduh pri udisanju ulazi u pleuralni prostor, a pri izdisanju se zadržava u pleuralnoj šupljini, pa se kod svakog udisaja količina vazduha naglo povećava. Pritisak vazduha raste, kolabirano plućno tkivo se potiskuje prema hilusu, pomeraju se i srce i krvni sudovi prema zdravoj strani. Simptomi i znaci se veoma brzo razvijaju I smrt može da nastupi za 10 - 15 minuta. Javlja se bol, otežano disanje, sve veći nemir, znojenje, bledilo a zatim i cijanoza (modra prebojenost).

Otvoreni pneumotoraks - nastaje kod širokih i penetrantnih rana grudnog koša kroz koje vazduh pri udisaju ulazi u pleuralni prostor a u izdisaju izlazi kroz istu ranu u slobodan prostor. Takođe se javljaju bol,otežano disanje i ubrzan rad srca.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike i pregleda, a kasnije se rade rendgenografija srca i pluća, analiza gasova u arterijskoj krvi, pleuroskopija, laboratorijska ispitivanja, citološka, mikrobiološka i biohemijska ispitivanja tečnosti iz pleuralne šupljine. 

Komplikacije

 • Likvidopneumotoraks - istovremeno prisustvo vazduha i tečnosti u pleuralnom prostoru.
 • Hematopneumotoraks - prisustvo krvi i vazduha u pleuralnom prostoru usled povrede krvnih sudova koje nastaju pri perforaciji.
 • Piopneumotoraks - prisustvo vazduha i gnoja, može biti posledica infekcije iz udaljenih gnojnih ognjišta ili posledica primarnih gnojnih oboljenja pluća.
 • Medijastinalni emfizem - prisustvo vazduha u medijastinumu, što izaziva osećaj pritiska u grudima, bol, poremećaje srčanog ritma.
 • Subkutani emfizem - vazduh prodire u potkožno tkivo i lokalizuje se u regijama  iznad pluća, lice je podbulo a na pritisak kože oseća se škripa poput hodanja po suvom snegu.

Lečenje

Jak bol se smanjuje analgeticima, uznemirenost anksioliticima. Bolesnika postaviti u polusedeći položaj. U slučaju nastanka ventilnog pneumotoraksa punkcija grudnog koša je pravi postupak koji se mora uraditi odmah i bez odlaganja. Nakon hospitalizacije, daju se antibiotici i antitetanusna zaštita. Zatim se uspostavlja trajna aspiraciona drenaža pleuralne šupljine. Zavisno od prirode sadržaja vršiće se ispiranje pleuralne šupljine i instilacija indikovanih lekova.

 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 5

 1. Varadinka 24.12.2022

  Yimam upalu pluca i plucne maramice, lecim se u bolnici ali pri svakom iskasljaju pojavi se sekret i krv.Zabrinuta??!


 2. Vinka 27.07.2022

  Pneumatoraksa laterobazalno levo


 3. Mirjana 17.01.2022

  Moj sin 16 god je imao pneumatorax posle treninga koliko moze da bude opasno


 4. stefan 25.11.2012

  Imao sam spontani pneumotoraks pre nekih 6 meseci. Da li se trčanjem može postići da se ne dobije recidiv?


 5. Braco 18.03.2012

  Liječim se od spontanog pneumotoraksa. Imam trideset godina i desilo mi se ujutro, nakon buđenja.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde