Mehaničke traume usne duplje


Mehaničke traume usne duplje nastaju usled dejstva stranih tela, mehaničkih oruđa, vatrenog oružja, saobraćajnog traumatizma i drugih faktora.

Klinička slika

Klinička slika i stepen poremećaja odgovaraju intenzitetu i vrsti traume. Tako površne laceracije nastaju najčešće traumom stranim telima, a penetrantne rane mogu oštetiti vitalne strukture. Postoje krvarenje, bol i poremećaj funkcije.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda i radiografskog ispitivanja.

Lečenje

Sluzokoža usne duplje ima sposobnost brzog zarastanja, pa površne laceracije nije potrebno suturirati. Teže povrede se leče bolnički. Neophodno je oslobađanje disajnih puteva, zaustavljanje krvarenja, sprečavanje šoka, antibiotska, analgetska terapija i parenteralna ishrana. Preduzima se neposredna hirurška obrada rane sa uklanjanjem devitalizovanog tkiva, fiksacijom preloma kostiju i rekonstrukcijom.


orl
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Elena 22.02.2013

    Mislim da je članak vrlo dobar, neki će reći futuristički mada svi koji su imali afeobcok problem znaće da je ova tema dosta aktuelna. Ono što mene brine jeste činjenica da je i ugled kao pravo ličnosti u stvari pravo na laž. Ugled je moral i dobrota koju se pretpostavlja da određena osoba ima (uvreda je povreda ugleda bez obzira da li je osnovana ili ne i kao takva je kažnjiva dakle istina nije bitna) . Sada sa ovim pojomom reputacije krug laži koji bi se štitio samo je širi. Dokle zapravo treba da ide ta zaštita? Šta će onda biti sa slobodom da raskrinkavamo lažno predstavljanje? Jedva čekam da postavljanje hipoteze o ovome


  2. Allomanny 10.04.2011

    Da, verovatno da je tako.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde