Hondromalacija

Hondromalacija, Bol prednjeg kolena, Patelofemoralni sindrom, Hondromalacija patele - pod tim nazivom misli se na ograničene promene hrskavice patele i to u smislu omekšavanja, stvaranja sitnih pukotina, razlistavanja i ulceracija, a sve je to propraćeno karakterističnim bolnim sindromom.

Uzrok nastanka

Bolest je retka kod dece mlađe od 8 godina, a u adolescenciji postaje češća, uglavnom kod devojčica. Takođe se češće sreće kod dece koja imaju deformaciju kolena u obliku "iks" nogu (valgus položaj) ili " O" nogu (varus položaj), nejednaku dužinu donjih ekstremiteta, ili članove uže porodice koji su rano razvili artrozu ili imali u detinjstvu hondromalaciju na nekom od zglobova. Bolest može da nastane i kod dece čija je čašica nestabilna, što dovodi do čestih iščašenja i pomeranja čašice van normalnog položaja.

Druga je okolnost činjenica da se simptomi kod ovog poremećaja češće javljaju u tinejdžera koji se bave sportom. Tako se vrlo često u svrhu lečenja zabranjuje bilo kakva sportska aktivnost, što kratkoročno dovodi do smirivanja simptoma, ali dugoročno može pogodovati ubrzavanju procesa u zglobu i ranijem razvoju pune artroze.

Klinička slika

Karakteristični simptomi su bol u prednjem delu kolena koji se pogoršava sa aktivnostima kao što su trčanje, penjanje uz i niz stepenice, čučanje ili skakanje. Bol se pojačava ukoliko se duže sedi sa savijenim kolenima.

Provocirana bol na potiskujući patelu na stranu, te bol na perkusiju po prednjoj strani pri semifleksiji karakteristični su za hondromalaciju patele. Pozitivan je znak kinematografa (bol, odnosno potreba za ispružanjem noge kod sedenja s flektiranim kolenima).  Bol izaziva i pritisak na proksimalnu ivicu patele uz aktivnu kontrakciju kvadricepsa. U uznapredovalim stadijumima nemoguće je izvesti ekstenziju protiv optora. Umereni izliv susreće se često, kao i hipertrofija kolenskog masnog tkiva. Postoje krepitacije i osećaj neravnina. Javlja se i popuštanje i klecanje kolena.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, laboratorijskim analizama, rendgenografijom,  nuklearnom magnetnom rezonancom. Bol se izaziva kada lekar pritisne čašicu ili kada je obuhvati i ne dozvoljava njeno pokretanje nagore pri stezanju mišića natkolenice (kvadriceps).

Lečenje

Lečenje može biti preventivno (otklanjanje uzroka kao što su statički poremećaji), konzervativno (fizikalna terapija, vežbe kvadricepsa)  i hirurško (chondrectomia, ventralizacija i medijalizacija patele, sagitalna osteotomija patele).


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde