Hiperantefleksija materice

Pod dejstvom raznih patoloških činilaca, može se desiti da se normalna statika unutrašnjih polnih organa žene promeni, odnosno da pojedini polni organi pod dejstvom izvesnih faktora pređu iz normalnog u patološki položaj.

Fiziološki položaj materice

Materica se, kao najveći polni organ, nalazi u sredini male karlice ispod terminalne, iznad interspinalne linije, ispred rektuma a iza mokraćne bešike. 

Za opisivanje njenog položaja neophodno je odrediti sledeće:

  • POSITIO ili stav označava gde se uterus u celini nalazi u maloj karlici. Normalno se nalazi u osovini karlice, dno materice je u visini terminalne, a grlić u visini interspinalne linije.
  • VERSIO podrazumeva nagib cele materice prema vagini. Naime, njena uzdužna osovina (tela i grlića) sa osovinom vagine stvara prav ugao. Ovaj položaj materice naziva se anteverzija materice - anteversio uteri.
  • FLEXIO podrazumeva savijanje (pregibanje) tela materice prema grliću pri čemu se stvara ugao od preko 90-do 100°. Ovaj položaj materice se naziva antefleksija materice - anteflexio uteri. 

Prema tome, fiziološki položaj materice je umerena anteverzija i antefleksija. Zahvaljujući rastresitom vezivnom tkivu - parametrijumu, koje se nalazi oko same materice, ona je slobodno pokretna u svim pravcima.

Promenu položaja materice mogu izazvati brojni faktori. Najčešće se dele na fiziološke (trudnoća i prepunjenost unutrašnjih organa) i patološke (tumori, eksudati, adhezije).

Promena položaja materice može biti u nivou horizontalne i vertikalne ravni. U nivou horizontalne ravni može doći do raznih varijacija u smislu ante-, retro-, latero- pozicije kako verzije tako i fleksije. Sa druge strane pomeranje u nivou vertikalne ravni, može biti u smislu podizanja - elevacije ili spuštanja-spad ili ispadanje materice. Takođe oko vertikalne osovine može doći do okretanja koje može biti uvrtanje - torzija ili obrtanje-rotacija, a ako se unutrašnja strana materice izvrne upolje to je izvrtanje - inverzija materice.

O hiperantefleksiji materice govorimo onda kada je ugao savijanja između tela materice i grlića oštar. Tada postoji znatno veći pregib korpusa prema donjem svodu vagine, a portio zadržava svoj normalan položaj.

Uzrok nastanka

Hiperantefleksija materice je u najvećem broju slučajeva kongenitalne prirode a ređe sekundarnog karaktera. Urođena hiperantefleksija skoro nikada nije samostalna pojava već je praćena hipoplazijom cele materice, genitalnim infantilizmom, poremećajem u razvoju. Sekundarna (stečena) hiperantefleksija nastaje, u većini slučajeva, posle porođaja, pobačaja kao i usled zapaljenskih promena na cervikalnom kanalu, jajnicima, jajovodima, parametrijumu i dr.

Klinička slika

Najčešći simptomi primarne hiperantefleksije su: bolne menstruacije (dysmenorrhoea) zbog hiperantefleksije, hipoplazije i suženja cervikalnog kanala, poremećaji menstrualnog ciklusa, česte i bolne mikcije.

Ovi činioci, kao i poremećaji hormonske ravnoteže u organizmu žene, mogu biti uzrok primarnom i sekundarnom sterilitetu. Ako, kojim slučajem, i nastupi trudnoća vrlo često dolazi do ranih pobačaja ili prevremenih porođaja.

Dijagnoza

Dijagnoza hiperantefleksije materice se postavlja vaginalnim pregledom, palpiranjem malog, tvrdog, hipoplastičnog a prekomerno flektiranog uterusa. U odnosu na telo materice, cerviks je duži. Cervikalni kanal je tako sužen, a orificijum uteri eksternum tačkast. Porcija je mala, nekad tanka, izdužena i upravljena prema osovini vagine.

Lečenje

Terapija kongenitalne hiperantefleksije materice može biti simptomatska i hormonska. Simptomatsko lečenje ima za cilj otklanjanje menstrualnih bolova i poremećaja. Hormonska terapija, pak, ima za cilj da primenom estrogena i gestagena, reguliše hormonski status bolesnice i potpuni razvoj materice.

Terapija stečene (sekundarne ) hiperantefleksije je bazirana na suzbijanju zapaljenskih procesa u Duglasovom špagu, parametrijama, adneksama, pomoću sulfonamida i antibiotika, nakon čega se upotrebljava tzv. podražajna terapija kao i dijatermija i hidroterapija.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde