Beljenje zuba

U eri savremenog života estetska stomatologija sve više zauzima primat nad funkcionalnom stomatologijom, a zahtevi za svetlijim i sjajnijim zubima su sve veći. Američke dentalne laboratorije su najdalje otišle u usavršavanju sredstava za beljenje zuba stvarajući "holivudski osmeh".

Da li beljenje zuba predstavlja novi modni hit?

Oduvek su beli zubi predstavljali simbol lepote, tako da se izbeljivanje zuba ne vezuje za 21 vek. Koreni ovog postupka datiraju još iz 19. veka. U te svrhe koristili su se hlorni kreč, aluminijum hlorid, oksalna kiselina, pirozin itd. Mrlje od gvožđa su se otklanjale oksalnom kiselinom, mrlje od srebra i bakra hlorinom, a jodne mrlje amonijakom.

Najtežim za izbeljivanjem su se smatrale metalne mrlje od tada aktuelnih velikih metalnih krunica, koje je uspešno otklanjao cijanid-kalijum, ali se retko preporučivao jer je aktivan otrov.

Interesantno je beljenje zuba koje je bilo aktuelno 60-ih godina prošlog veka. U vidu malog *poslužavnika* sa karbamid-peroksidom koji se stavljao u usta, predstavlja preteču današnjeg kućnog beljenja zuba.

Pravi bum u svetu, međutim desio se marta 1989. god. objavljivanjem prvog naučnog rada o izbeljivanju zuba u časopisu *QUINTESSENCE INTERNATIONAL*.Po prvi put je ova tehnika nudila mogućnost beljenja vitalnih zuba sa minimalno neželjenim efektima. 

Zbog čega nastaje prebojenost zuba?

Diskoloracije(prebojenosti) zuba mogu biti egzogene i endogene prirode. Egzogene diskoloracije nastaju kao posledica spoljašnjih faktora:traume, neadekvatne endodontske terapije, nepravovremene restauracije zuba, usled prodora pigmeneta iz endodontskih medikamenata, prebojene hrane, čajeva, crnog vina, katrana iz duvana...Endogene prebojenosti nastaju usled različitih sistemskih, meteboličkih bolesti kongenitalnih anomalija, primene lekova, na prvom mestu tetraciklina. Veoma bitan faktor u pojavi prebojenosti je fluor (veće koncentracije), odnosno FLUOROZA (pojava braonkastih i mlečno belih mrlja na zubu). 

U kojim situacijama se beljenje pre svega vitalnih zuba može smatrati opravdanim?

U slučajevima kada je potrebno rešiti estetski nedostatak prebojenih zuba beljenje zuba predstavlja metod izbora u odnosu na uklanjanje znatnih količina zdravog zubnog tkiva kako bi se postavile kompozitne fasete ili protetske fiksne nadoknade. 

Izbeljivanje zuba je konzervativni način da se tretiraju tamni zubi(vitalni i avitalni)

Koliko tehnika beljenja zuba postoji?

Postoje 4 tehnike beljenja zuba u zavisnosti od toga da li se izvodi u ordinaciji ili ima kućnu komponentu.
  • ORDINACIJSKO BELJENJE ZUBA (vitalnih i avitalnih)
  • KUĆNO BELJENJE ZUBA (noćno vitalno beljenje)
  • ŠETAJUĆA TEHNIKA BELJENJA (walking blech technique)
  • BELJENJE SLOBODNO-PRODAJNIM PREPARATIMA 

Čime se vrši beljenje zuba?

Beljenje zuba  u ambulanti se vrši pod stručnim nadzorom lekara  jer se tada kao sredstvo beljenja zuba koristi vodonik-peroksid u visokim koncentracijama od 30-35% (u novije vreme i 37 i 38%). Primena zaštitnih barijera je obavezna. Beljenje vitalnih zuba u kućnoj varijanti se vrši 10% karbamid-peroksidom. 

Razlaganjem i jednog i drugog preparata pod dejstvom enzima pljuvačke nastaje vodonik-peroksid koji je ustvari aktivna supstanca. Zbog svoje male molekulske težine slobodno prolazi kroz gleđ i dentin i razlaže se na H20 i O2 koji vrši oksidaciju pigmenata u zubu. Tamni pigment prvo prelazi u svetli pigment, a na kraju u bezbojni.

Da li postoji sredstvo za beljenje zuba koje je zvanično odobreno za upotrebu?

Američko udruženje stomatologa ADA 1994., je izdalo vrlo stroge kriterijume po kojima će se ispitivati  efikasnost i bezbednost sredstava za beljenje zuba. Nakon detaljnih analiza , odobrilo je upotrebu onih sistema koji kao aktivan sastojak koriste 10% karbamid-peroksid. Njegova neškodljivost je potvrđena u mnogim laboratorijskim, kliničkim i eksperimentalnim ispitivanjima na životinjama. Treba naglasiti da je tada ispitivan veliki broj sredstava na:površinsku strukturu gleđi, čvrstinu gleđi i dentina, pulpu, plak indeks, karijes i kao i toksičnost, citotoksičnost i kariogeno dejstvo.

Da li je opasno beljenje zuba preparatima koji se mogu naći u slobodnoj prodaji?

S obzirom da se radi o niskim koncentracijama karbamid-peroksida, nema bojazni od agresivnog dejstva preparata. Međutim, ovaj način nije kontrolisan od strane stomatologa te nije ni efikasan, ni precizan. Na tržištu se mogu naći i preparati koji nisu odobreni od strane Svetske zdravstvene organizacije. 
 
BELJENJE VITALNIH ZUBA se može vršiti u ordinaciji ili u kućnoj varijanti.
Pre početka beljenja potrebno je odrediti početnu boju zuba ključem za boje
1
kako bi se vršilo upoređivanje u odnosu na željenu nijansu
Your browser may not support display of this image.

ORDINACIJSKO BELJENJE VITALNIH ZUBA


Your browser may not support display of this image.Proces beljenja počinje postavljanjem veštačkog koferdama, čija je uloga da žaštiti okolna meka tkiva (gingivu i interdentalnu papilu) od kaustičnog dejstva  sredstva za beljenje zuba. Veštački koferdam je u obliku nežne, penaste, želatinozne mase tako da lako zalazi i između zuba štiteći papilu..U zadnje vreme svetske, dentalne laboratorije poznate po proizvodnji sredstava za beljenje su oplemenile ovu masu i svetlucavim gliterom kako bi skrenuli pažnju sa agresivne osobine ove radikalne metode.

Your browser may not support display of this image.Veštački koferdam se kao i ceo set koji se koristi pri procesu beljenja zuba nalazi u  malim, gracilnim špricevima i vrlo jednostavno se nanosi oko svakog zuba ,vodeći računa da se precizno zaštiti i najmanji deo mekog tkiva oko zuba.


Your browser may not support display of this image.Polimerizacija penaste mase se vrši helio lampom u trajanju od 20 sekundi, pri čemu nastaje očvršćenje mase u tvrdu strukturu i kao takva predstavlja barijeru za prolazak koncentrovanog sredstva za beljenje.


Your browser may not support display of this image.Tek sada su stvoreni uslovi za pristupanje beljenju zuba. Koncentrovani hidrogen -peroksid (30%) je u obliku crvenog gela. Pažljivo se nanosi na labijalne površine zuba i deluje 20 -- 30 minuta


Your browser may not support display of this image.Proces oksidacije (beljenja ) se ubrzava helio lampomNakom određenog vremena vrši  se uklanjanje sredstva za beljenje vakuumom,
Your browser may not support display of this image.A zatim se energično ispira velikom količinom vode. Veštački koferdam ostaje nepovređen.
Your browser may not support display of this image.Jedan od najpoznatijih veštačkih koferdama je OPAL DAM. Skida se vrlo lako i brzo 
Your browser may not support display of this image.Upoređivanje nove nijanse  sa početnom bojom zuba.
Your browser may not support display of this image. PACIJENT NAKON PROCESA BELJENJA TREBA DA IZBEGAVA UPOTREBU ČAJA, KAFE, CRNOG VINA, CIGARETA U TRAJANJU OD NEDELJU DANA. 
 

ORDINACIJSKO BELJENJE AVITALNIH (MRTVIH ZUBA)

Ovaj način beljenja zuba podrazumeva primenu veoma visokih koncentracija vodonik-peroksida ili karbamid-peroksida, tako da se mora izvoditi isključivo u ordinaciji, pod strogim nadzorom lekara. Prebojenost mrtvih zuba je intenzivno izražena, tako da samo visoke koncenracije (30%-38%) mogu da obezbede povoljan estetski rezultat.

Koji su razlozi javljanja prebojenosti mrtvih zuba?

Razlozi mogu biti različiti i veoma je važno determinisati uzrok kako bi tretman beljenja imao što bolji estetski rezultat. Trauma zuba kao i ekstirpacija pulpe (vađenje živca) dovode do razgradnje krvnih produkata iz kojih se oslobađa Fe koje u reakciji sa hidrogen-sulfatom(proizvod bakterija), izaziva SIVE mrlje na zubu. Uzrok prebojenosti zuba može biti i nekrotična pulpa(dugogodišnje pokvareni zubi) kada dolazi do razgradnje proteina nekrotične pulpe, neadekvatna obrada zuba ,materijali za kanalnu opturaciju (punjenje kanala korena) pri čemu se prebojenost kreće od svetlo narandžaste do srednje crvenkaste boje. Prebojenosti koje nastaju kao posledica metalnih jona poreklom od kočica koji se rade od srebra i prebojenosti nastale usled velikih amalgamskih plombi(sadrže u sebi živu) tretman beljenja nema pozitivnih efekata.

Da li ovaj način beljenja zuba iziskuje određene pripreme zuba?

Nakon utvrđivanja uzroka prebojenosti zuba, poterbno je da lekar detaljno očisti komoru pulpe, ukloni karijes i lošu plombu.

Da li postoji više tehnika beljenja mrtvih zuba?

Da,i to su TERMOKTALITIČKA uz primenu toplote na sredstvo za beljenje, ŠETAJUĆA TEHNIKA pri kojoj se sredstvo za beljenje unosi u kanal i menja svakih 3-7 dana. Interesantno je da pri ovoj metodi pacijent sam kontroliše boju i javlja se lekaru kada boja dostigne određeni nivo vodeći računa da ne dođe do prebojavanja u smislu beline. U zadnje vreme na tržištu su se pojavili materijali koji ne zahtevaju primenu toplote za aktivaciju sredstva za beljenje. Radi se o HEMIJSKI AKTIVIRAJUĆIM MATERIJALIMA.

POSTUPAK

Neposredno pred izvođenje beljenja avitalnog(mrtvog) zuba vrši se mešanje dve komponente materijala pri čemu dolazi do njihovog hemijskog mešanja.

Avitalan (mrtav)zub pre tretmana


Okolna tkiva zahtevaju zaštitu u vidu veštačkog koferdama(ranije opisan). On se postavlja sa obe strane zuba.

Visoko koncentrovani 38% vodonik peroksid se unosi u komoru pulpe sa palatinalne strane zuba ,a zatim se prekriva cela krunica.


Njegovo dejstvo traje 20 minuta po poseti. U proseku su potrebna 3-4 tretmana


Nakon ispiranja sredstva za beljenje veštački koferdam Opal Dam se veoma lako skida.

Šta se smatra optimalno izbeljenim mrtvim zubom?

Kao optimalan rezultat beljenja , smatra se kompletno uklapanje boje tretiranog zuba sa bojom preostalih zuba.
  NOĆNO KUĆNO BELJENJE VITALNIH ZUBA 

Radi se o neinvazivnom tretmanu. Poznat je kao DENTIST-SUPERVISED PATIENT-APPLIED TECHNIQUE ili NIGHTGUARD VITAL BLEASHING-NGVB. U ovoj metodi beljenja učestvuje sam pacijent. Postupak podrazumeva izradu meke, vinilske kašike, TRAY-a u koju se aplikuje gel za beljenje i pacijent je nosi 8 sati toku noći. Vreme tretmana je različito od nekoliko dana do par nedelja što zavisi od stepena prebojenosti zuba. Tetraziklinske prebojenosti zahtevaju tretman od 6-12 meseci.

Your browser may not support display of this image.

Lekar uzima anatomski otisak zubnih lukova koji će se beliti i vrši se njihova izrada od gipsa.

Your browser may not support display of this image.

Anatomski otisak služi za izradu vinilske kašike-tray-a. Važni su slobodni prostori koji se ostavljaju unutar kašike u koje će se staviti sredstvo za beljenje, a koje odgovara labijalnim površinama zuba. Taj slobodni prostor  koji će se javiti na tray-u postiže se nanošenjem kompozitne smole na modelu.

Your browser may not support display of this image..

Korekcije tray-a se vrše nakon njene probe u ustima

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.

Završni izgled tray-a.

Your browser may not support display of this image. Your browser may not support display of this image.

Način postavljanja tray-a u usta pacijenta

Your browser may not support display of this image.

Prilikom predaje tray-a lekar vrši obuku pacijenta za upotrebu ovog sistema. Potrebno je da pacijent pre upotrebe tray-a opere zube. Prvu aplikaciju gela u tray pacijent obavlja pod nadzorom stomatologa. Gel se u tray postavlja tako da se prvo popune rezervoari sa vestibularne strane (spoljna ,vidljiva strana zuba). Tray se postavi na odgovarajući zubni luk  i nežno pritisne sa svih strana da se gel rasporedi.

Your browser may not support display of this image.

Postavljen tray sa gelom .

Your browser may not support display of this image.

Nakon noćnog nošenja tray se skida ,a višak odstrani pomoću četkice za zube i dobro ispere vodom. 

Šta mogu osetiti pacijenti prilikom terapije? 

Kod pacijenta se  može javiti osetljivost zuba na kiselu hranu, sokove, nelegodnost u desnima, na usnama, grlu i jeziku. Kod nekih pacijenata i prolazna preosetljivost na hladno.

Šta raditi u slučaju pojave ovih simptoma?

Bitno je postepeno prilagođavanje-tray se nosi 1h dnevno, zatim svaki sledeći dan po jedan sat duže. Druga mogućnost je naizmenično nošenje tray-a sa gelom jednu noć, a sledeću noć-kašiku sa nekim od prepereta na bazi F(fluora).

Koje osobe se ne smeju podvrgnuti procesu beljenja zuba?

Trudnice i žene u periodu laktacije, osobe alergične na perokside, karbopol i glicerin, osbe sa poremećajem gutnja i disanja. Osobe kod kojih je u toku ortodontski tretman. Osobe sa gingivitisom ili parodontopatijom prvo primarno sanirati.

Da li su porebne određene pripreme pre beljenje zuba?

Da, priprema podrazumeva sanaciju svih zuba, prekrivanje ogoljenih korenova, uklanjanje mekih i čvrstih zubnih naslaga.

Da li se kompozitni ispuni (plombe) mogu izbeliti?

Najčešće veći kompozitni ispuni ostaju tamniji nakon beljenja zuba, dok u slučaju manjih ispuna dolazi do njihovog površinskog izbeljivanja. Tada se izbeli i sloj ispod njih, te se stiče utisak da je i ispun izbeljen. Najbolje je plombe promeniti 2 nedelje nakon završnog tretmana, nakon stabilizovanja boje. U toku tog perioda se oslobađa i sav zaostali O2 iz zuba koji može uticati čak i na smanjenje jačine veze između plombe i zubnog tkiva.

Da li se zubi mogu beliti isključivo jednom tehnikom beljenja?

Naprotiv, kombinacija više tehnika beljenja predstavlja nabolji izbor za postizanje željenog rezultata. Tretman beljenja se prekida onda kada se u dve uzastopne kontrole odredi ista boja zuba.

Neki primeri uspešnog beljenje zuba  
mt_ignore:
Tetrciklinski zubi nakon zavešene terapije
mt_ignore:
 

Važno je znati i to: Nakon završenog beljenja zuba, tokom vremena, pigmenti iz hrane, pića ili duvana mogu ponovo prebojiti zube.Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Jelena 15.07.2020

    Svaka cast na iscrpnom objasnjenu, za svaku pohvalu! Stomatoloska Ordinacija Jovancević.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde