Saša Dragović

Specijalista opšte hirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Saša Dragović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Obrazovanje


2008-2010. Doktorske akademske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, oblast: hirurške nauke, položen doktoranski ispit, u fazi odbrane doktorske teze.

2002-2007. Specijalizacija opšte hirurgije, VMA Beograd

1990-1997. Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu


Kretanje u službi

Od 2014. hirurg u Klinici za opštu hirurgiju VMA

2013. vršilac dužnosti načelnika Operacionog bloka Vojne bolnice Niš

2007-2014. lekar na hirurškom odeljenju Vojne bolnice Niš

2002-2007. lekar na specijalizaciji u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA

2000-2002. upravnik Garnizone ambulante u Vranju i načelnik sanitetske službe 243. mbr

1998-1999. Pripravnički staž kao potporučnik u Vojnoj bolnici Niš


Stručno usavršavanje

2015. Kurs iz lečenja hroničnih rana, trening centar LR Beč

2014. Kurs iz lečenjahroničnih rana negativnim pritiskom (VAC), Beograd

2014. Kurs iz lečenja hroničnih rana, Kopaonik

2013.Napredni kurs hirurgije karcinoma rektuma-ELAPE (ekstralevatorna abdominoperinealna ekscizija u Jack-knife položaju, TME prednja niska resekcija rektuma), Novi Sad

2012-2013. Usavršavanje iz hepato-bilijarne hirurgije u VMA, Beograd

2011. Napredni kurs iz laparoskopske kolorektalne hirurgije, KBC Rijeka

2010. ESVS (Evropsko udruženje vaskularnih hirurga) kurs iz vaskularnih anastomoza, Beograd

2009. MEDCUR Srbija (Komanda vežbe)

2008. MEDCUR Hrvatska

2006. Kurs engleskog jezika Vojna akademija Beograd


Članstva

Srpsko lekarsko društvo (SLD), Hirurška sekcija SLD-a

Udruženje koloproktologa Srbije (Jugoslavije)

Udruženje za rane Srbije

Evropsko udruženje vaskularnih hiruga (ESVS)

Jugoslovenska asocijacija za sidu/aids (JAZAS)

Društvo za borbu protiv raka


Stručni radovi

3 rada štampana u celosti kao prvi autor

4 rada štampana u celosti kao koautor

4 rada štampana u formi apstrakta kao koautor


Članstvo u projektima

„Palpable Lymphadenopathy In Clinical Practice“ PLICP (Palpabilna limfadenopatija u kliničkoj praksi- PLUKP). Istraživanje je odobreno od strane Etičkog komiteta Kliničkog Centra Niš

01/02/2011, broj odluke 2280/32. Prihvaćeno je od strane „International Confederation of Medical Journal Editors - ICMJE“. Odobreno 04/05/2011 pod brojem ISRCTN99581977.


Stipendije i nagrade

1997. Vojna stipendija Ministarstva odbrane

1998-2014. Više novčanih nagrada, nagradnih odsustava i pohvala izrečenih od različitog nivoa komandovanja (od Ministarstva do komande jedinica i ustanova)

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Saša Dragović