Zarazne bolesti (Infektologija)

Trovanje hranom-uzročnik Clostridium perfrigens

Clostridium perfringens je poznat po uzrokovanju gasne gangrene, ali on takođe mođe izazvati trovanje hranom koje je najčešće blago, ali može biti i veoma opasno jer može da nastane nekrotizirarujući...

Pročitajte >>>

Trovanje hranom-uzročnik Bacillus cereus

Trovanje hranom koju uzrokuje bakterija Bacillus cereus je gastrointestinalna intoksikacija koja se može javiti u dva oblika u zavisnosti koji toksin deluje: dijarejalni toksin uzrokuje dijareju (proliv), a emetički toksin...

Pročitajte >>>

Enterokolitis, uzročnik Clostridium dificile

Clostridium difficile izaziva pseudomembranozni kolitis. Pseudomembranozni kolitis je retko i teško oboljenje kolona sa karakterističnim membranama na sluznici.

Pročitajte >>>

Jerzinioza

Jerzinioza je akutno infektivno oboljenje iz grupe crevnih infekcija koje se odlikuje febrilnim stanjem i pojavom gastroenterokolitisa sa krvavim dijarejama (prolivastim stolicama).

Pročitajte >>>

Infekcija creva, uzročnik Escherichia colli

Infekcije creva koje izaziva Escherichia coli se nazivaju kolienteritisi. Kolienteritisi su akutna infektivna oboljenja koja se javljaju kod odojčadi, a odlikuju se enteritičnim sindromom, toksikozom, hidroelektrolitnim poremećajem i visokim letalitetom.

Pročitajte >>>

Kardiovaskularni sifilis

  Kardiovaskularni sifilis (tercijalni sifilis) je kasna faza sifilisa i nastaje posle više od 5 godina nakon primarnog sifilisa. Danas je veoma redak. Sifilis je hronično zarazno oboljenje koje nelečenu...

Pročitajte >>>

Tropski spru

Tropski spru je sindrom malapsorpcije sa karakterističnom geografskom distribucijom u nekim od zemalja tropskog regiona (jugoistočna Azija, Južna Afrika, Portoriko, Kuba i dr.).

Pročitajte >>>

Balantidijaza

Balantidijaza je oboljenje koje izaziva protozoalni parazit Balantidium coli koji napada kolon (debelo crevo).

Pročitajte >>>

Kriptosporidioza

Kriptosporidioza je oboljenje koje se karakteriše pojavom vodenastih proliva i koje se najčešće prenosi konzumiranjem kontaminirane vode.

Pročitajte >>>

Izosporijaza

Izosporijaza je retko oboljenje koje se karakteriše vodenastim prolivastim stolicama i izazvano je protozoom Isospora bellli.

Pročitajte >>>