Ass. dr sci. med. Andrija Antić

Specijalista opšte hirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Andrija Antić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Ass. dr sci. med. Andrija Antić je specijalista opšte hirurgije stalno zaposlen na I Hirurškoj Klinici u Beogradu.

Nakon završenih studija u Beogradu stručno usavršavanje nastavio je:

  1.  u bolnici „Paul Brousse” Hospital Villejuif France Paris iz oblasti hepato-bilijarne hirurgije
  2.  u EHS Workshop iz oblasti incizionalne hirurgije

Završio je bazični kurs laparoskopske hirurgije, JUEH, Beograd 2004. godine.

2011. godine doktorirao je iz oblasti rešavanja velikih incizionih kila.

U svakodnevnoj praksi bavi se rešavanjem kila koje ima za cilj poboljšanje kvaliteta života i kozmetskog efekta, osposobljavanjem pacijenata za normalan život i rad, koristeće beztenzione tehnike operacije sa ciljem manjeg bola i brzog postoperativnog oporavka i sa minimalnim komplikacijama.

Član je brojnih domaćih i stranih lekarskih udruženja i redovni učesnik kongresa i simpozijuma u oblasti Hirurgije.

Autor je i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti kao i jednog poglavlja u udžbeniku.Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1990 do 1996

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2003

Odbrana magistarske teze pod naslovom „Odnos pojave jetrenih metastaza prema obimu i dubini maligne infiltracije zida kolona i rektuma” .

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1998 do 2003

Specijalistički ispit.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2011

Odbranio doktrosku disertaciju pod nazivom „ Procena efektivnosti tehnike komponentne separacije u rešavanju velikih defekata srednje linije trbušnog zida”.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet u Beogradu

Asistent.

Opšta bolnica Medicinski Sistem Beograd- MSB

Specijalista opšte hirurgije.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Ass. dr sci. med. Andrija Antić