Poliartritis

Poliartritis predstavlja jedan od oblika hroničnog juvenilnog artritisa. Juvenilni hronični artritis (JHA) ne predstavlja jedinstveno oboljenje, sa jedinstvenom etiologijom, patogenezom i kliničkim tokom, već skup više nozoloških celina dečjeg uzrasta. JHA je termin koji se odnosi na sva hronična nesupurativna zapaljenja jednog ili više zglobova, koja počinju pre 16. godine života, traju neprekidno tri meseca ili duže, uz ispoljavanje bola, otoka i ograničene pokretljivosti zahvaćenih zglobova.

Uzrok nastanka

Etiologija JHA pa i poliartritisa nije poznata a provokativnu ulogu izgleda mogu imati i spoljni i unutrašnji faktori: infekcija, genetski faktori, imunološki faktori.

Klinička slika

Poliartikularni oblik - poliartritis je najčešći od svih oblika juvenilnog hroničnog artritisa i karakteriše se destruktivnim simetričnim zapaljenjem 5 ili više zglobova. Bol u zglobovima je više izražen nego u sistemskom obliku bolesti, praćen je palpatornom osetljivošću sinovije, kao i bolom pri pokretu zglobova. Obično zahvata kolene zglobove, skočne, zglobove ručja ali i sitne zglobove šake i stopala. Nastali poliartritis može biti neprekidno progresivan ili ide po tipu naizmeničnih remisija i egzacerbacija bolesti, dovodeći do raznih tipova deformacija zglobova. Zahvatanje temporomandibularnih zglobova uslovljava sporiji rast donje vilice i pojavu tipičnih deformiteta po tipu mikrognatije i retrognatije (manja donja vilica od gornje).

Vanzglobne promene su manje izražene i mogu se ispoljiti povišenom telesnom temperaturom (do 38°C), limfadenopatijom, ređe pojavom ospe, hepato - i splenomegalije. Najteža vanzglobna manifestacija je hronični iridociklitis, koji ima polagan i podmukao tok, vodeći gubitak vida.

Postoje dva oblika ispoljavanja poliartikularnog JHA:

 • seropozitivni poliartritis, koji se obično javlja u devojčica posle 8. godine starosti i u kojih je reumatski faktor (RF) trajno pozitivan, postoji prisustvo potkožnih čvorića i moguć je razvoj teških destruktivnih promena zglobova.
 • seronegativni poliartritis, koji obuhvata decu sa negtivnim RF, u mlađem uzrastu, takođe češće kod devojčica, uz retko postojanje potkožnih čvorića i bez karakterističnih imunoloških oblika, prognoza bolesti je nešto bolja.

Dijagnoza

Dijagnostički kriterijumi: početak bolesti pe 16. godine, zapaljenje jednog ili više zglobova, kontinuirano trajanje oboljenja najmanje tri meseca i isključenje drugih oboljenja.

Od pretraga karaketeristične su laboratorijske (povećana sedimentacija, C - reaktivni protein i fibrinogen, RF, ANA, imuni kompleksi) i radiološke promene.

Lečenje

Lečenje JHA obuhvata kompleks mera koje se odnose na negu i ishranu deteta, edukaciju deteta, roditelja i po potrebi, nastavnika, pogodan odnos odmora i ativnosti, primenu fizikalnih procedura, balneoterapije, medikamentnog (nesteroidni antiinflamatorni lekovi, soli zlata, D-penicilamin, glikokortikoidi, imunosupresivni lekovi) i hirurškog lečenja.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 3

 1. Dragan 20.03.2021

  Da li mogu muskarci da dobiju reumu poliatritis?


 2. Ljiljana Markota 08.03.2012

  Imam 52 godine pre dva meseca mi je postavljena dijagnoza polyartritisa po preporuci reumatologa koristim lek resochin 250 mg. I alpha d-3 drazeje jedan put na dan, na kontroli bih trebala za sest meseci sa nalazima krvne slike i reuma faktorima. Ne znam kako bih povezala godine zivota i dijagnozu. Da napomenem samo da od 17 te godine bolujem od spasticnog bronhitisa a unazad 4 god sam pod gijagn. Hops koristim seretide diskus i singular 10 mg.


 3. Tatjana Langura 23.06.2010

  Moja dijagnoza je poliartritis. Imam 36 godina, pa sam zbunjena ovim što sam pročitala kod vas, jer pominjete samo decu i dečji poliartritis.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde