Sedenje ispred TV ekrana i kompjutera vodi slabim rezultatima na svim poljima


Skoro sprovedeno istraživanje o uticaju fizičke aktivnosti na kvalitet života dece dalo je rezultate koji govore o tome da manjak fizičke aktivnosti vodi slabim rezultatima na svim poljima.

Učenici su popunjavali upitnike koji su podrazumevali informacije o različitim fizičkim i sedentarnim aktivnostima, uključujući vrste aktivnosti i vreme provedeno u tim aktivnostima.

Povećana sedentarna aktivnost negativno deluje na sve oblasti života

Podaci za ovu analizu dobijeni su iz Sidnejske studije o očnom zdravlju dece, istraživanja među stanovništvom o stanju očiju i drugim faktorima zdravlja kod školske dece. Inicijalno istraživanje obuhvatilo je 2.353 učenika prosečne starosti 12,7 godina. Kontrolno istraživanje je obuhvatilo 1.216 učenika iz prvog istraživanja, koji su imali između 17 i 18 godina. Istraživači su odabrali i dodatnih 475 učenika za ovo kontrolno istraživanje. U drugom istraživanju posle pet godina, učenici su takođe popunili pedijatrijski upitnik koji pokazuje kvalitet života. Ovaj pedijatrijski upitnik se sastoji od tri zbirne skale (ukupne, fizičke i psihosocijalne) i četiri podskale (fizičke, emocionalne, socijalne i školsko-funkcionalne).

Ukupno gledano, učenici od 17 do 18 godina u proseku su dnevno provodili 2,1 sat u fizičkoj i 3,3 sata u sedentarnoj aktivnosti. Auori su podelili ispitanike u tri grupe po fizičkoj i sedentarnoj aktivnosti. Za fizičku aktivnost, grupe su se kretale od ≤1,21 do ≥2,57 sati dnevno, a vreme provedeno u sedentarnim aktivnostima bilo je u rasponu od ≤2,50 do ≥3,93 sati dnevno.
Poredeći trećinu ispitanika kod kojih je prisutna najveća fizička aktivnost i trećinu sa najmanje fizičke aktivnosti, autori su utvrdili prosečnu razliku od 3,15 među rezultatima pedijatrijskog upitnika (P=0,004), 5,80 na fizičkoj skali (P<0,001) i 4,18 na socijalnoj podskali (P=0,001). Ostali rezultati se nisu značajno razlikovali. Duže vreme provedeno u fizičkoj aktivnosti na otvorenom dovelo je do veće razlike u rezultatima.

Povećana sedentarna aktivnost povezana je sa značajnim razlikama na sve tri skale i na svim osim na socijalnoj podskali pedijatrijskog upitnika o kvalitetu života, pri čemu je najveća razlika uočena kod poređenja ukupnih rezultata (P=0,001), a najmanja kod funkcionisanja u školi (P=0,02). Ona trećina ispitanika sa najviše vremena provedenog pred ekranom u poređenju sa trećinom sa najmanje imala je znatno slabije rezultate u sledećim oblastima: ukupna skala (razlika od 6,34 poena), fizička skala (razlika od 4,86 poena), psihosocijalna skala (razlika od 7,09 poena) i emocionalna podskala (razlika od 8,33 poena). Poređenje rezultata za specifične sedentarne aktivnosti (televizija, video igre, kompjuteri i domaći zadaci) dovelo je do značajnih razlika kod većine skala i podskala.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde