Lečenje visokog krvnog pritiska

Visok krvni pritisak je ozbiljna bolest. Sreća je, međutim, što se komplikacije ove bolesti mogu da. spreče kada se visok krvni pritisak dijagnostikuje, redovno leči i kontroliše. Što se ranije započne lečenje visokog krvnog pritiska biće i uspešnije. Cilj lečenja je da se krvni pritisak smanji ispod 140/90 mmHg.  Idealno bi bilo smanjenje ispod 130/85 mmHg. Uz lečenje visokog krvnog pritiska neophodno je lečiti i drage prisutne faktore rizika (povišene masti u krvi, šećerna bolest, fizička neaktivnost i dr.). Lečenje se sastoji iz primene nefarmakoloških mera i primene lekova.

Nefarmakološko lečenje visokog krvnog pritiska

Nefarmakološko lečenje se sastoji iz lečenja gojaznosti, smanjenja unosa soli, povećanja fizičke aktivnosti, relaksacionih načina lečenja i zabrane alkohola. Nefarmakološkim lečenjem se započinje lečenje svih bolesnika sa visokim krvnim pritiskom i može biti efikasno kod bolesnika čija vredost krvnog pritiska ne prelazi 160/100 mmHg. Ako se ovim merama ne normalizuje krvni pritisak, primenjuju se pored nefarmakoloških mera i lekovi.

Smanjenje telesne težine

Gojaznost ne mora obavezno da bude praćena visokim krvnim pritiskom. Međutim, postoji sigurna veza između gojaznosti i visokog krvnog pritiska. Gojazne osobe tri puta češće imaju visok krvni pritisak u odnosu na normalno uhranjene osobe. Gojazna osoba ima dodatnu količinu krvi koja uz visok krvni pritisak vrlo mnogo opterećuje srce. Možda je značajno istaći da je najteže istrajati na dijeti. Normalizovanje telesne težine kod gojaznih može da smanji krvni pritisak ili čak da ga dovede u normalne granice. Kod težih oblika visokog krvnog pritiska, smanjenje telesne težine čini lekove efikasnijim. Treba istaći da sa starenjem veliki broj ljudi dobija u telesnoj težini. Razlog za to je sledeći: posle 25. godine života organizamu treba 10 kalorija manje dnevno za svaku godinu života. Osoba stara 50 godina treba dnevno da unese manje 250 kalorija (25 x 10). Ako unosi svaki dan 100 kalorija više (na primer jedna kriška hleba), za godinu dana dobiće u težini pet kilograma.

Smanjenje unosa soli

Lečenje visokog krvnog pritiska uključuje smanjen unos kuhinjske soli. Velika restrikcija unosa soli nije potrebna. Preporučuje se unošenje dnevno do jedne kafene kašičice soli. To može da smanji krvni pritisak za 10 mmHg. Da bi se realizovalo unošenje male količine soli, preporučuje se ishrana sa više svežeg povrća i voća. Hrani, umesto soli, dodavati biljne začine i limun. Izbegavati konzervirane proizvode, slane mesne i mlečne prerađevine, kao i sve ostale slane proizvode uključujući tu i povrće spremljeno za zimu (kiseo kupus, paprike, krastavci i dr.).

Fizička aktivnost

Redovan fizički trening je koristan za bolesnike sa visokim krvnim pritiskom. Utvrđeno je da fizički trening smanjuje krvni pritisak i čini ljude više motivisanim da se leče. Pre uključenja u fizičku aktivnost, neophodni su pregledi, a posebno test opterećenja fizičkim naporom, da bi se utvrdio intenzitet opterećenja. Fizička aktivnost može da bude i štetna ako nije dobro dozirana. Preporučuju se šetanje, vožnja bicikla i plivanje. Ne preporučuju se vežbe, gde se vrše veći pokreti glavom ili statička opterećenja (dizanje tereta, guranje automobila i slično). Fizička aktivnost mora da prija, izvodi se najmanje 4 puta nedeljno u trajanju od jednog časa. Fizičku aktivnost odložiti pri nepovoljnim atmosferskim uslovima (temperatura ispod 0° C ili iznad 25° C u hladu, vlažnosti vazduha preko 70%).

Relaksacione tehnike

Poslednjih godina porastao je interes za različite relaksacione tehnike u lečenju visokog krvnog pritiska. Ovim   načinom   se   postižu   dobri  efekti   kod   psihički prenapregnutih osoba. Treba istaći da se ovaj način lečenja mora da primenjuje uz istovremeno pridržavanje dijete, fizičke aktivnosti i/ili primene lekova. Tehnike su različite: vežbe relaksacije, joga, transcendentalna meditacija i drugo.

Zabrana alkohola

Sigurno je dokazano da alkohol povećava krvni pritisak. S druge strane, prestanak uzimanja alkohola dovodi do smanjena krvnog pritiska kod osoba sa visokim krvnim pritiskom koje su ga svakodnevno konzumirale. Akohol povećava telesnu težinu. Jedna od najtežih komplikacija krvnog pritiska, moždani udar, češći je kod osoba koje uz visok krvni pritisak uzimaju i svakodnevno alkohol.

Primena lekova u lečenju visokog krvnog pritiska

Najvećem broju bolesnika pored nefarmakološkog načina lečenja neophodno je da uzimaju i lekove za smanjenje visokog krvnog pritiska. Lekovi su vrlo efiksni, pojedinačno ili u kombinaciji. Praktično nema osobe sa visokim krvnim pritiskom kojoj se krvni pritisak ne može da normalizuje primenom lekova. Hitna primena lekova je rezervisana u slučaju komplikacija visokog krvnog pritiska: krvarenja u mozgu (moždani udar ili šlog, otok mozga, popuštanje u radu srca ili rascep zida aorte).

Postoje sledeće grupe lekova koje se koriste u lečenju visokog krvnog pritiska: diuretici, beta blokatori, antagonisti kalcijuma, inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (skr. ACE inhibitori) i alfa blokatori. Kojim će se lekom započeti lečenje, strogo je individualno. Moguće je dati bilo koji od pomenutih lekova. Prisustvo drugih faktora rizika (povišenih masti u krvi, šećerne bolesti, gojaznosti i drugo) kao i prisustvo ili odsustvo komplikacija visokog krvnog pritiska, uz godine života bolesnika su važni pri izboru leka. Ako nema uspeha sa jednim lekom, moguće je primeniti drugi lek ili kombinovati dva, pa i tri leka. Bitno je da bolesnik uzima redovno

lekove, u vreme koje će lekar odrediti, da se lekovi brzo ne menjaju ili njihove doze, i da se bolesnik pridržava uputstava o načinu života. Na početku lečenja potrebne su česte kontrole krvnog pritiska (1 -2 puta nedeljno), a kasnije jedanput mesečno.

Diuretici

Najčešće primenjivani lekovi u lečenju visokog krvnog pritiska su diuretici. Smanjuju krvni pritisak povećanim stvaranjem mokraće i izbacivanjem vode i soli iz organizma. Bolesnici zapažaju da više mokre. Ne treba ih uzimati posle 18 časova, da noću ne remete san. Uzimaju se jedanput dnevno, i obično se lečenje započinje sa manjim dozama ovih lekova, na primer 1/4 do 1/2 uobičajene doze leka. Male doze leka se preporučuju i kada se diuretici kombinuju sa drugim lekovima (ACE inhibitorima, beta blokatorima i dr.). Manjim dozama leka smanjuju se neželjeni efekti ovih lekova: porast šećera u krvi, porast masti i mokraćne kiseline i veći gubitak kalijuma. Za lečenje visokog krvnog pritiska uglavnom se upotrebljavaju diuretici iz grupe tiazida. Kod nas je registrovan Lometazid (ICN Galenika) koji se uzima pola do jedne tablete svaki dan, ili svaki drugi dan i Monozid (Slavijamed) koji se takođe uzima pola do jedne tablete dnevno, ili na drugi dan.

Beta blokatori

Beta blokatori su važna grupa lekova koja se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska. Smanjuju količinu krvi koju srce pumpa u krvne sudove i usporavaju srčani rad. Smanjuju prenadražljivost nervnog sistema, kao i izlučivanje hormona koji povećavaju krvni pritisak. Beta blokatorima se prvenstveno leče mlađi bolesnici, bolesnici koji imaju i anginu pektoris ili infarkt miokarda, koji imaju srčane aritmije i ubrzani srčani rad. Za beta blokatore je dokazano da mogu da smanje učestalost pojave angine pektoris i infarkta miokarda kod bolesnika sa visokim krvnim pritiskom. Od nepoželjnih dejstava beta blokatora treba pomenuti osećaj umora i hladnih nogu. Ovi se lekovi ne smeju dati osobama sa usporenim srčanim radom i brahijalnom astmom. Lečenje je strogo individualno. Uvek se započinje sa manjim dozama leka i prema reakciji bolesnika doza se postepeno povećava. Beta blokatori se uzimaju ujutro, odmah posle buđenja i eventualno u večernjim časovima. U našoj zemlji postoji više registrovanih lekova iz ove grupe. Najpoznatiji su: Inderal (ICN Galenika), Prinorm (ICN Galenika), Atenolol (Zdravlje), Presolol (Hemofarm), Paginol (Jugoremedija), i dr. Nedavno je kod nas registrovan Dilatrend (Carvedilol, Hoffmann-La Roche) koji pored beta blokirajućih svojstava poseduje i svojstva da širi krvne sudove (vazodilatatorno dejstvo i antioksidativno).

Antagonisti kalcijuma

Antagonisti kalcijuma šireći arterije smanjuju krvni pritisak. To je efikasna grupa lekova i koristi se u lečenju velikog broja bolesnika sa visokim krvnim pritiskom. Ima više grupa lekova među antagonistima kalcijuma, ali se za lečenje visokog krvnog pritiska najčešće koristi grupa lekova iz grupe dihidropiridina, čiji je predstavnik nifedipin i njemu slični lekovi. Primenjuju se oni oblici ovih lekova koji imaju produženo, sporo nastupajuće delovanje. Češće primenjivani lekovi u našoj zemlji su Nifelat Retard (Zdravlje), Stadipin (ICN Galenika), Nitrepin (Zdravlje), Nisoldipin (Slavijamed.).

ACE inhibitori

Sve češće se ova grupa lekova primenjuje u lečenju visokog krvnog pritiska, posebno ako ima i komplikacija na srcu i bubrezima. Primenjuju se sami, ali često i u kombinaciji sa drugim lekovima (diureticima, beta blokatorima). Dobro se podnose i u krvi ne dovode do porasta ni šećera ni masti. Ovo je značajno ako uz visok krvni pritisak postoji i šećerna bolest ili hiperlipidemija. Početna doza leka je uvek manja da ne bi došlo do naglog pada krvnog pritiska. Lekovi iz ove grupe se ne daju trudnicama. Poznatiji lekovi u našoj zemlji su Zorkaptil (Zorka Pharma), Katopil (ICN Galenika), Enalapril (Zdravlje), Prilazid (ICN Galenika), i Tritace (Jugoremedija). Slični ovoj grupi lekova su nedavno uvedeni u kliničku praksu lekovi, koji blokiraju angiotenzin receptore (mesta na koje deluje angiotenzin). To su losartan (Cozar), valsartan (Diovan), irbesartan (Avapro) i dr. Posebno su korisni za bolesnike koji ne podnose ACE inhibitore, imaju na pr. kašalj koji je izazvan ACE inhibitorima.

Alfa blokatori

Ovi lekovi dovode do izrazite vazodilatacije (širenja arterija) i mogu da dovedu do naglog i velikog pada krvnog pritiska. Danas se ređe primenjuju. U našoj zemlji nema registrovanih lekova iz ove grupe.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 16

 1. Ružica 13.01.2024

  Da li postoji zamena za Nefedipine 30 tablete za hipertenziju / angina pektoris? Starost: 70 godina Visina: 163 cm Težina: 60 kg Pritisak: varijabilan.


 2. Biserka 16.12.2022

  Pre 6 dana sam se osećala loše, vid mi je na momenat oslabio, izmerila sam pritisak od 163/153. Svesno sam izašla napolje na hladnoću u majici i počela disanje iz stomaka kako bih unela što više vazduha. Nakon 15 min. Izmwrim pritisak 111/73/70. Danima se osećam slabo I iscrpljena. Molim vas odgovirite ő čemu se radi! Hvala


 3. 17.04.2022

  Molim Vas za savet,imam 58 godina pijem Vivace 10mg nevno i PreduktalMR. Napominjem da imam 175 cmvisine i 63 kg. Puno se krecem,meso ne jedem,nemam dijabetes. Svi dosadasnji nazi uredni. Pritisak sa terapijom oko 170-90 bez ikakvih tegoba. Imam inace slabiji puls 50-60 otkucaja. Nemam zamaranje pri fizickom naporu. Koje preglede bih moa uraditi osim klasicnih kod interniste i kardiologa. Hvala


 4. ljubisa 03.10.2021

  Imam 69 godina,poslednjih 10 dana pritisak mi je odjednom 180/100 nista ne osecam,nemam vrtoglavice,neboli me ama bas nista!!!!Pre toga pio sam Prinorm i bromazepam i bilo je sve u redu do sada !!!!!Molim Vas kako da resim ovaj problem unapred zahvalan!!!!


 5. Petar 30.03.2020

  Supruga ima visok sever prima insulin 4 x dnevno ubi je pritisak pije prehanil combi 5+125mgi vece prehanol5mg


 6. Dragana 19.10.2016

  Moja majka ima 89 godina. Pije lekove za visok krvni pritisak ali jednom nedeljno joj se pritisak podigne na 226 sa 115 i ne šlogira se. Aparat za merenje pritiska je ispravan i baždaren. Popije lek Nifelat i za pola sata joj se pritisak normalizuje ali joj bude loše barem tri dana zbog tog skoka pritiska. Šta da radim, kako da je lečim, da li treba da snimi glavu ili nešto drugo. Vodila bih je kod privatnog lekara koji imaju sve aparate samo da joj pomognem. Molim vas preporučite mi nešto. Možda ona ima neke povrede glave ali nije imala šlog. Pije još i lekove za šećer Diprijan i Gluformin. Tako reguliše šećer i nema veće vrednosti od 6.0 nekada 5.4 nekada 7 ako malo pojede slatkiša ali ne više od toga. Ima artrozu hrskavice kolena tu ne pije nikakve lekove jer joj je rečeno da nema leka. Sve što ima na tržištu pila je i ništa joj nije pomoglo.


 7. goxy 17.09.2016

  Hipertenzija/visok krvni pritisak/tlak predlažem da posetite stranu vezanu za ishranu protiv visokog pritiska/tlaka hipertenzije http://adf.ly/1drjen.   Ja imam 42 godine, i pre pet meseci sam imao kontinuiranom 163/106 a sada sam kontinuirano 130/95 


 8. Cliquers 20.09.2012

  Nasao sam vas preko google prazcativera i nakon citanja shvatio sam da ste zaista sjajni u ovoj oblasti. Clanci vi su vam uistinu dobri i pravo je zadovoljstvo citati ih. Predlozio bih vam da objavljujete malo ucestalije i da tekstove propratite i video materijalom


 9. Velimir Pejčić 01.09.2012

  Imam 71 godinu a još ne mogu ustanoviti moj krvni pritisak. Na članku ruke (iznad leve šake) je 125/80 a iznad lakta je 140/80 na desnoj ruci je malo višiji. Istim aparatom kod moje supruge (65 god.) je potpuno isti pritisak i na članku i na nadlaktici. Pri navedenom pritisku prisutna je mala glavobolja ponekad. Zahvaljujem


 10. Allomanny 16.04.2011

  Vrlo zanimljivo, hvala


 11. Allomanny 15.04.2011

  Naučili


 12. Almedina Loncaric 29.01.2011

  Koji lijek se koristi za anginu pectoris, koja ima bol u prsima i medju pleckama. . . Bolovi su jaki. . . Majka koristi neki lijek nitroglicerol ali to ne pomaze. . . Ovo treba mojoj majci koja je prezivjela infrakt. . . Posle njega ostala je angina pectoris. . . Za dva mjeseca poslje infrakta ugradila je jedan stent. . . . Prije toga stalno je padala u nesvjest i kocila se. . . .


 13. Agneza Vujkov 16.03.2010

  Sta je bela rizota?


 14. smajics. 11.01.2010

  Za povisenu masnocu u krvi treba uzeti slijedecu terapiju: pola kilograma rizote bijele oprati i prosusiti u rerni, 50gr. Lanenog sjemena, 50gr, susama, sve samljeti u mlinu i u to dodati dvije kesice cimeta i svako jutro uzeti veliku supenu kasiku sa casom vode popiti.


 15. srboljub 02.07.2008

  Sve najlepše .Svakome ko iole ume da čita, a to znači: umom svojim uđi u te reči dobro zaroni u riznice njene sve što nađeš u život pretoči a srcem je primi u tvoj svet da krene. Ovakav način obraćanja čitaocima sa obrazloženjima i savetima sa vaše strane je za svaku pohvalu.najlepše hvala.Srba Jerinic


 16. Ljiljana 06.05.2008

  Veoma koristan i informativan članak. Imam 53 godine. Uvek sam imala snižen pritisak. Ovih dana mi je prvi put u životu izmeren pritisak 165/95. Desetak dana sam se osećala loše i bez razloga veoma umorno. Veoma vodim računa o ishrani, jer sam već 14 godina dijabetičar. Ako mi pritisak ostane visok, to će biti dodatna komplikacija. Zato je korisno znati kako se ponašati normalno, a za lekove nikad nije kasno.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde