Purpura hyperglobulinaemica

Hiperglobulinemijska purpura je oboljenje mlađih žena koje se manifestuje slikom ortostatske purpure.

Uzrok nastanka

Vrlo je verovatno hipergamaglobulinemija uzrok vaskularnih oštećenja i nastanka purpuričnih promena.

Klinička slika

Promene na koži imaju izgled petehijskih (tačakast) hemoragija na potkolenicama. Na vulnerabilnost krvnih sudova upućuje i pozitivan Rumpel - Leed - ov znak. U elektroforezi serumskih proteina zapaža se hipoalbuminemija ( snižen nivo albumina) i povišenje gamaglobulinske frakcije. Histološki, u lezijama kože se zapaža intravaskularna agregacija eritrocita, a samo ponekad leukocitoklastični vaskulitis.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda, laboratorijskih i histološkog nalaza.

Lečenje

Terapijski se ublažavanje simptoma može postići sistemskom primenom kortikosteroida i azatioprina.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde