Mobilna telefonija opasnost ili pretnja po ljudsko zdravlje

Mobilna telefonija predstavlja ispunjenje davnašnjeg ljudskog sna o neposrednoj komunikaciji sa određenom osobom ili grupom ljudi na bilo kojoj tački zemljine kugle. Zbog toga ne čudi podatak da je u 2005. godini bilo oko 1.4 milijarde korisnika mobilne telefonije. Opasnost od elektromagnetnog polja (EMP) mobilnih telefona je utoliko veća što su posledice njegovog delovanja na zdravlje čoveka nesagledive u kratkom vremenskom intervalu, već je za njihovo ispoljavanje potreban dugogodišnji period izlaganja.

Realna opasnost mobilnih telefona

Brojne promene na hematopoetskom, reproduktivnom, moždanom, hrskavičavo-koštanom i drugim tkivima registrovane su nakon izlaganja EMP. Niko sa sigurnošću ne može reći kolika je realna opasnost mobilnih telefona, ali se glavne polemike vode oko sve masovnije upotrebe mobilnih telefona kod mlađih dobnih skupina. Na ovaj problem ukazuju brojne institucije u svetu, pa su u nekim zemljama (Engleska) čak i date preporuke roditeljima da deci ne dozvole upotrebu mobilnih aparata i da njihovu eventualnu primenu ograniče na maksimalnih 10 minuta razgovora tokom dana. Razloge za ove preporuke treba tražiti u rezultatima brojnih ispitivanja koja ukazuju na češću pojavu leukemije kod dece izložene EMP.

Istorijat

Ceo problem je počeo 1995. godine nalazima dr Bruce Hocking-a, koji je bio šef u medicinskom centru Telekom Australia, da deca koja žive u blizini TV repetitora imaju povećanu stopu oboljevanja od leukemije (posebno akutna limfoblastna leukemija). Međutim 1998. godine fizičar David McKenzie i dr Stephen Morreli epidemiolog, negiraju ovakav nalaz, sa obrazloženjem da se izmereno povećanje stope incidence ne može sa sigurnošću prepisati zračenju repetitora. Značajniji su bili izveštaji Poljske armije koji navode da je pojava leukemije i limfoma kod vojnika koji su radili u blizini radarskih postrojenja osam puta veća u odnosu na celokupnu vojničku populaciju. Najdrastičniji primer je nalaz vojnog lekara dr Richter-a 2000. godine da je od 25 vojnika Izraelske armije koji su radili na radarskim postrojenjima njih 7 razvilo kancer (najčešće leukemije, limfomi i tumori mozga).

Epidemiološke studije

Iako ovi podaci nedvosmisleno ukazuju na posledice mikrotalasnog nejonizujućeg zračenja, njihovo sagledavanje u javnosti do sada je bilo zanemarivano. Osnovni razlog je da epidemiološke analize u opštoj populaciji ne nalaze značajno povećanje rizika za nastanak malignih i drugih oboljenja, te su mere prevencije primenjivane samo u ekstremnim slučajevima. S druge strane smatralo se da mobilni telefoni predstavljaju slabe izvore zračenja, a dosadašnja medicinska saznanja zaista i nisu ukazivala na postojanje štetnih efekata mobilnih telefona. Tako su mobilni telefoni jedini električni uređaji na kojima čak ne postoji ni preventivno upozorenje da se drže dalje od domašaja dece. Međutim rasvetljavanje patofizioloških mehanizama kojima elektromagnetno polje deluje počinje da baca senku na dosadašnju bezbrižnost u upotrebi mobilnih telefona. Naime, u eksperimentalnom modelu je uočeno da postoji granični prag za nastanak štenih efekata. Naknadna analiza brojnih epidemioloških studija, potvrđuje znatno veće stope morbiditeta u osoba koje su bile izložene jačem intenzitetu magnetnog polja od pragovnih vrednosti.

Izlaganje hematopoeznog tkiva magnetnom polju

Jedan od ključnih radova u ovoj oblasti koji se ne može osporiti je nalaz dr Trosko-a, sa Mičigenskog univerziteta da in vitro izlaganje hematopoeznog tkiva magnetnom polju od 40mG dovodi do sličnih efekata kao i izlaganje hemijskim tumorskim promoterima. Na osnovu analize ovog i sličnih istraživanja međunarodni ekspertski tim je 2000. godine zaključio da deca izložena magnetnom polju jačine preko 4x10-4T imaju dva puta veće šanse da obole od leukemije. Ujedno tim smatra da se moraju naznačiti upozorenja o opasnosti korišćenja mobilnih telefona kod mlađih uzrasta, kao i da se na svakom proizvodu označi jačina magnetnog polja koje on emituje i specifični stepen apsorpcije ovog polja u ljudskom organizmu (specific absorption rates-SARs).

Objašnjenje

Da bi se razumele ove preporuke treba razjasniti šta 4x10-4T znači, kolika je snaga polja u blizini mobilnog telefona, njegov SARs, a što je najvažnije kakav je biološki efekat apsorbovanog zračenja. Ispitivanja koja se provode u sklopu projekta "Praćenje patogenetskih, morfometrijskih i funkcionalnih promena nakon ekspozicije elekrtomagnetnom zračenju", na Medicinskom fakultetu trebalo bi daju odgovore na bar meka od ovih pitanja. Preliminarna merenja ukazuju da mobilni telefoni u stanju mirovanja "stand by" režim ne prelaze navedeni limit, ali da prilikom njihovog korišćenja ovaj limit u zavisnosti od modela može biti prekoračen dva i više puta. Ujedno prisutni su poremećaji ponašanja, brojni biohemijski, hematološki i imunološki poremećaji koji su bili znatno teži kod mladih eksperimentalnih životinja. Zbog toga treba ozbiljno prihvatiti zaključke o opasnosti korišćenja mobilnih telefona kod dece i omladine, a za korisnike dati preporuke o limitiranoj dnevnoj upotrebi. Ne treba zaboraviti da nove tehnologije svaki dan proširuju spektar i jačinu elekromagnetnog nejonizujućeg zračenja u našoj okolini i da mnogi štetni efekti koje oni nose postaju vidljivi tek nakon godina a nekad i decenija ekspozicije.

Zaključak

I  na kraju završimo rečima astronoma da bi jedan mobilni telefon na površini meseca emitovao četiri puta jači signal od svih ostalih kosmičkih signala koji se hvataju radio-teleskopom.

Podeli tekst:

Prof. dr Boris Đinđić je kardiolog, endokrinolog iz Niša. Veliki stručnjak u svojoj obasti i

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Dane 31.05.2009

    Bokice, super si!!!


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde