Prof. dr Nevena Sečen

Internista pulmolog- onkolog

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Prof. dr Nevena Sečen je internista pulmolog - onkolog, sa dugogodišnjim iskustvom na Institutu za plućne bolesti Vojvodine, u Sremskoj Kamenici.

2005. godine je uže specijalizirala iz oblasti pulmologije, pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima sa stručnim radovima, u ulozi autora, koautora i sa uvodnim predavanjima. Ima ukupno objavljenih 125  radova, 7 su sa SCI.

Dobitnica je nagrade za međunarodnu saradnju u oblasti medicine, između Srbije i Francuske, a ministar za obrazovanje francuske vlade je imenovao za Orden Viteza reda Akademske palme (Chevalier dans l’Ordre des Palmes  academiques) (2010. godine).


Stručna usavršavanja dr Sečen su brojna, a neka od njih su :

  • 1980.  „Agostino Gemelli“ Ospedale Universita catholica, Roma, Italia.
  • 1981. „Komunen hospital“ Copenhagen, Denemark, studentska praksa iz hirurgije.
  • 1986. "Royal Northern Hospital“, London, UK, Internal medicine - Chest  medicine - prof. dr Gerant Games i UCH, Lonodon, Prof Dr Stephan Spiro (klinička imunologija).
  • 1988. “Ospedale respiratoria“ Parma, Italia, Prof dr Dari Oliveri.
  • 1993. „Ospedale Civile - Oncologia medica“ Ravena, Italia, Dott. G. Rosti.
  • 1995.  Semmelweis medical university, Dept. of pulmonology,Budapest, Hungary
    Prof. Dr Pal Magyar (Terapija karcinoma bronha)...

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 1987

Odbranila magistarski rad pod naslovom “ Značaj bronhoalveolarne lavaze (BAL-a) kod plućnih bolesti“.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 1998

Odbranila doktorsku tezu pod naslovom "Prognostički faktori u planiranju tretmana obolelih od mikrocelularnog karcinoma bronha“.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 1993

Asistent na predmetu Interna medicina.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 1999

Docent na predmetu Interna medicina.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 2004

Vanredni profesor na predmetu Interna medicina.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 2009

Redovni profesor na predmetu Interna medicina.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica od 1985

Zaposlena na Klinici za pulmološku onkologiju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 2001 do 2009

Prodekan za međunarodnu saradnju.

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu od 2001

Pomoćnik Direktora za nastavu, nauku i istraživačko-razvojni rad.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica od 2001

Načelnik Odeljenja za hemioterapiju karcinoma bronha u okviru Klinike za pulmološku onkologiju.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica od 2001

Član je Stručnog kolegijuma, Komisije za nastavu i Etičkog odbora.

Članstvo:

Društvo lekara Vojvodine SLD

Član.

Udruženje pulmologa Srbije

Član.

BUON (Balkanska unija onkologa)

Član.

ERS (European Respiratory Society)

Član.

ESMO (European Society of Medical Oncology)

Član.

IASLC (International Asociation for Lung Cancer)

Član.

Recenzentski odbora Izdavačke delatnosti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu od 2001 do 2009

Član.

Izdavački odbor časopisa respiratorne medicine Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici „Pneumon“

Član.

Izdavački odbor časopisa studenata medicine medicinskog fakulteta u Novom Sadu „Esculap“ od 2001 do 2009

Član.

Etički komitet Instituta za plućne bolesti Vojvodine od 2001

Član.

Ekspertski tim za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu od 2002 do 2009

Član.

Uređivački odbor Bosnian Journal of Basic Medical Sciences od 2010

Član.

Republička stručna komisija za onkologiju (RSK za onkologiju) od 2008 do 2010

Član.

Republička stručna komisija za onkologiju (RSK za onkologiju) od 2012

Član.

Republička stručna komisija za citostatike od 2011 do 2012

Član.

Komisija za citostatike Republičkog Fonda za zdravstvo - RFZO od 2011

Član.

DAAD stipendista (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

Član.

EGIDE stipendista (Centre francais pour l'accueil et les echanges internationaux)

Član.

Ocjenjivanje i revizija kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova u BiH od 2010

Međunarodni član, imenovana od Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, BiH.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje