Principi akupunkture

Fenomen akupunkture objašnjava se istočnjačkim filozofijama kao što su yin i yang, tao i zen. Yin  princip je ženski, negativan, hladan, mekan, mesečev. Yang princip je muški, pozitivan, topao, tvrd, sunčev. Yin i yang su povezani i stalno se smenjuju. Fizičke manifestacije su odraz yin i yanga.

Kanalisanje energije

Akupunktura se bazira na učenju da je čovek, kao uostalom i sve živo, ispunjen životnom energijom chi (ki), koja kruži našim telom određenim putevima ili meridijanima. Nesmetani tok vitalne energije preduslov je energetske ravnoteže i psihofizičkog zdravlja organizma. Različiti spoljašnji faktori (negativna zračenja, hladnoća, povrede, bakterije), kao i unutrašnji (negativne emocije, stres, bes, tuga), mogu izazvati neravnotežu. Tada će se poremetiti ili zaustaviti protok chi energije, što će uzrokovati poremećaje u psihofiziološkom funkcionisanju organizma, a može dovesti i do bolesti. Prema ovom učenju, poremećeni ili prekinuti tok vitalne energije može se ponovo uspostaviti ubadanjem igala na određene tačke koje se nalaze iznad linija, odnosno meridijana, čime se ponovo uspostavlja ravnoteža, dakle zdravlje organizma.

Svaki meridijan ima početak u nekom organu, koji se često naziva unutrašnjim delom meridijana. Neki od njih svojim tokom dolaze u relativno površinske slojeve, dok drugi ostaju u dubljim slojevima. U ljudskom telu postoji 14 glavnih meridijana i 361 klasična akupunkturna tačka. Svaki meridijan odgovara određenom funkcionalnom području. Kanali se dele u yin i yang i na svakom ekstremitetu se nalazi početak po tri kanala. Sa ruke polaze tri yin kanala ( pluća, perikard, srce) i tri yang kanala (debelo, tanko crevo, San Jiao). Sa noge polaze tri yin kanala (slezina, jetra, bubreg) i tri yang kanala (želudac, žučna kesa, mokraćna bešika). Qi teče duž kanala unutrašnjim i spoljašnjim putevima koji se reflektuju na koži pacijenta.

Kako funkcionišu akupunkturne tačke?

Akupunkturne tačke omogućavaju da se ubadanjem metalnim iglama reguliše energetski tok u određenom funkcionalnom području. Ubadanjem igala u te tačke ponovo se uspostavlja protok energije tamo gde je on poremećen ili prekinut, a tako se uspostavlja ravnoteža u celokupnom ljudskom organizmu.

Novija istraživanja ukazala su na prisustvo elektronadražljivosti spomenutih tačaka. Po modernijoj teoriji provokacijom tačaka postiže se izlučivanje endorfina, ektofina-oksitocina koji ublažavaju bol. Nesumnjivo je da se pri tome aktivira deo mozga pod nazivom limbus (cingulate cortex).

Ostala delovanja akupunkture se objašnjavaju:

- neurohumoralnim modelima poput nervnog sistema, koji uključuje centralne
neurohumoralne i neuropeptidne mehanizme, periferna aferentna nervna vlakna i perivaskularnu simpatičku aktivaciju,

- cirkulatorni sistem koji prenosi biomolekularne elemente lokalno i centralno, a koji opet uzrokuju ćelijske promene akupunkturnom stimulacijom,

- limfni sistem koji služi kao medijum za limfnu cirkulaciju duž fascija i perivaskularnog intersticijskog prostora,

- elektromagnetski bio-informatični sistem koji aktiviran akupunkturom deluje na statički elektricitet na površini ćelija, i na jonsku migraciju u međućelijskoj tečnosti.Podeli tekst:

Autor Dr Dragan Zlatanović

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Nikolić 31.07.2012

    Pristrasniji tekst odavno nisam pročitao. Nema apsolutno nikakvih dokaza da postoje yin, yang, tao ili zen sile (u stvari fizika poznaje samo četiri sile - ne, nisu ove). Ukoliko se pretpostavi da se radi o energijama, za razliku od pulsmetra, merača krvnog pritiska ekg ili rendgen aparata, do danas nije pronađen uređaj koji meri ijednu od ovih sila/energija. Priča o ovim pojavama zasniva se na filozofiji a ne na nauci, a akupunktura na placebo efektu.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde