Prof. dr Miroslava Živković

Specijalista neurologije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Prof. dr Miroslava Živković je naš čuveni i poštovani specijalista neurologije. Ima dug staž u KC Niš, a ne izostaje ni njen akademski angažman.

Tokom svoje karijere publikovala je 134 stručnih i naučnih radova, a autorka je nacionalnog udžbenika i 9 monografija.
Značajan je njen doprinos u razvoju medicinskog softvera za obradu neuroloških pacijenata.

Učestvovala je u mnogim projektima, a i primila je mnogobrojne nagrade i priznanja za svoj rad.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1988

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1988

Specijalizacija iz neuropsihijatrije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1991

Master, magistratura iz neuropsihijatrije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu do 1993

Doktorat iz oblasti Neurologije.

Radno iskustvo:

Klinički Centar, Niš od 2011

Pomoćnica direktora za obrazovnu i naučno - istraživačku delatnost. Odgovorna za organizaciju i realizaciju naučno-istraživačkog rada u Kliničkom centru.

Klinika za neurologiju, KC Niš od 1991 do 2008

Načelnica Odeljenja intenzivne nege na Klinici za neurologiju. Opis aktivnosti: • osnivačica odeljenja i načelnica istog od osnivanja • zbrinjavanje urgentnih stanja u neurologiji • negovanje grupne kohezije i prevencija burn-out reakcije • implemetacija novih dijagnostičkih i Th strategija i uvodjenje savremenih organizacionih formi • poštovanje principa dobre kliničke prakse

Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Odsek za medicinske nauke od 2009

Načelnica odseka. Izvršavanja određenih naučnih i stručnih zadataka od posebnog naučnog i društvenog značaja.

Klinika za neurologiju, KC Niš od 2004 do 2008

Direktorka Klinike za neurologiju u dva mandata. Opis aktivnosti: • organizacija rada na Klinici za neurologiju • rukovodjenje Odeljenjem intenzivne nege • održavanje stručnog i naučnog nivoa Klinike • implementacija standarda dobre kliničke prakse • uvodjenje i održavanje medicinskog informacionog sistema u kliničku praksu

Medicinski fakultet u Nišu, Katedra za neurologiju od 2001 do 2007

Redovna profesorka na katedri za neurologiju, Šefica katedre Opis aktivnosti: • Organizacija usmene i praktične nastave za studente i specijalizante svih profila • Predsednica specijalističke ispitne komisije iz neurologije • Održavanje naučnog nivoa katedre kroz publikacije i učešće u projektima

Članstvo:

Međunarodno udruženje za informacije o lekovima (DIA) od 2003 do 2008

Članica.

Sud časti srpske podružnice ACRP (svetska asocijacija kliničkih istraživača) od 2005 do 2008

Članica.

Svetsko udruženje neurologa od 2004 do 2008

Članica.

Udruženje neurologa SCG za oblast moždanog udara u Evropskoj neurološkoj asocijaciji (EUSI) od 2001 do 2008

Delegat.

Sekcija neurologa SLD Srbije od 2006 do 2008

Potpredsednica.

Predsedništvo udruženja neurologa SCG od 2000 do 2008

Članica,

Predsedništvo udruženja neuronauka SCG od 1986 do 2000

Članica.

Predsedništvo SLD podružnica u Nišu do 2003

Članica.

Udruženje građana Stari Niš

Članica.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Prof. dr Miroslava Živković