Sprečeno blizu 800.000 smrti zahvaljujući smanjenju pušenja


Nacionalni Institut Zdravlja (NIH) ispituje uticaj politika i programa za smanjenje duvana, kao i potencijal za dalje smanjenje broja smrti koje su posledica raka plaća

Prema analizama koje je finansirao Nacionalni Institut za Kancer (NCI), ogranak Nacionalnog Instituta Zdravlja SAD-a, programi i politike kontrole upotrebe duvana dvadesetog veka je sprečile su više od 795.000 smrti od raka pluće u SAD-u u periodu od 1975. do 2000 godine.

Prema analizi, 2.5 miliona ljudi bilo bi pošteđeno smrti od raka pluća da je pušenje u potpunosti prestalo nakon prvog izveštaja o pušenju i zdravlju koji je objavljen 1964. godine. Rezultati ove analize objavljeni su 14. marta 2012, u Žurnalu Nacionalnog Instituta za Kancer.

Ovi podaci pružaju ubedljivu ilustraciju razarajućih efekata duvana u našoj naciji, kao i ogromne prednosti smanjenja pušenja,” rekao je Robert Krojl, doktor nauka i direktor Odeljenja za Kontrolu Kancera i Nauke o Populaciji pri NCI. „ Iako je napravljen ogroman napredak, ne smemo se opustiti. Smanjenje i prestanak pušenja nastavlja da bude najznačajniji prioritet za medicinsku i naučnu zajednicu, kao i za zajednicu za javno zdravlje."

Naučnici, deo Mreže za Kancer Intervencije i Nadzorni Modeling (CISNET), koju delom finansira NCI, iskoristili su sistem komparativnog modeliranja i u njega uneli pušačku istoriju ljud rođenih između 1890 i 1970, a zatim su povezali tu istoriju sa smrtima od raka pluća u matematičkom modelu. Koristeći ovaj model, naučnici su mogli da prate promene u šablonima pušenja koje su nastale kao posledica kontrole upotrebe duvana zarad smanjenja smrti od raka pluća između 1975. i 2000. godine. Nakon izveštaja iz 1964, pokušaji kontrole pušenja u SAD-u su uljučivali zabranu pušenja na javnim mestima, povećanje akciza na cigarete, zabranu kupovine cigareta maloletnim licima, kao i pokušaje dizanja svesti javnosti o razarujićim posledicama pušenja.

Ovo je prvi pokušaj da se kvantifikuje uticaj promene navika u pušenju na broj smrti od raka pluća koji je zasnovan na rekonstrukciji istorije upotrebe cigareta,” rekao je vodeći autor Sureš Mulgavkar, doktor medicine i nauke u Fred Hačison Centru za Istraživanje Raka u Sijetlu. „ Metodi razvijeni u ovom istraživanju trebalo bi da budu od neprocenjive važnosti za druge naučnike koji ispituju štetne uticaje pušenja na zdravlje.

Uticaj Napora Kontrole Upotrebe Duvana Na Broj Smrti Od Raka Pluća Među Muškarcima u SAD-u, 1975-2000

grafik
Ovaj grafikon pokazuje broj smrti od raka pluća između 1975 i 2000. godine, a zasnovan je na tri scenarija koja su naučnici istraživali; tj. bez kontrole upotrebe duvana, stvarna kontrola upotrebe duvana i potpuna kontrola upotrebe duvana. Ovaj grafikon pokazuje podatke za muškarce SAD-a.

U ovoj studiji, naučnici su stvorili tri scenarija. U provom, koji je nazvan stvarna kontrola upotrebe duvana, koristili su podatke stvarnih pušačkih navika muškaraca i žena u SAD-u. U drugom, koji je nazvan bez kontrole upotrebe duvana, predvideli su pušačke navike koje bi se javile da nisu uvedene mere kontrole. U trećem, koji je nazvan potpuna kontrola upotrebe duvana, naučnici su ispitali kakav bi uticaj imao potpuni prestanak pušenja od 1965, prve cele godine od izveštaja o Pušenju i Zdravlju objavljenog 1964. godine.

Razlika u broju smrti u scenarijima bez kontrole upotrebe duvanskog dima i stvarne kontrole upotrebe dala je procenu broja smrti koje su sprečene kao rezultat aktivnosti preduzetih radi kontole upotrebe cigareta. Ova razlika je grafički prikazana pomoću dva grafika koji prate ovaj izveštaj, a koja su zasnovana na podacima Jejl Univarziteta koji je stvorio jedan od modela korišćenih u ovom istraživanju. Naučnici su procenili da bi, bez kontrole upotrebe duvana, od raka pluća umrlo dodatnih 552.000 muškaraca i 243.000 žena u period između 1975 i 2000. godine.
grafik-zene
Na sličan način, razlika između scenarija bez kontrole upotrebe duvana i potpune kontrole upotrebe duvana, pruža informacije o broju smrti od raka pluća koje bi se desile da su svi koji su pušili prestali da puše 1965. godine i niko nije počeo da puši. Da su napori kontole upotrebe duvanskog dima bili u potpunosti uspešni, dodatnih 1.7 miliona smrti od raka pluća bi bilo sprečeno u period od 1975 do 2000. godine. Sumirano, da je pušenje u potpunosti iskorenjeno 1965. godine, ukupno bi od raka pluća umrlo 2.5 miliona ljudi (1.6 miliona muškaraca i 883.000 žena)

Ogroman broj smrti od raka pluća može biti sprečen ako se iskoreni pušenje cigareta,” kaže autor studije Erik Fojer, doktor nauke i rukovodilac Ogranka za Statističku Metodologiju i Primenu pri NCI.

Napredak koji su programi ipolitike kontrole upotrebe duvana donele predstavlja samo trećinu napretka kojem bismo svedočili da su 1965. godine svi prestali da puše. Ovaj podatak podatak pokazuje da iako su napravljeni veliki koraci u kontroli upotrebe duvana – sprečeno je stotine hiljada smrti od raka pluća u SAD-u – postoji još veći potencijal ukoliko se ovi napori nastave i povećaju.”

Procene naučnika obuhvataju period samo do 2000. godine jer kada je projekat počeo nije bilo dovoljno detaljnih podataka za skoriji period. Ipak, može se zaključiti da je veći broj smrti od raka pluća jer, kako pokazuje prethodno istraživanje, stopa upotrebe duvana je nastavila da pada od 23.2 procenta u 2000. godini do 20.6 procenta u 2008 i pokazuje i dalju tendenciju pada poslednjih godina. Prethodno istraživanje pokazuje da je za smanjenje pušenja u velikoj meri zaslužna politika kontrole upotrebe duvanskog dima. Dodatno, iako van obima istraživanja objavljenog u članku Žurnala, stopa kancera i ostalih bolesti povezanih sa pušenjem, kao što su kardiovaskularne bolesti i bolesti disajnih puteva, takođe je smanjena zahvaljujući programima i politikama za smanjenje pušenja.

U 2011. godini, naučnici koji su sproveli Nacionalni Opit Ispitivanja Pluća (NLST) saznali su da je broj smrti od raka pluća manji kod onih teških pušača kod kojih je ispitivanje pluća izvršeno CT skenerom umesto klasičnim rendgenom pluća. I pored potencijala za smanjenje smrtnosti koji se povezuju sa načinom pregleda pluća, dalja implementacija politika, programa i usluga za kontrolu upotrebe duvanskog dima nastavlja da bude najvažniji pristup za smanjenje tereta raka pluća, kažu autori.

CISNET je konzorcijum naučnika koje finansira NCI i koji koristi statistički modeling da bi poboljšao razumevanje uloge koju intervencije za kontrolu raka imaju na njegovo sprečvanje, ispitivanje i lečenje. Ovaj prisutp modeliranja, koji se pokazao kao validan u nekoliko prethodnih istraživanja, može se koristiti za vođenje istraživanja i prioriteta javnog zdravlja. Mreža radi na projektu koji ispituje efikasnost ispitivanja raka pluća kod pušača različitih starosnih doba i grupa sa različitim nivoom izloženosti, a na osnovu benefita koji CT skener ima za teške pušače.

Rezultati opisani u objavi su zasnovani na 6 različitih modela razvijenih od strane članova CISNET mreže. Centri koji su kreirali ove modele uključuju: Erasmus Medicinski Centar, Holandija; Fred Hačson Centar za Ispitivanje Raka, Sijetl; Pacifik Institut za Istraživanje i Evaluaciju, Kalverton, Md; Rajs Univerzitet – M.D. Anderson Kancer Centar, Hjuston; Masačusets Opšta Bolnica – Harvard Medicinska Škola, Boston; i Jejl Univerzitet, Novi Nju Hejven, Kon. Više informacija o konstrukciji modela biće objavljeno u Analizi Rizika – Internacionalni Žurnal.
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde