Encefalitis uzrokovan herpes virusom

Akutni virusni encefalitis je zapaljensko oboljenje mozga. Radi se o teškom oboljenu nepredvidivog nastanka, progresivne evolucije.

Uzrok nastanka

Hepres simpleks encefalitis najverovatnije nastaje na dva načina. Jedan je usled reaktivacije virusa zaostalog u nervnom sistemu u toku primoinfekcije u detinjstvu, a smatra se da do nje dovodi značajan pad imuniteta. Drugi način nastanka je akutna infekcija bolo da je primarna ili rekurentna. Herpes virusi su veoma osetljivi u spoljašnjoj sredini pa je za nastanak infekcije potreban neposredan kontakt sa bolesnikom: poljubac, seksualni odnos i dr.

Klinička slika

Inkubacija se procenjuje na nekoliko časova ili dana. Početak bolesti je postepen, jer više časova ili dana pre pojave manifestnih znakova bolesti, bolesnik se žali na psihički zamor, smanjenu koncentraciju, poremećaj raspoloženja, preosetljivost, poremećaj sna, uznemirenost, strah. Nakon ovog prodromalnog sindroma javlja se nagli skok t emperature, glavobolja, povraćanje, poremećaj govora i hoda, uznemirenost ili pospanost. Poremećaj svesti je čest pratilac encefalitisa i kreće se od blage dezorjentisanosti, preko somnolencije do duboke kome. Javljaju se fascikulacije (trzaji) mišića ili generalizovani epi napadi. Takođe se kao znak oštećenja centralnog nervnog sistema mogu javiti hemipareze, hemiplegije (oduzetost jedne strane), pozitivan znak Babinskog i skoro 100% odsustvo kožnih trbušnih refleksa. Moguć je nalaz oštećenja kranijalnih nerava uz prisutne bazilarne znake (ptoza - spušten kapak, strabizam-skretanje oka u jednu stranu, anizokorija - nejednake zenice, diplopije - duplo viđenje, pareza facijalisa).

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu dosta karkaterističnih anamnestičkih podataka, kliničke slike, pregleda likvora, dokazivanja prisustva virusa u krvi, likvoru i mozgu.

Lečenje

Lečenje encefalitisa je veoma kompleksno i isključivo se sprovodi u centrima za intenzivnu negu i respiratornu reanimaciju. Aciklovir se smatra lekom izbora u lečenju Herpes simplex infekcije. Kod bolesnika sa konvulzijama treba primeniti fenobarbiton natrijum, diazepam ili midazolam. Ekstrapiramidene hiperkinezije leče se haloperidolom ili hlorpromazinom. U slučaju psihomotornog nemira treba primeniti ampule haloperidola, klozapin ili hlorpromazin i druge neuroleptike. Kod većine bolesnika, naročito onih sa poremećajem svesti treba dati antibiotike širokog spektra radi zaštite od sekundarnih infekcija.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Sara 19.03.2011

    Da li je moguće da ova bolest u detinjstvu prođe bez većih tegoba i da kasnije nastane tumor mozga?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde