Policistični bubrezi

Policistična bolest bubrega je najčešća nasledna bubrežna bolest. Njena učestalost u opštoj populaciji iznosi 1 na 1000 stanovnika. Značajna je po tome što bubrežna bolest obično progredira i 4-10% bolesnika na dijalizi je sa policističnim bubrezima.

Uzrok nastanka

Nasleđe je autozomno dominantno i javlja se u svim generacijama. U jednog od pet obolelih, međutim, nema obolelih srodnika, pa se smatra da oboleli predstavljaju novu mutaciju, sa pojavom abnormalne DNK po prvi put.

Klinička slika

U oko dve trećine obolelih pritisak je povišen. Učestalost hipertenzije raste sa smanjenjem bubrežne funkcije. Bol u slabinama i trbuhu se sreće kod polovine obolelih a izazvan je cističnim uvećanjem bubrega. Akutni bol može da ukaže na krvavljenje u cisti, opstrukciju (ugruškom ili kamenom) ili infekciju (praćen temperaturom). Masivna hematurija ( krv u mokraći) je prvi simptom bolesti i nastaje zbog rupture krvnih sudova zida ciste, ređe zbog kamena. Urinarna infekcija je česta, posebno kod žena. Takođe česta je i bubrežna kalkuloza zbog zastoja urina u cistama. Bubrežna insuficijencija je progresivna. Progresija je spora, a povišen krvni pritisak je faktor koji ubrzava propadanje bubrežnog parenhima.
Cistične promene se mogu naći i u jetri, ređe u pankreasu i slezini.

 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, porodične anamneze, kliničkog pregleda, ultrazvuka (otkriva se obostrano uvećanje bubrega,sa brojnim cistama različite veličine u kori i meduli bubrega) i CT - a (može da otkrije i manje ciste).

Lečenje

Lečenje je simptomatsko, jer još uvek nije moguće uspešno zaustaviti razvoj cisti. Kako su kardiovaskularne komplikacije glavni uzrok smrti, lečenje povišenog krvnog pritiska je obavezno. U ranom stadijumu bolesti savetuje se smanjenje unosa soli. Sa smanjenjem bubrežne funkcije primenjuju se diuretici i antihipertenzivi. Urinarna infekcija zahteva energično lečenje. Infekcija ciste je uporna i zahteva primenu lipofilnih antibiotika koji postižu visoku koncentraciju u tečnosti cista. U stadijumu terminalne bubrežne insuficijencije primenjuje se hemodijaliza i transplantacija bubrega.

 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Marica 11.01.2024

    Imam pitanje, da li svi sa policističnom bolesti bubrega završe na hemodijalizi?


  2. jovic pera 02.05.2011

    Imao sam temperaturu sada nemam ncu li da zavrsim na dijalizu


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde