Iščašenje skočnog zgloba (luxatio articulatio talocruralis)

Iščašenje skočnog zgloba nastaje kada se pokidaju svi ligamenti skočnog zgloba. Luksacija talusa (gležanj, skočna kost) može biti izolovana, ili udružena sa prelomom. Izolovane luksacije talusa su uvek prednje ili zadnje, jer su unutrašnje i spoljne udružene sa maleolarnim prelomima.


Uzrok nastanka

Prednja luksacija talusa nastaje delovanjem sile koja vrši pomeranje tibije put nazad pri fiksiranom stopalu. Zadnja luksacija je češća i nastaje jakim delovanjem sile na zadnju stranu tibije.


Klinička slika

Klinički, stopalo je u blagoj dorzifleksiji, kao da je prednji deo produžen. Pokreti su ograničeni i veoma bolni. Talus prominira put napred i komprimuje arteriju dorsalis pedis. Kod zadnje luksacije stopalo je u plantarnoj fleksiji i izgleda skraćeno.Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda.


Lečenje

Lečenje podrazumeva hitnu repoziciju posle koje se postavlja gipsana imobilizacija. Ukoliko zatvorena repozicija nije dala rezultate, interveniše se operativno i vrši se repozicija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde