Telesni deformiteti

Morfološke promene lokomotornog aparata koje propagiraju veće ili manje funkcionalne smetnje nazivamo telesnim deformitetima.

Prema poreklu mogu da budu:

 • urođeni
 • stečeni

Urođeni deformiteti:

 • hereditarni razlozi,
 • endogeni i egzogeni,
 • toksično delovanje lekova,
 • infekcije ploda u toku trudnoće,
 • toksični faktori,
 • endokrini faktori i
 • fizikalni uzroci.
 

Stečeni deformiteti :

 
 • traumatska oštećenja,
 • rahitis,
 • reumatska oboljenja,
 • TBC kostiju izglobova,
 • mišićna distrofija i
 • tumori koštanog tkiva
 

Grudni koš

Grudni koš po svom obliku može biti različit. Imamo više vrsta grudnog koša koja se smatraju fiziološkim. U obliku cilindra – cilindrični grudni koš, kupe – kupasti grudni koš, plosnati grudni koš, kao i kombinacija navedenih formi.

Izbočene grudi (Pectus carinatus)

Izbočene grudi (Pectus carinatus)  – u narodu poznat kao kokošije grudi, i ide uz kliničku sliku rahitisa.Ovaj deformitet nastaje slabošću rebara da se odupru respiratiskom pritisku pluća i trbušne prese i počinje sa krivenjem. Ovaj poremećaj može da izazove kardiorespiratorne poremećaje i to kod srca usled torzije i kompresivnom kardijalnom sindromu,a kod pluća dolazi do slabije respiratorne funkcije a mogu da se jave infekcije zbog slabe provetrenosti pluća.

Terapija

Lečenje osnovne bolesti rahitisa, vežbanje disnja duboki udisaj a spori izdisaj, jačanje mišićne muskulature ekstenzora trupa i ramenog pojasa, ležanje u krevet na stomaku, i nošenje midera sa elastičnim pelotom koji vrši pritisak na sternum ( period 4 –5 godina).

Resekcijom ksifoidnog i retrosternalnogpripoja operativno se razrešava carinatus kod dece. Postoji i mogućnost osteotomije sternuma za korekciju ovog deformiteta.

Izdubljene grudi (Pectus infundibuliforme)

Izdubljene grudi (Pectus infundibuliforme) – ili levkasti grudni koš koji je najverovatnije etiološki kongenitalnog porekla, jer do danas za ovaj deformitet nemamo validne podatke da je stečen jer uzročnik je nepoznat. Pretpostavka da pojedina profesionalna zanimanja kod kojih grudni koš trpi veliki pritisak može da bude uzrok pojave ovog deformiteta, ali ovo je više hipotetičko sagledavanje. U lakšim slučajevima u specijalizovanim ustanovam kinezoterapeutskim vežbam postiže se odličan uspeh, dok se kod težih slučajeva pristupa operativnom zahvatu.

Terapija

U kineziterapetskom procesu osnova je da putem jačanja određene grupe mišića izvlačimo udubljeni sternum. Najčešće se preporučuje jačanje mišića ramenog pojasa i mišića prednjeg zida grudnog koša i ekstenzornog tipa. Ujedno važno je da pacijent nauči da pravilno diše da bi mogao da se sprovede program disanja  – duboki udisaj zadržavanje daha i polagani izdisaj. I vežbe  na spravama pod nazorom stručno medicinske ekipe može dati pozitivan efekat. Najčešće se koristi ripstol, lestve kao i vežbe u reklinaciji u ležećem polažaju. Veliki značaj ima i jačanje ekstenzorne grupe u predelu torakalnog dela kičme. Često se koristi i ortotska sredstva, kao i fizičke aktivnosti dozirane prema nivou oštećenja infudibuluma. U narodu su poznate kao šusterske grudi.

Noge

Oblik noge

Pravilan oblik nogu određujemo na osnovu ocene koju dajemo posmatranjem ose koja prolazi kroz butinu i pada na skočni zglob. Kod pregleda od ispitanika zahtevamo da stoji u uspravnom stavu, sa opruženim nogama i spojenim stopalima kod pravih nogu, a unutrašnjost kolena i gležnjeva se dodiruju. Analizirajući kolena i gležnjeve, konstatujemo da se unutrašnja kolena dodiruju a gležnjevi i stopala se nalaze na manjem ili većem rastojanju u tom slučaju govorimo o tkz. x nogama. O o nogama govorimo kada se noge opružene u uspravnom stavu, kolena ne mogu da se dodiruju, a pri tome su spojeni gležnjevi i stopala.

Oblik stopala

U narodu stopala se dele na izdubljena, normalna, spuštena i ravna. Međutim u medicinskoj praksi poremećaji stopala prema položaju delimo na :
 • pes equinus – peta stoji visoko
 • pes vartus – stopalo je postavljeno u inverziji
 • pes adductus – prednji deo stopala stoji u adukciji
 • pes supinatus – prednji deo stopala stoji u supinaciji

Podeli tekst:

Autor Prof. mr Milorad Jerkan
Prof. mr Milorad Jerkan je specijalista sportske medicine. Načelnik je Dispanzera za medicinu sporta u Nišu i stručni saradnik Medicinskog fakulteta. Koordinator je praktične nastave specijalizacije sportske medicine, ka...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

 1. veljko 08.08.2023

  Da li može doći do deformiteta lažnih rebara prilikom vezbanja mi nisu simetrična. Obe strane ili je to samo genetski.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde