Šta o stresu misle osnovci?

Postavljeno je samo jedno pitanje: Šta je za tebe stres? Učenici nisu dobili nikakva detaljna upustva, sem da odgovore kako žela, i da to bude njihov autentičan iskaz. Ispitivanje je bilo anonimno samo su označili svoj pol.

U istraživanju je učestvovalo ukupno 142 učenika, 63 devojčica i 79 dečaka osmog razreda. Dobijeni odgovori svrstani su u šest grupa:

 • porodica
 • škola
 • lična osećanja
 • drugovi
 • ljubav
 • opšti tip iskaza

PORODICA

Odgovori dečaka: Za mene je stres...

 • Kada   izgubiš   dragu osobu
 • Kada vam je bliska osoba invalid, bolesna, žrtva saobraćajne nesreće
 • Problemi u porodici
 • Razvod roditelja
 • Kada ne bih imao ko da me voli i da o meni brine
 • Kada me nerviraju roditelji
 • Razgovor sa roditeljima o slaboj oceni
 • Kada nemam dovoljno novca da podmirim svoje potrebe
 • Kada moj otac viče na mene zbog neke gluposti

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Kad umre draga osoba
 • Kada se moji roditelji svađaju
 • Kada sam u iskušenju da pobegnem od kuće ili da se ubijem
 • Kada su mog tatu zvali da ide na Kosovo
 • Razvod roditelja
 • Kada je porodica protiv mene
 • Kada mi roditelji ne veruju

ŠKOLA

Odgovori dečaka: Za mene je stres…

 • Slaba ocena
 • Kada nisam spreman a nastavnica pita
 • Nepravda u ocenjivanju
 • Nastavnica koja stalno vrši pritisak na mene
 • Kada pobegnem iz škole a razredna zove kući
 • Kada naučim a nastavnik neće da me pita da popravim ocenu
 • Kada me izvede pred tablu da odgovaram
 • Ponašanje pojedinih nastavnika ponašaju se kao da su Bogovi

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Loše ocene u školi
 • Kada me nastavnik izvede pred tablu, pita ono što ne znam
 • Kada razmišljam o budućnosti i da li ću upisati školu koju želim (polaganje prijemnog ispita)
 • Kada nastavnik nema za nas razumevanja
 • Škola, jer ne mogu da se odmorim
 • Kada nastavnik dođe na čas neraspoložen

LIČNA OSEĆANJA

Odgovori decaka: Za mene je stres...

 • Ono što me nervira
 • Strah
 • Ne mogu da ga definišem
 • Kada moj tim gubi utakmicu
 • Kada gubim novac na kocki
 • Za mene je stres život
 • Kada prolazim kroz teške trenutke bez ičije pomoći i podrške
 • Kada sam napustio moj rodni grad
 • Kada se moje želje pretvore u prašinu jer živim u lopovskoj zemlji
 • Izgladneli psi pored kontejnera
 • Kada ne znam šta da radim, za šta da se odlučim
 • Kreštav glas
 • Jako sunce
 • Kada vidim političara

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Veliki strah
 • Bolest
 • Kada osoba ima slabe nerve i sve ozbiljno shvata
 • Kada mislim na ružne stvari
 • Ne mogu to opisati rečima
 • Kada sretnem bolesnu i napuštenu osobu

DRUGOVI

Odgovori dečaka: Za mene je stres...

 • Odbačenost od drugova u odeljenju
 • Kada se svađam sa nekim drugom
 • Kada su nas tukli u škoIskom dvorištu

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Kada me iznervira najbolja drugarica - drug
 • Kada padnem u depresiju zbog nekih drugova
 • Kada mi dobacuju nešto ružno i glasno ogovaraju

LJUBAV

Odgovori   dečaka: Za mene je stres...


 • Kada me ostavi devojka
 • Kada sretnem onu koju volim
 • Kada sam mnogo zaljubljen i ona u mene, to je pozitivan stres
 • Neuzvraćena ljubav

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Kada me ostavi dečko
 • Neuzvraćena ljubav
 • Kada se nađem u blizini moje simpatije

OPŠTI TIP

Odgovori dečaka: Za mene je stres...

 • Kada se iznenada desi neka neželjena situacija
 • TV i stravični prizori rata, nasilja, Kosovo
 • Nepravda i podvaljivanje
 • Ovo je vreme bolesno i izaziva stresove
 • Alkohol, droga, kafa

Odgovori devojčica: Za mene je stres...

 • Kada se posvađam sa nekim
 • Situacija koja nije trebalo da se desi, neželjena, iznenada
 • Rat; užasne stvari, zrtve...
 • Nepravda
 • Pritisak i nerazumevanje okoline
 • Kada se dogodi neka nesreća

Nova psihoterapija

Tehnika asocijativne integracije u neurolingvističkom programiranju


Reč je o psihaterapijskoj tehnici koja je obrađena u okviru neurolingvističkog programira­nja, ali koja ima svoje prethodnike i korene u Wolpe-jevoj sistematskoj desenzitizaciji, geštalt terapiji, psihoanalizi i kognitivnim psihoterapijama.


Tehnika je proistekla iz radova R. Bandlera i J. Grindera koji su u okvirima neurolingvističkog programiranja istraživali probleme disocirane svesti u hipnotičkim stanjima. Pretpostavlja se da je disocirano stanje sve­sti odlika većeg broja psihopatoloških stanja uključujući neke neurotične poremećaje i narkomaniju, alkoholizam pa i određena psihotična reagovanja.


Pretpostavlja se, dalje, da je podeljenost svesti u problematičnoj situaciji (fobijska, želja da se ne pije i potreba za pićem ili drogom, na primer) uzrokovana određenim traumatskim doživljavanjima u prošlosti.

Terapija se odvija prosto

Od pacijenta se zahteva da živo zamisli problematičnu situaciju iz svakodnevnog života koju ćemo označiti slovom "A". (Na primer, situaciju da treba da uđe u lift kod klaustrofobije). Mimične izraze straha ćemo usavršiti višeputnim dodirivanjem tela pacijenta sa jedne strane čime ćemo kasnije samo dodirom, po principima uslovljavanja, učvrstiti tu reakciju. Zatim se traži da pacijent zamisli si­tuaciju "B", zapravo onu situa­ciju u kojoj se u prošlosti uspešno nosio sa ovim problemom.Takvu reakciju ćemo učvrstiti dodiri­vanjem pacijenta sa druge strane tela. Ovakvim postupkom koji traje ukupno oko sat vremena autori pretpostavljaju da će se stanje "A" \ stanje "B" izolovati u po jednu cerebralnu hemisferu. (Kao dokaz ovakve izolovanosti autori navode da je moguće videti da se jedna polovina usta smeši a druga izražava osećanja suprotnog karaktera). Sve što ostaje terapeutu je, onda, da istovremenim dodrivanjem sa obe strane tela, integriše dva stanja svesti.
Podeli tekst:

Autor Psiholog Dragana Bošnjak

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde