Obavezni oftalmološki pregled zaposlenih koji rade za ekranom

Od 17. oktobra 2013. godine na snazi su izmene Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom.

I pre izmena ovaj pravilnik je imao za cilj da zaštiti one zaposlene na radnim mestima sa ekranom. Pravilnik se primenjuje na:

  • vozačke ili kontrolne kabine u vozilima ili mašinama;

  • računarske sisteme instalirane u transportnim sredstvima;

  • računarske sisteme koji su prevashodno namenjeni za javnu upotrebu;

  • prenosive računarske sisteme koji se ne koriste stalno na radnom mestu;

  • kalkulatore, fiskalne kase i drugu opremu za rad koja ima male ekrane za prikazivanje podataka ili mera koji su neophodni za neposredno korišćenje te opreme za rad;

  • pisaće mašine sa ekranom.

Pravilnik se bavi time da svaki zaposleni na svom mestu uživa i ima uslove za rad koji ga ne ugrožavaju, a njegov rad čine prijatnim i bezbednim. Kako je u pravilniku opisano, poslodavac mora da obezbedi svakom zaposlenom na radu sa ekranom odgovarajuću Opremu za rad sa ekranom (u šta spada tastatura, ekran, radni sto ili radna površina i radna stolica), kao i Radnu okolinu (ovim se misli na slobodan prostor za zaposlene, osvetljenje radnih prostorija, refleksiju i odbelsak, buku, zračenja i mikroklimu).

Izmena se odnosi na čaln 6. i dodavanje člana 6a., koji se bave preventivom i kotrolisanjem vida onih zaposlenih koji su većinu radnih sati ispred ekrana. Ova izmena je bila očekivana obzirom na digitalizaciju radnih mesta, gde danas gotovo da nema radnog mesta koje ne uključuje računar ili drugu opremu sa ekranom. 

U skladu sa ovim Pravilnikom poslodavac je dužan da zaposlenima koji koriste opremu za rad sa ekranom obezbedi pregled vida koji će izvršiti služba medicine rada ili oftalmolog.

Kada je poslodavac dužan da uputi zaposlenog kod oftalmologa?

Pregled vida se sprovodi pre početka korišćenja opreme za rad sa ekranom. Nakon toga poslodavac ima obavezu da periodično upućuje zaposlenog na pregled, a najkasnije nakon 3 godine od prvog obavljenog pregleda. Takođe, ukoliko se kod zaposlenog pojave problemi sa vidom koji mogu nastati kao posledica korišćenja opreme za rad sa ekranom, obaveza poslodavca postoji i pre isteka roka od 3 godine. 

Ukoliko rezultati pregleda vida ne budu zadovoljavajući zaposleni se upućuje na ciljani oftalmološki pregled.

Ako nakon oba ova pregleda bude ustanovljeno da zaposleni koristi korektivna sredstva koja nisu uobičajena (maske, zaštitne naočare...), poslodavac je dužan da ta sredstva obezbedi.

Za poslodavce

Obzirom da ovo spada u obavezne zakonske procedure koje svaki poslodavac mora da obezbedi, iste prati i administracija koju ćete želeti da imate u arhivi svojih zaposlenih.

Pri upućivanju zaposlenog na pregled vida poslodavac popunjava Uput za pregled vida (Obrazac 1.), odnosno Uput za ciljani oftalmološki pregled (Obrazac 2.). Oni se popunjavaju u dva primerka i jedan primerak dostavlja službi medicine rada ili oftalmologu, a drugi primerak zadržava za svoje potrebe.

Izveštaj o izvršenom pregledu vida, odnosno ciljanom oftalmološkom pregledu izdaje se u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa vidom.


Oftalmolozi u Beogradu


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde