Dijagnoza u akupunkturi

Pre početka lečenja akupunkturom pacijent se podvrgava informativnom razgovoru o zdravstvenim problemima, a potom i specifičnom pregledu tela, kako bi se postavila ispravna dijagnoza.

Početni deo dijagnostičkog postupka ne razlikuje se bitno od konvencionalnog pristupa u „zapadnoj medicini“. Anamnestičkim podacima se određuje nivo poremećaja koji određuju unutrašnji organi i  akupunkturni meridijani koji presecaju bolesno ili bolno područje. Pri uvodnom razgovoru sa pacijentom ispituje se i o zdravlju roditelja, braće i sestara i predaka.

Daljim dijagnostičkim postupcima određuje se da li je problem spoljašnje ili unutrašnje prirode, da li se nalazi u ekscesu ili deficitu (hiper- ili hipo-funkcija), da li mu je priroda hladna ili vruća, i na kraju da li je problem funkcionalne prirode (Jang) ili je došlo do lezije tkiva i organa (Jin).

U inspekciji je najvažniji pregled jezika: telo jezika, njegova veličina, boja i oblik i naslage na jeziku, boja kože i sluzokoža. Posmatra se i lokalizacija naslaga jer je poznato da svaki deo jezika odgovara određenom području u telu. Na donjoj strani jezika se posmatraju jezične vene.

Palpacija je posebno važna za određivanje kategorije pulsa, traženja refleksnih tačaka na prednjoj i zadnjoj strani tela (Mu i Shu tačke), koje ako su osetljive govore o stanju unutrašnjih organa. Isto tako se palpiraju i akupunkturni kanali – meridijani na kojima se mogu nalaziti supkutani čvorići, ili različite eflorescence i posebno bolno osetljive Ah-Shi tačke koje govore o patologiji.

Pregled pulsa se radi na obe ruke pri čemu se razlikuje 12 vrsta (3 duboka i 3 plitka na svakoj ruci); pritom se procenjuje njegova dubina, brzina, snaga i kvalitet. Zatim se vrši pregled očiju tzv. iridologija gde zenica i šarenica predstavljaju svaki pojedini organ i odaju njegovu konstituciju.

Posebno treba istaknuti pregled ušne školjke koja neurološki korespondira sa telom, a što je potvrđeno studijama u Francuskoj, korišćenjem funkcionalne magnetne rezonance.

Bolesti se svrstavaju na osnovu osam osnovnih principa: toplo-hladno, površinsko-duboko, manjak-višak energije, pripadnost Yinu ili Yangu. Pored toga razlikujemo i unutrašnje, neutralne i spoljašnje faktore koji mogu prouzrokovati bolest. Unutrašnje faktore možemo poistovetiti sa emocijama. Dobro je poznato koliko stres, briga ili žalost mogu uticati na naše zdravlje. Neutralni faktori najčešće predstavljaju neumerenost u konzumiranju hrane, zloupotrebu alkohola i droga. Spoljašnji faktori vrlo su izraženi, jer se odnose na uticaj vetra, hladnoće, vlage ili vrućine na naše telo.


Podeli tekst:

Autor Dr Dragan Zlatanović

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. selma 08.03.2012

    A da li ta akupunktura boli. . . .


  2. Vladan 16.02.2012

    Poštovani, da li u bosni ili rs ima neko da se bavi sa ovim???


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde