Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma inguinale (Lymphopathia venera, Morbus Nicolas-Favre, IV venerična bolest) je polna bolest karakteristična za tropska i suptropska područja. Češća je među muškom populacijom.

Uzrok nastanka

Uzročnik oboljenja je Chlamydia trachomatis, serotipovi L1, L2 i L3. Infekcija nastaje najčešće polnim putem u osoba starih 20-40 godina.

Klinička slika

Prvi znaci bolesti nastaju najčešće posle 10-30 dana inkubacije. Na mestu inokulacije uzročnika, najčešće genitalno, javljaju se nekarakteristične lezije, ulceracija ili samo erozije koje brzo zarastu.

Ubrzo se razvijaju zapaljenske promene na limfnim žlezdama ingvinalnog, ilijakalnog ili anorektalnog područja. Limfne žlezde se razmekšavaju i dolazi do pražnjenja kroz više otvora iz kojih secernira obilan gnojav sadržaj. Posle izlečenja ostaju intezivni ožiljci. Kao treći stadijum javlja se genito-ano-rektalna ulcerozna elefantijaza poznata i pod nazivom esthiomene (Jersildov sindrom) pri kojoj može nastati elefantijaza genitalija a može se razviti i striktura rektuma. Ektragenitalna pojava lezija je retka, ali moguća. Ostali simptomi su opšta slabost, gubitak apetita, oblilno znojenje, povišena temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima i dr.

Karakteristični su kasni simptomi koji se ispoljavaju u vidu hiperplazija tkiva, induracije, striktura, stenoza, fistula sa komunikacijom između mokraćne bešike, rektuma i okoline. Mogući su recidivi hroničnih ulceracija.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, mikrobiološke dijagnostike. Najsigurniji način dijagnostike je izvođenje Freiove reakcije. Izvodi se antigenom od kulture uzročnika. Daje se 0,1 ml antigena intradermalno a reakcija čita posle 48 sati. Ukoliko je reakcija pozitivna javlja se eritemna papula promera 5 mm.

Lečenje

Leči se antibioticima širokog spektra.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde