Aktivna deca kažu da im je kvalitet života bolji

Fizički aktivni adolescenti su potvrdili značajno bolji kvalitet života vezan za zdravlje, dok su njihovi neaktivni vršnjaci zabeležili slabije rezultate na istoj skali koja meri kvalitet života, izjavili su australijski istraživači.

Ova otkrića mogu da posluže kao vodič u razvoju akcija koje promovišu dobrobit među adolescentima, piše dr Pol Mičel sa Univerziteta u Sidneju sa koautorima u onlajn časopisu Pedijatrija.

Veća fizička aktivnost vodi boljem kvalitetu života

Ova otkrića ponovo u prvi plan stavljaju potrebu za politikom i akcijama u oblasti javnog zdravlja koje promovišu manje gledanja u ekran u slobodno vreme, a više fizičke aktivnosti, što može da ima povoljan uticaj ne samo na telesnu težinu i fizičku formu već i na opštu dobrobit tokom adolescencije i kasnije, zaključuju autori.

Dobro je poznato da fizička aktivnost povoljno utiče na krvni pritisak i telesnu masnoću. Suprotno tome, sedentarni način života je povezan sa gojaznošću u detinjstvu i određenim psihosocijalnim problemima, kao što su nasilničko ponašanje, pišu autori u uvodu članka. Odnosu između fizičkih i sedentarnih aktivnosti u pogledu zdravstvenog statusa među adolescentima nije posvećeno dovoljno pažnje u medicinskoj literaturi. Mičel i kolege su istraživali veliki broj školske dece u 12. godini a zatim u 17. da bi:
  • procenili vezu između fizičke aktivnosti i rezultata na skali kvaliteta života u vezi sa zdravljem među adolescentima tokom određenog vremenskog perioda
  • utvrdili odnos između sedentarnih aktivnosti i kvaliteta života u pogledu zdravlja
  • ispitali dugoročan uticaj fizičkih i sedentarnih aktivnosti na kvalitet života u pogledu zdravlja
Najaktivnija deca tokom petogodišnjeg perioda zabeležila su najbolje ukupne, fizičke i društvene rezultate indeksa kvaliteta života koji se koristi u pedijatriji (P=0,04 do P=0,0001). Suprotno tome, deca koja najviše ,,gledaju u ekran’’ imala su mnogo slabije ukupne, fizičke, psihosocijalne, emocionalne i školske rezultate.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde