Iščašenje zgloba kuka (Luxatio coxae traumatica)

Iščašenja zgloba kuka predstavljaju veoma tešku povredu koja nastaje pod dejstvom sile visokog intenziteta. Traumatska luksacija kuka je često udružena sa prelomom acetabuluma ili gornjeg okrajka butne kosti.Uzrok nastanka

Iščašenje zgloba kuka najčešće nastaje u saobraćajnim nesrećama prilikom čeonih sudara automobila, kada savijeno koleno vozača ili putnika udari u tablu sa instrumentima ili u zadnji deo prednjeg sedišta.Klinička slika

U zavisnosti od položaja luksirane glave butne kosti prema acetabulumu, luksacija može biti prednje gornja, prednje donja, zadnje gornja (najčešće) i zadnje donja. Poseban tip luksacije je centralna luksacija zgloba kuka gde se glava butne kosti pomera put medijalno lomeći dno acetabuluma.
U kliničkoj slici dominira bol u predelu kuka i nemogućnost pomeranja donjeg ekstremiteta. Kod zadnjih iščašenja noga je skraćena, rotirana unutra, adducirana i flektirana u kuku. Kod prednjih iščašenja noga je skraćena, rotirana spolja, umereno flektirana i abducirana. Pri pokušaju izvođenja pasivnih pokreta u kuku, javlja se federirajući otpor uz pojačane bolove.Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka karlice.Lečenje

Lečenje podrazumeva hitnu repoziciju glave butne kosti u acetabulum. Repozicija se vrši u anesteziji, a uspešnost se proverava radiološki. Nakon repozicije se plasira skeletna trakcija. Po skidanju skeletne ekstenzije nakon tri nedelje, bolesnik se aktivira štakama, ali bez oslonca na povređenu nogu naredna tri meseca. Ukoliko je zatvorena repozicija nemoguća, indikovana je operativna repozicija sa fiksacijom udruženih preloma.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. mima 25.11.2011

    Sakam nekoj da mi kazi za ovaa diagnoza: luxatio coxae. Dext. Et subluxatio sin. Ovaa diagnoza ja ima moeto bebe


  2. Rada Savić 23.07.2010

    Moj sin posle saobaćajne nesreće ima diagnozu luxatio coxae sin. Shvatila sam da je povreda teška ali na kontrolama na dve nedelje pri tom uvek drugi doktor različito imaju mišljenje o oporavku. Jedan kaže 6 nedelja da se nestaje na nogu drugi kaže 7 meseci, kome da verujem i da li su oni završili isti fakultet.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde