Retinopatija - lečenje i posledice


Dijabetesna retinopatija je jedna od najtežih komplikacija na oku. Ovo stanje je opasnije ako znamo da ako se ne leči može da dovede do trajnog gubitka vida. Kada stručnjak govori o retinopatiji on će uvek pozvati na redovne kontrole oftalmologu i ukazati na važnost pregleda kod specijaliste oftalmologije. Dr Branka Perkučin, oftalmolog Doma zdravlja “Temerin” u Temerinu, dala nam je pojašnjenje ove bolesti i sve aspekte retinopatije.

Lečenje retinopatije zavisi od stadijuma bolesti

Retinopatija može biti neprolifiratinvna dijabetička retinopatija i proliferativna dijabetička retinopatija.

Lečenje zavisi od stadijuma, odnosno vrste bolesti. Neproliferativna je početna retinopatija i ona se javlja kod početnih oštećenja krvnih sudova gde se na očnom dnu uočavaju mala tačkasta mrljasta krvarenja koja nastaju u okviru arkada krvnih sudova, na samom zadnjem polu, ako ne daju promene u centru za vid, u makuli onda ne dolazi do podlivanja. Kada je
terapija u pitanju insistiramo na regulaciji glikemije kako terapijski tako i metabolički. - kaže dr Branka Perkučin.

Dobro edukovan pacijent koji boluje od dijabetesa je sebi najbolji lekar. On treba da vodi računa da njegova glikemija nema velikih varijacija u toku dana, da ima 5 do 6 manjih izbalansiranih obroka i da se umereno bavi fizičkom aktivnošću.

Saznajte više o metodama lečenja retinopatije >>>>>>>

Ukoliko ovo nije regulisano promene na oku napreduju i dolazi do stvaranja trajnih depozita u smislu tvrdih eksodata koji se nalaze u okviru arkada krvnih sudova i na zadnjem poliperimakularno. Stanje nije opasno dok ne dođe do edema makule. Ukoliko u ovoj fazi dođe do makularnog edema onda se terapijski ozbiljnije deluje u smislu laserfotokoegaluacije koja se radi preventivno, da bi se taj makularni edem povukao ili se radi ubrizgavanje anti-VGF faktora intravitrealno što se radi u bolničkim uslovima.

Lečenje retinopatije

Terapijski se može delovati retinopatiju ako je glikemija pacijenta dobro regulisana. Primena terapije kod neregulisane glikemije dovešće do toga da te promene napreduju dalje od preproliferativnih kada se javljaju meki eksodati što je znak da treba da se uradi panretinalna-laser-fotokogulacija. U toj fazi se radi laser celom cirkunferencijom, obično u dva do tri navrata stavljanjem 2000 do 2500 laser pečata periferno. Na ovaj način se isključuju periferni potrošači i čuva se centar za vid, čuva se oksigenacija centra za vid da bi sačuvali centralnu vidnu
funkciju što duže.

Ukoliko dijabetes opet nije regulisan te promene nastaju dalje aktiviranjem VGF faktora i dolazi do stvaranja novih krvnih sudova koji su važni u nekim organima ali ne i u oku. Ti krvni sudovi su fragijalni i oni popuštaju i ljudi mogu da prokrvare u oku i na taj način gube vidnu funkciju i trajno se oštećuje njihov kvalitet života. - ističe dr Perkučin.

Redovne kontrole kod retinopatije

Cilj redovne kontrole je da se vidna oštrina koju smo zatekli na tom nivou i sačuva. Ponekad primenom anti VGF-a dolazi do popravljanja vidne oštrine, ali je važno samo da pacijenti dođu na
vreme. Ukoliko dijabetes ne bude metaboliški regulisan poslednja opcija je vitro retinalna hirurgija. Sve komplikacije se mogu izbeći samo redovnim pregledima kod svog endokrinologa i naravno kod oftamologa koji može da ukaže na momenat kada treba reagovati ili na momenat kada dijabet nije regulisan kako treba.

 


Podeli tekst:
Izvor: Emisija Vodič kroz dijabetes

Dr Branka Perkučin je oftalmolog iz Temerina. Sjajan stručnjak u malom gradu sa puno znanja iz svoje oblasti medicine.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde