Povrede Jetre


bolovi-u-jetriJetra je najčešće povređivani abdominalni organ, bilo da njena povreda nastaje izolovano ili u sklopu politraume. Povrede jetre mogu biti otvorene (penetrantne) i zatvorene (nepentrantne, kontuzione).

Uzrok nastanka

U ratnim uslovima mnogo su češće otvorene povrede, nanešene dejstvom projektila ili eksplozivnim oružjima (bombe, mine, granate), dok su u mirnodopskim uslovima češće zatvorene povrede (automobilski udesi, povrede u industriji i poljoprivredi, pad sa visine). Pored ovih povreda postoje i spontane rupture jetre (primarni tumori jetre, malarija, toksemija u trudnoći itd).

Klinička slika

Najčešće kliničke manifestacije jetrinih povreda su bol pod desnim rebarnim lukom, koji se širi u desnu plećku, palpatorna osetljivost te regije i moguć razvoj mišićnog defansa. Kod težih povreda jetre, opšte stanje bolesnika je bitno poremećeno zbog izraženih krvarenja, koja se manifestuju znacima hemoragičnog šoka (pad krvnog pritiska, ubrzan filiformni puls, smanjena diureza, bolesnik je izrazito bled i malaksao).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, CT-a (kompjuterizovana tomografija).

Lečenje

Najnovija saznanja o evoluciji povreda jetre omogućila su da oko 20 - 30% povreda jetre, kod odraslih, može biti lečeno konzervativno. Obično se radi o povređenima koji su hemodinamski stabilni, bez udruženih intraabdominalnih povreda. Ovi bolesnici zahtevaju kontinuirano praćenje vitalnih parametara i odgovarauće lečenje i negu uz antibiotsku potporu. Kod hemodinamski nestabilnih pacijenata i postojanja sumnje na udružene povrede drugih abdominalnih organa, neophodna je urgentna intervencija. Savremeno hirurško lečenje povreda jetre zasniva se na principu maksimalne poštednosti koji je, uz brzu kontrole krvarenja, značajno poboljšao rezultate.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. nasufovic adad 08.05.2021

    mala povreda jetrepad sa bicikla kako lijeciti prirodnim putem


  2. Ljudi 26.05.2019

    Koji lek se koristi prilikom lečenja manjih povreda jetre koje ne zahtevaju hirurško lečenje?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde