Sialolitijaza

Sialolitijaza je formiranje kalcifikovanih konkremenata u izvodnim kanalima i parenhimu velikih pljuvačnih žlezda, a vrlo retko u malim.

 

 

Uzrok nastanka

Etiološki faktori koji omogućavaju nastanak sialolita su stagnacija salive (pljuvačke), prouzrokovana neurohumoralnim stanjima, prisutni organski ili drugi matriks u koji se talože soli, kao i metabolički mehanizmi, koji omogućavaju precipitaciju salivarnih soli u matriks a u prisustvu infekcije.

 

Klinička slika

Sialoliti se najčešće formiraju u submandibularnoj žlezdi, ređe u parotidnoj, a najređe u sublingvalnoj žlezdi.
Klinička slika sialolitijaze je vrlo karakteristična i uglavnom zavisi od položaja kalkulusa. Kalkulus se može formirati u salivarnim kanalima, ekstraglandularno ili intraglandularno. U jednoj žlezdi se može pojaviti više kalkulusa. U žlezdi kalkulus ima okruglastu formu a površina mu je hrapava sa malim izdancima, koji odgovaraju dovodnim kanalima. U kanalu kalkulus obično ima cilindrični oblik, glatke je površine i odgovara intraduktalnoj konfiguraciji.
 

Sialolitijaza se javlja u osoba srednjeg ili kasnijeg životnog doba, mada se može pojaviti i u mlađih a ređe u dece.

 

Simptomatologija sialolitijaze je vrlo različita i zavisna od intraglandularne ili ekstraglandularne lokalizacije. Sialoliti su najčešće smešteni u izvodnim kanalima pljuvačnih žlezda, radi čega i preovladaju simptomi nepotpuno ili potpune opstrukcije. Ako su mali mogu dugo vreme ostati neopaženi jer ne pričinjavaju nikakve smetnje a mogu i spontano ispasti na salivarnoj papili. Veći sialoliti u kanalu, pokretanjem se uklješte na mestima prevoja ili na izlaznom otvoru salivarne papile.

Zbog prepreke u oticanju salive neposredno pre i za vreme jela nastaju salivarne kolike praćene otokom žlezde. Ukoliko je opstrukcija potpunija, utoliko su kolike i otok žlezde jače izraženi. Salivarne kolike i otok žlezde obično dva do tri sata posle salivarnog nadražaja popuste ili se izgube da bi se obnovili na ponovni nadražaj.

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije.
 

Lečenje

Lečenje zavisi od faze oboljenja i lokalizacije sialolita. U akutnoj fazi daju se antibiotici i ostala simptomatska terapija. Sialotektomija izvodi se kada je kalkulus u izvodnom kanalu. Intraglandularni kalkulus odstranjuje se ekstirpacijom obolele žlezde.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Mirsad 13.12.2017

    Kamen iz pljuvačne žlijezde je izašao sam poslije 9 infuzija. Veličina kamena je 2 cm. Presrećan sam što ne moram na operaciju.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde