Nistagmus (titranje očiju)

Nistagmus ( titranje očiju) predstavlja ritmičke, nevoljne  trzaje očnih jabučica i fiziološka je pojava ako nastaje kao posledica nadražaja vestibularnog aparata, npr. kod okretanja na vrtešci ili pri ulivanju hladne ili tople vode u spoljašnji ušni kanal. Na ove načine se stimulišu receptori u semicirkularnim kanalićima labirinta u unutrašnjem uvu. Ovako nastali impulsi, preko vestibularnog nerva, vestibularnih jedara, tractus longitudinalis medialisa i živaca pokretača očnih jabučica, pokreću očne jabučice na stranu (spora faza).

Pri ekstremnoj lateralizaciji pogleda može da se javi brz iscrpiv nistagmus koji se naziva fiksacionim i koji nije patološki.

Patološki nistagmus je spontan i održava se pri pogledu na stranu pod uglom od oko 45 stepeni. Nastaje kod lezije labirinta, n. vestibularisa, vestibularnih jedara u produženoj moždini, cerebeluma (mali mozak), proksimalnog dela cervikalne kičmene moždine, moždanog stabla i kore velikog mozga, odnosno centara voljnog usmeravanja očnih jabučica.

Pravac nistagmusa određuje se prema brzoj fazi. Ukoliko se obe faze jednake, govorimo o pendularnom nistagmusu koji je uzrokovan slabošću vida i uvek postoji od detinjstva. Ovaj nistagmus postoji i u primarnom položaju očiju, a pojačava se pri pogledu u stranu.

Ukoliko se bulbusi kreću u istom pravcu, sinhrono, to je asocirani nistagmus, a ako se kreću na suprotne strane (divergentno ili konvergentno), onda je to disocirani nistagmus. U ovu grupu spada i monokularni nistagmus.

Disocirani nistagmus se po pravilu javlja kod oštećenja mezencefalona ( srednji mozak) i vrlo retko se viđa. Mnogo češći je monokularni nistagmus koji je znak oštećenja tractusa longitudinalisa medialisa i najčešće se viđa kod multiple skleroze.

Prema pravcu, nistagmus može biti horizontalan ulevo ili udesno, rotatoran, vertikalan nagore ili nadole, cirkularan ili kombinovan.

Vertikalni nistagmus se javlja kod oštećenja laminae quadrigeminae mezencefalona. Izuzetno retko se vidi retraktorni nistagmus kada bulbusi osciliraju napred - nazad.

Nistagmus može biti fini ili grub, spor ili brz. Kod istovremenog javljanja vrtoglavice i oštećenja sluha lezija se najverovatnije nalazi u labirintu ili duž statakustičnog živca, a nistagmus je rotatoran ili horizontalno - rotatoran.

Za ispitivanje vestibularnog aparata koristi se kalorijski test, koji ukazuje na stanje labirinta i elektronistagmografija, koja može da ukaže i na mesto lezije.

Savremenim neurofiziološkim metodama mogu se ispitivati brojne funkcije bulbomotorike - glatko praćenje pokretnih predmeta, brzo prenošenje pogleda sa predmeta na predmet itd. Na taj način mogu se registrovati suptilne lezije pojedinih struktura moždanog stabla i cerebeluma.

Klackalica nistagmus je redak poremećaj kada se bulbusi naizmenično pokreću gore-dole kao klackalica. Vidi se kod diencefalično - mezencefaličnih lezija (tumora, vaskularnih lezija i dr).

Opsoklonus se sastoji iz brzih, konjugovanih, iregularnih trzaja bulbusa u svim pravcima, najviše horizontalno. Pojačava se pri voljnom usmeravanju pogleda ili pokušaju fiksacije. Često je udružen sa mioklonusom, ataksijom, poremećajem ravnoteže i ostalim poremećajima moždanog stabla. Opsoklonus se kod dece javlja kao prateća pojava neuroblastoma, a kod odraslih kao paraneoplastični sindrom kod mikrocelularnog karcinoma pluća, karcinoma dojke i jajnika, ali i kod nekih zapaljenskih stanja u centralnom nervnom sistemu, kada je reverzibilan.

Optokinetski nistagmus nastaje pri gledanju kroz prozor voza u pokretu ili fiksiranju cilindra sa paralelnim crnim belim prugama, koji se okreće oko vertikalne osovine. Posmatranjem cilindra koji se okreće oko horizontalne osovine može se izazvati vertikalni optokinetski nistagmus. Dakle to je fiziološki nistagmus. Razne lezije dovode do gašenja optokinetskog nistagmusa na suprotnoj strani. To su velike lezije bele mase hemisfera, lezije talamusa i drugih delova diencefalona (međumozak) kao i lezije moždanog stabla i parijetalnog režnja.

Nistagmus je neretko udružen sa strabizmom koji ga komplikuje u svakom pogledu. Još je češće udružen sa astigmatizmom.

Latentni nistagmus se pojavljuje samo pri zatvaranju jednog oka, pa pacijent slabije vidi pri pregledu na svako oko odvojeno, a normalno kada njima gleda zajedno.

Lečenje

Lečenje okularnog urođenog nistagmusa ne može biti kauzalno jer se tu u stvari radi o propuštenom sazrevanju jedne funkcije CNS-a, iz raznih razloga. Korekcija eventualno postojećeg astigmatizma je prva mera koja se preduzima.

Druge optičke metode se zasnivaju na činjenici da relativna konvergencija očnih jabučica donekle umiruje nistagmus. Zato se prepisuju rasipna sočiva ili prizme sa bazama temporalno koje teraju bulbuse u konvergenciju. U takva sredstva spadaju i homonimno postavljene prizme da bi se pogled pasivno usmerio u pravcu relativnog mira očiju.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 4

 1. Predrag 17.11.2017

  Vidim da ste napisali da je nistagmus nevoljno trzanje očnih jabučica. Kako se onda zove voljno trzanje očnih jabučica. Ja mogu po volji da izazivam titranje oba oka po horizontali. Možete li nešto više da napišete o tome? Postoje li neka istraživanja te pojave, pošto znam da nisam jedini koji može da izazove tu vrstu titraja očnih jabučica?


 2. ivan 26.11.2012

  Dali moze da mi se radi lasersko skidanje dioptrije ako imam nistagmus?


 3. music izet 07.03.2011

  Roden sam1963 i od rodena imam titranje zjenicanikada nisam nosijo naocare skoro mi je doktor propisao naocare dioptrija 1, 5+ medutim nevidim citati novine sta mi preporucujete email fezbuk


 4. marijana dubravac 27.01.2010

  Moja devojcica ima nistagmuz horiz. Ujedno i kasni u psihomotornom razvoju, volela bi da razmenjujem iskustva sa roditeljima cija deca imaju slican problem, da li postoji nada da ce sa njom biti sve u redu da ce pricati i igrati se sa ostalom decom, da li ce moci da mi kaze kad je nesto muci jer sad to ne ume a ima cetiri godine, nada u meni postoji, ona ide u spec. Vrtic i vidim da ima pomaka ali jos uvek nije sve onako kako bi ja volela.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde