Ass. dr sci. med. Radmila Obradović

ass dr

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Radmila Obradović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Grad

Jezici

O doktoru

Radmila Obradović je rođena 11.03.1976. u Zadru. Medicinski fakultet u Nišu, odsek stomatologija završava 2001. godine. 2005. godine odbranila magistarsku tezu iz Oralne medicine i parodontologije na Medicinskom fakultetu u Nišu, pod nazivom “Komparativno ispitivanje efikasnosti biomaterijala i lasera male snage u reparaciji koštanih defekata – eksperimentalna studija”. 2005. godine završila Specijalističke studije iz Oralne medicine i parodontologije na Medicinskom fakultetu u Nišu. 2003. godine postala stipendista Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije i bila uključena u naučnoistraživački i razvojni projekat Ministarstva (EVB1678). Trenutno se nalazi na izradi doktorske teze. Zaposlena na Medicinskom fakultetu u Nišu kao asistent na predmetima Oralna medicina, Parodontologija, Parodontalna hirurgija i Laseroterapija. Aktivno učastvuje na stručnim kongresima i seminarima. Objavila je veći broj radova u stručnim i naučnim časopisima. Član SLDa i sekretar intersekcijskog odbora SLD-a o primeni lasera u stomatologiji.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje