Neuromyelitis optica (Devicova bolest)

Neuromyelitis optica predstavlja bilateralno oštećenje optičkih živaca i transvezalnu mijelopatiju (oboljenje kičmene moždine).

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka nije poznat.

Klinička slika

Bolest se javlja u veoma različitom životnom dobu, od 5. do 65. godine, podjednako često kod muškaraca i žena. Moguća je pojava subfebrilne temperature. Početak pripada optičkim nervima ili kičmenoj moždini u srazmeri 1:1. Oštrina vida je snižena ili je reč o amaurozi ( slepilo). Slepilo se najčešće javlja sukcesivno na oba oka, međutim, u 15% ostaje jednostrano. Pregledom vidnog polja mogu se naći ispadi polovine vidnog polja, centralni skotomi (tačkasti ispadi) ili kolorno slepilo. Pregledom očnog dna može se ustanoviti prisustvo edema (otoka) ili atrofija, ali nalaz može biti i normalan.

Lezije kičmene moždine se najčešće odvijaju po tipu akutne transverzalne mijelopatije: bol u leđima, utrnulost nogu da paraplegije (oduzetost obe noge), slabost svih ekstremiteta do kvadriplegije (oduzetost svih ekstremiteta), delimični ili potpuni gubitak kontrole sfinktera, ispad senzibiliteta sa nivoom. Međutim, tok može biti ascedentan. U ovim slučajevima ishod je fatalan.

Pojava cerebralnih znakova ( epileptični napadi, afazija - nemogućnost govora, glavobolja, povrćanje, konfuznost), kao i cerebelarnih (mali mozak), govori da sindrom ide u pravcu akutnog diseminovanog encefalomijelitisa.

Tok je monofazni u oko trećine bolesnika. Ostali imaju remitentan tok, najčešće sa stepeničastim pogoršanjem tokom nekoliko godina, a jedna trećina bolesnika umire od respiratorne paralize.

Prognoza može biti različita, od brzog egzitusa za nekoliko dana, do potpunog oporavka. U oko polovine slučajeva bolest se završava letalno, bilo za nekoliko meseci uz progresivan tok, bilo nešto sporije, nekad posle inicijalnog poboljšanja. U drugoj polovini slučajeva dolazi do oporavka, sa reziduama ili bez njih.

Dijagnoza

Promene u likvoru mogu biti različite i mogu se naći pleocitoza - povećan broj limfocita, hiperproteinorahija - povećana količina proteina u likvoru, ali i normalan nalaz. NMR (nuklearna magnetna rezonanca) glave je normalan, a kičmene moždine pokazuje leziju duž tri i više spinalnih segmenata.

Lečenje

U odsustvu znanja o etiologiji ove bolesti nema specifične terapije. Pokušava se sa kortikosteroidima, ali sa skromnim rezultatima. Uglavnom se primenjuje simptomatska terapija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Milan 08.05.2012

    Da li neko može da mi da odgovor, da li je moguće genecki preneti devicovu bolest na potomke i ako jeste koliko je to često?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde