Prim. dr sci. med. Zoran Stanojković

Specijalizacija Transfuziologije

 Zoran Stanojković

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

Magistar medicinskih nauka iz oblasti transfuziologije. Doktor Zoran Stanojković je objavio preko 40 radova. Učesnik je Evropske škole za transfuziologiju održanu u Beogradu, 2003. godine. Učesnik u pisanju knjige koju izdaje Savet Evrope pod nazivom "Preporuke za pripremu, primenu i kontrolu kvaliteta krvi i komponenata od krvi" (Council of Europe Publishing) 12. izdanje. Jedan od saradnika udžbenika u pisanju knjige “Osnovi Transfuziologije”, Zavod za uđbenike i nastavna sredstva, Beograd 2004. godine. 

Član upravnog odbora projekta reorganizacije transfuziološke službe u Srbiji u okviru donacije EAR i Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, 2003-2006 godine. 

Projekti Saradnik u projektu: Istraživanje mogućnosti primene i poboljšanja karakteristika autolognog fibrinskog lepka u hirurgiji-klinička i eksperimentalna studija, Ministarstvo za nauku-Republike Srbije,2002 godine. Učesnik u projektu: Duplo slepa, rondomizirana, multicentrična studija, sa 3 paralelne grupe faze III u trajanju od 8 nedelja radi procene antihipertenzivne efikasnosti i bezbednosti kombinacije Kandesartan Cileksetil-Hidrohlorotiazida 32-12,5 i 32-35 mg u odnosu na Kandesartan Cileksetil 32 mg kod pacijenata sa neadekvatnom kontrolom krvnog pritiska koji su na monoterapiji Kandesartan 32 mg, Astra Zeneca, 2006 godine. 

Obrazovanje:

Magistarska teza, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu od 2002

Odobrena tema za izradu Doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu u Nišu od 2006

"Procena efikasnosti lokalne primene fibrinskog lepka sa antibioticima u prevenciji dehiscencije anastomoze kolona"

Radno iskustvo:

Mentor specijalističkog staža, Medicinski fakultet u Beogradu od 2004

Mentor specijalističkog staža iz transfuziologije na postdiplomskim studijama.

Mentor specijalističkog staža, Medicinski fakultet u Nišu od 2003

Sekretar Republičke stručne komisije za transfuziologiju pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije od 2004

Članstvo:

Zdravstveni Sektor Saveta Evrope (SP-GS)

Predstavnik Republike Srbije u oblasti transfuzija krvi.

Srpskog lekarskog društva

Predsednik sekcije za transfuziologiju.

Međunarodno udruženja transfuziologa

Podpredsednik Udruženja za hemostazu i trombozu Srbije i Crne gore od 2005 do 2006

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakažite pregled kod Prim. dr sci. med. Zoran Stanojković